Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Branno - športový krúžok Pre 1. - 9.ročník
Bystrá hlavička Pre III.A
Čitateľský krúžok pre VIII.B
Hudobno-pohybový krúžok Pre II.B
Krúžok pre šikovné ruky Pre I.A
Krúžok ručných prác pre 5. - 9.ročník
Pestrá paleta Pre 1. - 9.ročník
Publicistický krúžok Pre 4.-9.ročník
Rybársky krúžok Pre 1. - 9.ročník
Školský klub detí Pre 1. - 4.ročník
Športom k zdraviu Pre III.B
Športový krúžok Pre V.B
Varíme, pečieme s radosťou Pre 5.-9.ročník
Foto Foto Foto Foto Foto
Volejbalový krúžok I Pre 3. až 6.ročník
Volejbalový krúžok II Pre 7. - 9.ročník
Výtvarná dielňa IV.
Výtvarný krúžok Pre II.A
Zábavná angličtina Pre I.A

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741Fotogaléria