• Nadpis

    • Naša škola začala spolupracovať so Slovenským tenisovým zväzom na projekte Tenis do škôl.

     Hlavné myšlienky „Tenisu do škôl“ vedú:

     - k zatraktívneniu hodín TV na prvom stupni ZŠ,
     - k motivovaniu detí pravidelne športovať,
     - k umožneniu žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tenisu.

     Projekt začína školským rokom 2022/2023. V tejto sekcii budeme zverejňovať aktuality k danému projektu.

     Bližšie info na  Tenis do škôl