• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 2/2024 Dodávka potravín pre ŠJ s DPH 28.12.2024 HYZA a.s. 12.02.2024
  Faktúra 143 Prenájom FVE za 05/2024 60,00 s DPH 5101587570 10.05.2024 SPP a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 15.05.2024
  Faktúra 146 potraviny ŠJ 111,40 s DPH 9/2020 10.05.2024 TAURIS a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 15.05.2024
  Faktúra 145 potraviny ŠJ 112,21 s DPH 9/2020 10.05.2024 TAURIS a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 15.05.2024
  Faktúra 144 potraviny ŠJ 147,32 s DPH 6/2014 10.05.2024 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 15.05.2024
  Faktúra 142 elektrina 4/2024 715,73 s DPH 5100316171 09.05.2024 VSE a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.05.2024 15.05.2024
  Faktúra 140 služby PZS za 4/2024 65,00 s DPH 13/2018 07.05.2024 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.05.2024 15.05.2024
  Faktúra 139 služby BOZP 43/2024 33,19 s DPH 11/2005 07.05.2024 Naď Viktor - VIMA Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.05.2024 15.05.2024
  Faktúra 138 Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2024 48,00 s DPH SZ2021/KE1000 07.05.2024 ESPIK Group s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.05.2024 15.05.2024
  Faktúra 130 potraviny ŠJ 231,26 s DPH 6/2014 06.05.2024 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 15.05.2024
  Faktúra 122 telekomunikačné služby - internet, pevná a mobilná sieť 4/2024 91,48 s DPH 1133562101 06.05.2024 Slovak Telecom a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.05.2024 15.05.2024
  Faktúra 123 potraviny ŠJ 261,35 s DPH 6/2014 06.05.2024 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 17.04.2024 15.05.2024
  Faktúra 124 potraviny ŠJ 258,97 s DPH 9/2020 06.05.2024 TAURIS a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.05.2024 26.04.2024
  Faktúra 125 potraviny ŠJ 123,88 s DPH 9/2020 06.05.2024 TAURIS a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.05.2024 26.04.2024
  Faktúra 126 potraviny ŠJ 176,74 s DPH 6/2014 06.05.2024 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.05.2024 15.05.2024
  Faktúra 127 potraviny ŠJ 348,84 s DPH 01.09.2009 06.05.2024 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 15.05.2024
  Faktúra 128 potraviny ŠJ 131,76 s DPH 32/2023/DU 06.05.2024 HYZA a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 15.05.2024
  Faktúra 131 potraviny ŠJ 226,72 s DPH 32/2023/DU 06.05.2024 HYZA a.s. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 15.05.2024
  Faktúra 136 potraviny ŠJ 1 732.29 s DPH 11/2023 06.05.2024 GVP, spol. s r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 15.05.2024
  Faktúra 141 potraviny ŠJ 412,70 s DPH 03.09.2002 06.05.2024 AG FOODS SK s.r.o. Mgr. Ivan Račkovský riaditeľ ZŠ 09.05.2024 15.05.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5722