• 14.6.2013

        • Noc v škole sa stala už tradičnou, našimi žiakmi veľmi obľúbenou akciou. Jej prípravy a priebeh mali na starosti učitelia a žiacky parlament. Z priebehu akcie sme pre vás pripravili tri PhotoStory, ktoré spracovali naše žiačky: Jozefína Dobranská a Jozefína Paulišinová. Pri ich pozeraní si určite tí, ktorí sa zúčastnili tejto akcie, pripomenú príjemne strávené chvíle.