• Nadpis

    • DEŇ DETÍ  1.6.2022

     S úsmevom na tvári

      

        Otvorenie :   8:00

          Žiaci celej školy sú rozdelení do šiestich skupín.

     1. hodina – žiaci sú v triedach – môžu si doniesť hračky
     2. Žiaci deviateho ročníka chystajú stanovištia v okolí školy. Stanovíšť je šesť.

     Animátorský program : „ S úsmevom na tvári“           8: 45  - 11: 00

     Stanovištia : 2. - 4. hodina

     1. Ochutnávka potravín – miestnosť : kuchynka
     2. Vedomostný kvíz  - učiteľský vchod
     3. Hod kriketovou loptičkou do vriec – parkovisko
     4. Kopanie lopty do fliaš rôznej veľkosti
     5. Kruh priateľstva, prenášanie cereálií so slamkou  - vchod pre žiakov
     6. Prekážková dráha s pingpongovou loptičkou na lyžičke, triafanie uviazaného pera okolo pásu do fľaše – hlavná brána

      Vyhodnotenie animátorského programu:                       11:00

           Piknik  na ihrisku -  žiaci si donesú deky, jedlo            11:15

           Zábava na ihrisku – hry – Kráľu, kráľu, daj vojačka, futbal,               

                                                maľovanie na tvár

           Lievance z našej kuchynky – žiaci si upečú a pochutnajú na       

                                                   skvelých lievancoch a osviežujúcej limonáde