• Školské prázdniny

    • Termíny školských prázdnin na školský rok 2019/2020

      

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     29. október 2019

     (utorok)

     30. október –

     31. október 2019

     4. november 2019

     (pondelok)

     vianoč

     20. december 2019

     (piatok)

     23. december 2019

     – 7. január 2020

     8. január 2020

     (streda)

     polročné

     31. január 2020

     (piatok)

     3. február 2020

     (pondelok)

     4. február 2020

     utorok)

     jar

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

      

     14. február 2020

     (piatok)

     17. február –

     21. február 2020

     24. február 2020

     (pondelok)

     Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

     21. február 2020

     (piatok)

     24. február –

     28. február 2020

     2. marec 2020

     (pondelok)

     Košický kraj, Prešovský kraj

     28. február 2020 (piatok)

     2. marec –

     6. marec 2020

     9. marec 2020

     (pondelok)

     veľkonoč

     8. apríl 2020

     (streda)

     9. apríl –

     14. apríl 2020

     15. apríl 2020

     (streda)

     letné

     30. jún 2020

     (utorok)

     1. júl –

     31. august 2020

     2. september 2020

     (streda)