Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 9. 10. 2019

  Aktualizovali sme modul Pedagogické dokumenty

 • Divadlo- Košice

  19. septembra navštívili žiaci 2. stupňa divadelné predstavenie Remeselníci v ŠD Košice. Predstavenie malo pozitívny ohlas- najmä komické situácie vyplývajúce z neschopnosti tiežremeselníkov a prílišnej poddajnosti manželov- objednávateľov prác, ktorí skočili takmer na všetko, čo im remeselníci- fušeri ponúkli. Po obhliadke pamätihodností mesta Košice nasledovala ešte krátka dejepisná exkurzia k pamätníku jednej z najväčších stredovekých bitiek- Bitky pri Rozhanovciach, kde si žiaci vypočuli výklad príčin a priebehu tejto bitky.

 • Otvorenie školského roka

  Školský rok 2019/ 2020 otvoril pán starosta JUDr. Juraj Guzej. Poprial pedagógom i žiakom veľa úspechov do nového školského roka. Vyjadril spokojnosť s doterajšími výsledkami žiakov školy a snahu obecného úradu pomáhať škole aj v tomto školskom roku pri dosahovaní čo najlepších výsledkov. Za hlavnú úlohu v tomto školskom roku vytýčil prevenciu šikanovania a agresivity na našej škole. Pán riaditeľ zaželal žiakom veľa úspechov a povzbudil ich, najmä prvákov, do ďalšej tvorivej práce na ceste za novými  vedomosťami a úspechmi v súťažiach.

 • 4. 10. 2019

  Aktualizovali sme modul Obsadenie telocvične

 • Celoškolské združenie rodičov - informácie

  Dňa 18.9.2019 (streda) o 15,30 sa uskutočnilo celoškolské združenie rodičov žiakov našej Základnej školy.  Zverejňujeme najdôležitejšie informácie:

  Školská jedáleň

  • Postup pri nahlasovaní  a odhlasovaní stravníka z obeda – žiak - stravník - je prihlásený na stravu len ak  zaregistruje svoju prítomnosť cez elekr.čip. Chýbajúceho žiaka nie je potrebné odhlasovať z obeda 
  • Postup pri odhlasovaní stravníka z obeda – žiak príde do školy a nechce obed – zapíše sa do zošita na odhlasovanie obeda
  • Žiak príde do školy z rôznych dôvodov po 8,15 hod. – rodič je povinný nahlásiť telefonicky alebo osobne vedúcej školskej jedálne (0907623850) do 8,15, že žiak bude neskôr v škole a bude stravník. Ak to neurobí, žiak nemá nárok na obed v ten deň.
  • Žiak odíde zo školy z rôznych dôvodov po 1.vyučovacej hodine – rodič má právo si prevziať jeho obed.

  Mobilné telefóny

  • Rodičia hlasovaním schválili spôsob používania mobil.telefónov: Žiakom sa zakazuje používať mobilný telefón v priestoroch školy. Žiak môže mať v škole iba vypnutý mobilný telefón. Použiť ho môže výhradne s povolením učiteľa – buď v nutných prípadoch na komunikáciu s rodičom alebo ako učebnú pomôcku – kalkulačka, fotoaparát, kamera, úložný priestor. Porušenie sa kvalifikuje ako porušenie školského poriadku so zápisom v triednej knihe, zabavením telefónu a uložením vo vypnutom stave do trezoru školy. Zákonný zástupca po informácii o odobratí telefónu si ho príde prevziať osobne.

  Zápisné poplatky

  • Rodičia hlasovaním schválili zvýšenie zápisného o 2 € oproti minulého roku. 1 dieťa 12 €, 2 a viac detí 16 €. V týchto poplatkoch je zahrnuté poistné a čiastočná úhrada pracovných zošitov.

   

 • Školoviny

  Vydali sme 2.číslo 16.ročníka v školskom roku 2018/2019.

 • Plavecký výcvik

  V druhom júnovom týždni sa v príjemnom prostredí bazéna v hoteli Chemes na Zemplínskej šírave uskutočnil plavecký kurz žiakov 8. a 9. ročníka našej školy.  Zdokonalili sa v plaveckých štýloch – kraul, prsia, znak aj motýlik. V rámci pobytu navštívili Hvezdáreň v Michalovciach, kde im priblížili 50 rokov prvého pristátia človeka na Mesiaci, v kupole hvezdárne sa oboznámili s pozorovaním a zobrazovaním  Slnka cez hvezdársky ďalekohľad a tým, ako ovplyvňuje činnosť tejto žiarivej hviezdy život človeka cez magnetizmus a prácu satelitov. Spoznali prírodné prostredie malého slovenského mora, uskutočnili túru a okúpali sa na Vinianskom jazere. Zahrali si volejbal, badminton, stolný tenis aj bowling a statočne bojovali medzi sebou s vodnými bombami a navštívili 5D kino v OC Zemplín.

 • FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET Bratislava

  FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET Bratislava

  7.6.2019 sa naši žiaci zúčastnili festivalu vedy a techniky AMAVET. Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania. Základným princípom je  tvorba vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života.

 • Festival 4 živlov

  Na pôde CZŠ s MŠ sv.Juraja Gorkého 55 Trebišov sa konala prehliadka malých vedeckých projektov - Festival 4 živlov. Stretlo sa tu 31 žiakov z 5 škôl trebišovského okresu- ZŠ Michaľany /3 projekty/, Parchovany,/2projekty/ Sečovce Obchodná /2projekty/, Sečovce Komenského /1projekt/, Trebišov Gorkého /3projektya sme radi, že sa k nám pridali aj mladí vedci zo ZŠ Slanec, z okresu Košice okolie. Žiaci vo veku 10-16 rokov tu predstavili 13 projektov, výsledky svojej dlhodobej práce na projektoch v oblasti bádania, ktorými boli živly: voda, pôda, vzduch a oheň. Tieto živly prezentovali vo vedách ako sú fyzika, chémia, biológia, robotika, ekológia a ľudské zdravie.

 • Do školy na bicykli

  Do školy na bicykli

  Do školy na bicykli

  Výsledky súťaže:

    

  Prvý stupeň                       Druhý stupeň

  1.miesto 3.A                     1.miesto   6.A

  2.miesto 2.A                     2.miesto   8.A

  3.miesto 1.A                     3.miesto  7.

  Víťazkou – „Bicykel  - kolobežka z inej planéty“ – je

  Dianka Kurišková – 4.r.

  Na víťazov čaká sladké prekvapenie!

  Blahoželáme !

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Výsledková listina z Krajského kola mladých záchranárov CO

  Keď Vám unikne postup na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vlások. Smola.

  Výsledkové listina  z Krajského kola mladých záchranárov CO, ktoré sa konalo 22. mája 2019 v CVČ, elokované pracovisko na Popradskej 86 v Košiciach.

 • MINICOOL VOLLEY

  Oblastné kolo v MINICOOL VOLLEY chlapcov

  Naši chlapci skončili na 3.mieste v mini volejbale vo finálovej oblasti a postúpili na celoslovenské kolo, ktoré bude v Poprade. Gratulujeme !!!

 • Na bicykli bezpečne 2019

  Naši žiaci obsadili výborné 2.miesto na okresnej súťaže Na bicykli bezpečne 2019. Gratulujeme!!!

 • Testovanie 9

  Výsledky Testovania 9

  Priemerná úspešnosť školy - MAT- 67,7 %      SJL - 62 %. Priemerný percentil  - 53,7 %

  Priemerná úspešnosť Slovensko - MAT- 63,1 %      SJL - 62,3 %. Priemerný percentil  - 49 %

   

  Deviatakom gratulujeme. Ich dosiahnuté priemery sa zhodujú z dosiahnutými priemermi na ich vysvedčeniach. Prajeme šťastnú voľbu strednej školy. :) 

   

 • Mladý záchranár

  Okresné kolo Mladý záchranár - naši žiaci dosiahli obrovský úspech.

  Družstvo C obsadilo 9.miesto, družstvo A 2.miesto a družstvo B sa stalo víťazom MZ CO základných škôl. Gratulujeme!

   

 • 1.máj

  Postavili sme "mája"

 • Deň narcisov

  V roku 2019 je heslom kampane ku Svetovému dňu proti rakovine ,, Ja som a ja budem.“  

 • Farebný týždeň

  Posledný marcový týždeň sa na našej škole niesol v znamení farieb odevov . Modrá, biela, červená, sivá, zelená.....Týmito farbami sme si chceli pripomenúť, že svet okolo nás je rôznorodý a každý človek v ňom je iný. Pripomenuli sme si takto Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii, ktorý vyhlásilo valné zhromaždenie OSN, ako reakciu na smrť 69 demonštrujúcich v juhoafrickom meste Shaperville v roku 1960 proti novému zákonu obmedzujúcemu ich slobodu.

  Krátkym kultúrnym programom sme chceli demonštrovať  zameranie školy  na výchovu žiakov k tolerancii, k harmónii života na našej škole, k pochopeniu inakosti a jedinečnosti každého žiaka.

  Prvý jarný deň sa spája tiež s farbami, kvitnúcimi kvetmi a zrodením nového života. Žiaci prvého stupňa nám svojím recitačným pásmom priblížili každoročné ožívanie prírody, žiaci ŠZŠ zaspievali piesne a žiaci druhého stupňa ZŠ v druhej časti programu vystúpili so spevom a tancom dotvárajúcim radostnú atmosféru jari.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
  Hlavná 462, 076 62 Parchovany


 • +421 056 668 47 81
  0915 867 741Fotogaléria