Navigácia

Školské akcie

Parchovianska rybička 2015

Celkové výsledky a fakty z pretekov:

Celkový počet pretekárov : 50
Počet ulovených kaprov: 42
Celková hmotnosť ulovených kaprov: 81 470 g
Najväčší kapor: 5370 g
Najmenší kapor: 470 g
Najviac ulovených kaprov jedným pretekárom  – 5 ks
Bodovanie : 1 g = 1 bod

Kategória

Pretekár

Počet ulovených rýb

Celková hmotnosť ulovených rýb ( g )

MŠ, 1. - 4.ročník

Samuel Ň

1

470

MŠ, 1. - 4.ročník

Alexander F

1

500

MŠ, 1. - 4.ročník

Tobias N

1

715

MŠ, 1. - 4.ročník

Tomáš S

1

775

MŠ, 1. - 4.ročník

Alex B

1

1135

MŠ, 1. - 4.ročník

Sebastián B

1

1570

MŠ, 1. - 4.ročník

Adrián L

2

2495

MŠ, 1. - 4.ročník

Matej S

1

2550

MŠ, 1. - 4.ročník

Jakub J

2

2745

MŠ, 1. - 4.ročník

Tomáš H

2

4415

MŠ, 1. - 4.ročník

Dominik H

3

6150

MŠ, 1. - 4.ročník

Alex K

5

11855

5. - 9.ročník

Valér T

1

580

5. - 9.ročník

Ivan K

1

2075

5. - 9.ročník

Miroslav B

1

2230

5. - 9.ročník

Erik E

1

2260

5. - 9.ročník

Erik B

1

2280

5. - 9.ročník

Jozef H

2

3155

5. - 9.ročník

Marko V

2

3930

5. - 9.ročník

Peter A

1

3985

5. - 9.ročník

Štefan J

3

5780

5. - 9.ročník

Jozef D

3

8780

Dievčatá

Natália R

1

715

Dievčatá

Ema L

1

2475

Dievčatá

Laura Š

3

7850

 

 Výsledky:

Kategória Materské školy,    1. – 4.ročníky
1.miesto              Alex Kereštan                                  11 855 bodov
2.miesto              Dominik Harvan                                  6 150 bodov
3.miesto              Tomáš Hrabčák                                   4 415 bodov
 
Kategória 5. – 9.ročník
1.miesto              Jozef Dudurič                                   8 780 bodov
2.miesto              Štefan Jozefi                                    5 780 bodov
3.miesto              Peter Antolík                                    3 985 bodov
 
 
Kategória dievčatá
1.miesto              Laura Šimková                                  7850 bodov
2.miesto              Ema Lajčiaková                                 2475 bodov
3.miesto              Natália Rošková                                  715 bodov
 
Umiestnenie bez kategórii:
1.miesto              Alex Kereštan                                  11 855  bodov
2.miesto              Jozef Dudurič                                      8 780  bodov
3.miesto              Laura Šimková                                     7 850 bodov
 
Celkový víťaz – Putovný pohár predsedu Košického samosprávneho kraja
1.miesto              Laura Šimková                              kapor  5370 g
 

Víťazom srdečne gratulujeme, všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník!

Stavanie mája 30.4.2015

Parchovianska rybička

1.5.2014 sa konal 0. pretek žiakov základných škôl. Zúčastnilo sa 31 pretekárov. Celkovo sa ulovilo 42 kaprov o celkovej hmotnosti 88 855 g   a 23 665 g inej ryby. Najťažší kapor mal hmotnosť 4750 g, ktorého ulovil Dávid Hrabovský. Najviac kaprov – 5 ks – ulovil Benjamín Kunca.

Kategória starší žiaci:

Lovné miesto

Meno

Prezvisko

Spolu

24

Lukáš

Szoke

11330

36

Matúš

Figura

10585

1

Valér

Tóth

7225

Kategória mladší žiaci:

Lovné miesto

Meno

Prezvisko

Spolu

23

Tomáš

Szoke

8260

5

Matej

Sedláček

7600

10

Dávid

Hrabovský

7470

Kategória dievčat:

Lovné miesto

Meno

Prezvisko

Spolu

23

Natália

Rošková

575

5

Simona

Novikmecová

 

 

Víťazom gratulujeme, zúčastneným ďakujeme za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalší ročník!

Ďakujeme sponzorom pretekov :

Ján Grecula – Rybárstvo u Janka,
Ľubo Ferenc,
Rado Eperješi,
Autoškola Tomko.

 

Tvorivé dielne, 20.12.2013

Únos starkých (účinkujú členovia divadelného krúžku)

 

Vianočná scénka (účinkujú žiaci 4. ročníka)

Fotogaléria z tvorivých dielní

 

Rozlúčkové posedenie

25.6.2013 sa rozlúčili naši štvrtáci s prvým stupňom základnej školy. Pri tejto príležitosti si pripravili spolu s triednou učiteľkou p. Račkovskou posedenie, na ktorom si zaspomínali na štyri roky prežité na ZŠ Parchovany, zahrali si rôzne hry a p. učiteľka im porozprávala o tom, ako to funguje na druhom stupni ZŠ a popriala im  veľa úspechov v ich účinkovaní v piatom ročníku. My sa samozrejme pripájame a prajeme našim budúcoročným piatakom, aby sa im darilo aspoň tak, ako na 1. stupni ZŠ, veľa skvelých zážitkov, poznatkov a vedomostí, ktoré budú nadobúdať s novými učiteľmi a v nových predmetoch, ktoré na nich čakajú v ďalších ročníkoch základnej školy.

Z rozlúčkového posedenia našich štvrtákov sme pripravili PhotoStory, ktorú spracovali naši starší žiaci.

http://youtu.be/3dIByF3CRkI

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741Fotogaléria