• Kritériá prijímacích skúšok na stredné školy

    •  

     Postup pri vyhľadávaní kritérií prijímacích skúšok na strednú školu

      

     1.  V prehliadači (Internet Explorer, Mozilla, Opera alebo iný) zapíšte nasledujúcu adresu webovej stránky, na ktorej sa nachádzajú kritériá prijímacích skúšok na strednú školu http://www.svs.edu.sk/. Alebo použite prepojenie priamo z tohto dokumentu (kliknite na podčiarknutý modrý text). Zobrazí sa  webová stránka Školských výpočtových stredísk
     2. V pravom menu Rýchle odkazy kliknite na Prijímacie skúšky na str. školy
     3. Zobrazí sa dlhá stránka Prechod žiakov zo základnej na strednú školu
     1. V hornej časti kliknite na modré tlačidlo so šípkou (Naplnenosť - zoznamy - štatistiky). Na stránke Prechod žiakov zo základnej na strednú školu - naplnenosť, zoznamy, štatistiky zvoľte Kritériá prijímacích skúšok
     1. Pomocou rozbaľovacieho menu (kliknite na malý trojuholník) nastavte kraj/okres, v ktorom sa škola nachádza, typ školy (napr. gymnázium, alebo obchodná akadémia), označte Školy (všetky alebo talentové) a kliknite na Zobraz školy
     1. Zobrazia sa všetky stredné školy v danom kraji/okrese daného typu u ktorých sú už zverejnené kritériá prijímacích skúšok (tieto zoznamy a kritériá sa priebežne aktualizujú)
     1. Kliknite na aktuálny pdf a zobrazia sa kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2013/14 v samostatnom okne ako pdf súbor
     1. Obdobne vyhľadáte kritériá prijímacích skúšok ďalších škôl.

      

     Kritériá prijímacích skúšok na strednú školu majú obyčajne uvedené školy na svojich webových stránkach!!! Vyskúšajte, ak nenájdete kritériá podľa vyššie uvedeného postupu. Webovú stránku hľadanej školy môžete nájsť aj takto:

     Nad horným menu je Prihlásenie a vľavo od neho lupa. Kliknite na lupu (vyhľadávanie) a do políčka, ktoré sa objaví zapíšte názov školy, ktorej kritériá hľadáte. Objaví sa zoznam webových stránok (podobne ako v Googli), kde si zvolíte stránku príslušnej školy. Tu musíte pohľadať Kritériá prijímacích skúšok.

      

     Postup pri vyhľadávaní kritérií prijímacích skúšok na strednú školu aj s obrázkami zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz: Kriteria_PPnaSS2007.docx

     alebo pre tých, ktorý majú Word 2003: Kriteria_PPnaSS.doc