Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ivan Račkovský Rozvrh
Vedie krúžok: Rybársky krúžok
ivanrackovsky@gmail.com
 
 
Ing. Jozef Šimay Ši Rozvrh
Vedie krúžok: Branno - športový krúžok
jozefsimay@pobox.sk
 
 
Mgr. Ján Bača Rozvrh
Triedny učiteľ: V.
Vedie krúžok: Publicistický krúžok
baca@zsparchovany.sk
 
 
Mgr. Albína Besterciová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B(7. a 9.ročník)
Vedie krúžok: Šikovníček
albinabesterciova@gmail.com
 
 
Bc. Ivana Drančáková Dr Rozvrh
Vedie krúžok: Školský klub detí
 
 
Mgr. Božena Fedorková Fe Rozvrh
 
 
Mgr. Zuzana Hvozdíková Hv Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.
Vedie krúžok: Zábavná angličtina
zuzulikh@centrum.sk
 
 
Mgr. Dušan Lupčo Lu Rozvrh
 
 
MVDr. Emília Macková Mc Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.
Vedie krúžok: Varíme, pečieme s radosťou
e.mackova.dr@gmail.com
 
 
Mgr. Blažena Marcinová Mr Rozvrh
blazenamarcinova@gmail.com
 
 
Renáta Mrazová Mr
mrazova.renata2@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Obrinová Ob Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
Vedie krúžok: Pestrá paleta
tatiana.obrinova@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Popaďaková Po Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Hudobno-pohybový krúžok
popvierka@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Račkovská Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
rackovskaj@gmail.com
 
 
Mgr. Zdenek Salátek Sa Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.B
Vedie krúžok: Práca s počítačom
zsalatek@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Spišáková Sp Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Tvoríme s radosťou
life.life1@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Šimayová Ša Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B(3. a 4.ročník)
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Mgr. Ján Topoľovský Tp Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
Vedie krúžok: Krúžok pre šikovné ruky
jtopolovsky@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Tóthová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Bystrá hlavička
annatothova95@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Trellová Tr Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok
lussianka111@azet.sk
 
 
Mgr. Andrea Vinclerová Vn Rozvrh
Triedna učiteľka: III.
Vedie krúžok: Výtvarná dielňa
vinclerova.a@azet.sk

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741


Fotogaléria