• Vitajte na stránkach školského parlamentu ZŠ Parchovany

    •  

     KTO?    Na školskom parlamente sa stretávame my- žiaci (za každú triedu jeden žiak, teda predseda)   a našou „premiérkou“ je pani učiteľka  Mgr. Zuzana Hvozdíková.

     KDE?   Naším obvyklým miestom zasadania je školská knižnica.

     KEDY?  Stretávame sa priebežne (asi raz do mesiaca), pokiaľ sa koná nejaká udalosť. Čas stretávania je medzi druhou a treťou vyučovacou hodinou, teda cez veľkú prestávku.

     PREČO? Rokujeme o možných akciách ako sú napríklad: Mesiac úcty k starším, Noc v škole, Deň narcisov, Stavanie mája...  Zároveň tieto akcie aj organizujeme.

      

     Členovia školského parlamentu v šk. roku 2023/2024

     1.A

     1.B

     2.         

     3.A

     3.B      

     4.     

     5. A

     5.B

     5.C         

     6.       

     7.A

     7. B       Eliška Minďárová

     8.A      Sebastián Vaňo

     8.B 

     9.         Alžbetka Palenčíková

      

     Predseda školského parlamentu:

      

      

     Podpredseda školského parlamentu:

     Sebastián Vaňo

      

     Školský parlament sa bude snažiť každý mesiac zorganizovať a uverejniť nejakú aktivitu, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci žiaci.  Všetky novinky budú visieť na tabuli školského parlamentu pri kategórii Aktuality.