Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vyučovanie od 17.5.2021

  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

   

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

   

   

   

  Odpoveď asi na najčastejšiu otázku:

  Po koľkých dňoch resp. za akých podmienok môže dieťa, ktoré neprešlo cez ranný zdravotný filter resp. počas dňa muselo byť izolované v izolačnej miestnosti, nastúpiť späť do školy? Vzťahuje sa rovnaký postup na zvýšenú teplotu aj na ostatné príznaky alebo sa bude postupovať rôzne (napr. jednému dieťaťu odmeriame 37,8C° a druhé dieťa bude mať hnačku)?

  Odpoveď:

  Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,5C° (aj po troch meraniach) alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti, si bezodkladne nasadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho prostredia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky COVID-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.

  Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak je dieťa doma do 5 pracovných dní vrátane, pri opätovnom návrate dieťaťa do školy predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

  Pri minimálnych príznakoch počas piatich dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.

  Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 5 po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) a ochorenie nevyžadovalo návštevu lekára, je potrebné lekára kontaktovať telefonicky, mailom a pod. a oznámiť mu ľahké ochorenie dieťaťa. V tomto prípade a aj v prípade, že ochorenie dieťaťa vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe vystavené príslušným lekárom.

  Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni (počítajú sa aj víkendy a sviatky), príde 4. deň z akýchkoľvek dôvodov, rodič predkladá pri nástupe len Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.4) podpísané rodičom.

   

 • Vyučovanie od 10.5.2021

   

  Pozor zmena!

  Čestné vyhlásenie predkladajú už iba zákonní zástupcovia žiakov, ktorí mali prerušenú školskú dochádzku na viac ako tri dni.

  Príklad:

  1. žiak chýbal v škole iba v piatok, v pondelok nemusí predkladať čestné prehlásenie zákonného zástupcu.
  2. Žiak chýbal v škole vo štvrtok a aj v piatok, v pondelok už  musí predkladať čestné prehlásenie zákonného zástupcu.

  Čestné prehlásenie zákonného zástupcu:     19502.docx

   

   

  https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf :

   

  8 Školská dochádzka

  Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10).

   

   

 • Zápis žiakov do 1.ročníka

  Zápis žiakov do 1.ročníka

  Vážení rodičia!

  Prihlasovanie prváčikov na našu školu  prebehne aj  plne elektronicky pomocou elektronickej prihlášky. Prístup k prihláške na webovej stránke školy má každý uchádzač aj bez prihlásenia. Rodičia prihlášku vyplnia vo svojom počítači, nahrajú prípadné prílohy a jedným klikom ju elektronicky odošlete škole. 

  Pozor!       

  Elektronická schránka (číslo) - ak rodič používa občiansky preukaz s čipom a má zriadenú el.schránku na www.slovensko.sk. Škola potom do tejto schránku zasiela rozhodnutia, výpisy známok a pod..

   

  Postup: V ľavom menu kliknite na " elektronická prihláška" a postupujte presne podľa jednotlivých krokov. Kedykoľvek sa môžete cez kód vrátiť k už vyplnenej prihláške a napr. pozmeniť niektoré údaje. 

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Rozvrh pre  1. až 4.ročník od 11.1.2021

 • Vyučovanie od 26.10.2020

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Od pondelka 26.10.2020 budeme vyučovať podľa následných pokynov:

  1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

  2.stupeň sa vyučuje dištančne

  Špeciálne triedy

  1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

  2.stupeň sa vyučuje dištančne

   

  Vážení rodičia!

  Po skúsenostiach z online vyučovania v minulom školskom roku dôrazne  žiadam všetkých zúčastnených o dodržiavanie časového pripojenia podľa rozvrhu. Žiak, ktorý bez ospravedlnenia sa bude chcieť pripojiť neskôr na vyučovaciu hodinu, nebude pripojený a bude mu evidovaná neospravedlnená hodina.  Ďalej veľmi dôrazne doporučujem pripájať aj web kameru – z dôvodu ulievania sa žiakov na online hodinách. Žiaka je povinný  od neprítomnosti  dopredu ospravedlniť zákonný zástupca.  V prípade výpadku techniky ( potvrdeným zákonným zástupcom) postupovať podľa pokynov vyučujúceho. Upozorňujem, že žiakov budeme známkovať- t.z. písať testy, žiaci budú odovzdávať protokoly.

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Tento stav je vážny a vyzerá byť dlhodobý. Našou úlohou je aj za takýchto podmienok vzdelávať naše deti, čo na najvyššej úrovni. Bez vzájomnej spolupráce to určite nepôjde. Vopred Vám všetkým ďakujem za pochopenie a prajem nám veľa energie na úspešné zvládnutie danej situácie.

   

 • Školský klub detí

  Vážení rodičia žiakov 1. - 4.ročníka!

  Vzhľadom na sprísnený režim v Školskom klube detí v ZŠ Parchovany, žiadam Vás o prehodnotenie prítomnosti vašich detí v ŠKD od 12.10.2020 do odvolania. Navrhujeme, aby v ŠKD boli žiaci len z tých rodín, ktoré nemajú inú možnosť zabezpečiť dozor detí v poobedňajších hodinách, vzhľadom na pracovné zaťaženie rodičov. Ďakujem za pochopenie. 

  Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy

   

 • Čo potrebuje prvák ?

  Informácia pre rodičov prváka

  Čo potrebuje prvák

  Školské potreby – zošity s predtlačou, objedná a zabezpečí škola.

   

  Zošity:      511 (5 ks)

                    513 (5 ks) 

                    510 (2 ks)

                    Slovník (1 ks)

   

  Vybavenie peračníka: farbičky rôznofarebné 

                                        ceruzky (2 ks)

                                        pero plniace

                                        guma

                                        strúhadlo na ceruzky

   

  Vybavenie na výtvarnú výchovu: výkresy: A 4 (malé)  20 ks

                                                     náčrtník:  (skicár A 4) 1 ks

                                                     farebné papiere:  1 sada

                                                     vodové farby 

                                                     voskovky

                                                      plastelína

                                                      nožnice

                                                      lepidlo

                                                      štetce: guľatý hrubý, tenký,

                                                      väčšia nádoba na vodu, handrička,

   

  Vybavenie na telesnú výchovu (vo  vrecku s menom): športové oblečenie (tepláčky, tričko, športové kraťasy), športová obuv (tenisky alebo cvičky s bielou podrážkou).

   

  Hygienické potreby: podpísaný uterák s uškom, hygienické vreckovky 2 ks, toaletný papier, tekuté mydlo.

  Prezúvky

   

 • Organizácia vyučovania od 1.9.2020

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V priložených súboroch sa náchádzajú informácie o organizácii vyučovacieho procesu od 1.9.2020. Žiadam Vás o dôsledne naštudovanie pokynov a hlavne vyplnenie potrebných tlačív a ich následné odovzdanie triednemu učiteľovi 2.9.2020, resp. pri prvom nástupe do školy. Zároveň Vás žiadam o aktualizáciu Vašich kontaktov - emailová adresa, telefonický kontakt.

 • Ukončenie školského roka

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020  o 9,00 hod. v Kultúrnom dome v Parchovanoch. Ste srdečne pozvaní:). 

 • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

  Pri príchode dieťaťa do školy:

   

  • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
  • Pri prvom nástupe žiaci 6. až 9.ročníka odovzdajú „ Vyhlásenie“ platné k 22.6.2020.
  • Ranný filter pri vstupe do základnej školy bude pre nových žiakov povinný.
  • Žiaci 6. – 9.ročníka budú používať vchod učiteľský.
  • V zmysle pokynov hlavného hygienika a MŠ SR prosím, aby rodič dôsledne zvážil účasť svojho dieťaťa v škole s ohľadom na všetky okolnosti (spoločná domácnosť s rizikovou osobou, alergia, oslabená imunita, nachladenie, atď.)
  • Ak dieťa nemá zvýšenú teplotu, môže sa zúčastniť VVP, ak nie, škola postupuje v zmysle pokynov a odovzdá dieťa rodičovi, ktorý zabezpečí ďalší postup (lekár, karanténa atď.).
  • Po absolvovaní ranného filtra sa žiak odoberie do priestoru šatní a následne do triedy.
  • Žiak je povinný mať : dve rúška – jedno zabalené v aktovke, vlastné papierové hygienické vreckovky, doporučujeme vlastný prípravok na dezifenkciu rúk. 
  • Ranný filter pri vstupe do základnej školy bude pre nových žiakov povinný - (meranie teploty, dezinfekcia rúk) – zabezpečuje službukonajúci učiteľ/ka.
  • Rodič privádza svoje dieťa k dverám školy (prísny zákaz vstupu rodičov do budovy školy).
  • Platí prísny zákaz vjazdu automobilov do areálu školy.
  • Prosím venujte pozornosť technicko – organizačným piktogramom uverejneným v priestoroch školy a školského areálu.

   

  Pri odchode dieťaťa zo školy:

   

  • Rodič, sprevádzajúci dospelý nevstupuje do budovy školy,
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Rodičom je zakázané vstupovať do priestorov jedálne školy.
  • V prípade, že žiak nebude účastný fyzicky v škole, nezabudnúť žiaka zo stravy včas vyhlásiť.
  • Záujem o stravu treba vyznačiť vo „Vyhlásení“.
  •  Nárok na stravovanie „zadarmo“ majú všetci žiaci. Z technických dôvodov, žiakom vyučovaných dištančne, sa obedy  vydávať nebudú.
  • Žiaci sa vzdelávajú vo svojich kmeňových triedach. Odborné učebne a telocvične sa nevyužívajú. Postupujeme podľa zverejneného rozvrhu platného od 22.6.2020. ( platný rozvrh z 16.3.2020 bez 5.hodiny).
  • Nárok na stravovanie „zadarmo“ majú všetci žiaci. Z technických dôvodov, žiakom vyučovaných dištančne, sa obedy  vydávať nebudú.
  • Záujem o stravu treba vyznačiť vo Vyhlásení (viď nižšie).
  • V prípade, že žiak nebude účastný fyzicky v škole, nezabudnúť žiaka zo stravy včas vyhlásiť.
  • Rodičom je zakázané vstupovať do priestorov jedálne školy.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   

  Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy

   

   

 • Rozvrh platný od 1.6.2020

 • Organizácia vyučovania od 1.6. - 30.6.2020

 • Opatrenia zverejnené Úradom verejného zdravotníctva SR

 • Rodičovské konto

  Rodičovské konto:

  1. Základná škola musí disponovať emailovou adresou rodiča.

  2. Následne sa vygenerujú prístupové práva - heslo - pre rodiča.

  Poprosím vás o zaslanie aktuálnej emailovej adresy rodiča. Je možné vygenerovať aj pre oboch rodičov.

   

  Bez emailovej adresy nie je možné vygenerovať prístup rodiča!!!

   

  V prílohe podrobný postup

 • Upozornenie!

  Vážení rodičia, milí žiaci!
  Prešiel mesiac našej novej spolupráce – vzdelávania cez internet. Rozbehli sme sa veľmi dobre, ale aj napriek tomu máme nedostatky.
  Vieme, že existujú problémy s pripojením na internet, ale vyskytujú sa nám prípady, kde žiak má možnosť pracovať online, ale nevyužíva to pravidelne.
  UPOZORNENIE:
  -    Žiak je povinný sa zúčastňovať vyučovania online podľa zverejneného rozvrhu.
  -    Žiak ( rodič) je povinný ospravedlniť neprítomnosť žiaka na online vyučovacej hodine formou oznámenia a žiak je povinný následne si zadané úlohy urobiť.
  -    Žiak je povinný odosielať vypracované úlohy podľa pokynov vyučujúcich.
  -    Žiadam rodičov o oznámenie vedeniu školy, aki žiak nemá možnosť sa vzdelávať online. Následne bude žiak dostávať úlohy v tlačovej forme alebo vo forme emailových správ na adresu rodiča.
  Všetky tieto opatrenia prosím chápte ako cestu na zlepšenie vzdelávacích výsledkov našich žiakov. Škola pristúpila k slovnému hodnoteniu žiakov, ale ak to technické možnosti dovoľujú a žiak to nevyužíva, bude  to mať veľký vplyv na hodnotenie žiakov.

  Od 6.5.2020 bude škola zasielať správy o účasti žiakov na emailové adresy rodičov a formou SMS správy.

  Mgr.Ivan Račkovský

  Vážení rodičia, milí žiaci!
  Prešiel mesiac našej novej spolupráce – vzdelávania cez internet. Rozbehli sme sa veľmi dobre, ale aj napriek tomu máme nedostatky. 
  Vieme, že existujú problémy s pripojením na internet, ale vyskytujú sa nám prípady, kde žiak má možnosť pracovať online, ale nevyužíva to pravidelne.
  UPOZORNENIE:
  -    Žiak je povinný sa zúčastňovať vyučovania online podľa zverejneného rozvrhu.
  -    Žiak ( rodič) je povinný ospravedlniť neprítomnosť žiaka na online vyučovacej hodine formou oznámenia a žiak je povinný následne si zadané úlohy urobiť.
  -    Žiak je povinný odosielať vypracované úlohy podľa pokynov vyučujúcich.
  -    Žiadam rodičov o oznámenie vedeniu školy, aki žiak nemá možnosť sa vzdelávať online. Následne bude žiak dostávať úlohy v tlačovej forme alebo vo forme emailových správ na adresu rodiča.
  Všetky tieto opatrenia prosím chápte ako cestu na zlepšenie vzdelávacích výsledkov našich žiakov. Škola pristúpila k slovnému hodnoteniu žiakov, ale ak to technické možnosti dovoľujú a žiak to nevyužíva, bude  to mať veľký vplyv na hodnotenie žiakov. 

  Od 6.5.2020 bude škola zasielať správy o účasti žiakov na emailové adresy rodičov a formou SMS správy.

  Mgr.Ivan Račkovský
   

 • Rozvrh platný od 4.5.2020

  Rozvrh platný od 4.5.2020

 • ROZVRH OD 21.4.2020

 • Zápis do 1.ročníka

  Od zajtra je možné podávať prihlášku - zápis do 1.ročníka na našu školu. Prihláška sa nachádza v hlavnom ľavom menu. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Pridávam aj Usmernenie MŠ k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

  Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

  Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

  Zápis je možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi alebo ich kombináciou:

  1. Zápis prostredníctvom formuláraŠkoly už v súčasnej dobe využívajú formuláre (napr. asc agenda, e-škola) alebo majú zverejnené svoje formuláre na poskytovanie údajov potrebných na zápis dieťaťa do prvého ročníka na svojich webových sídlach. Zákonní zástupcovia môžu použiť formulár školy, na ktorú zapisujú dieťa. Ak nie je zverejnený, použijú formulár (stiahnuť formulár ako DOC, stiahnuť formulár ako PDF), a odošlú ho základnej škole (mail, pošta, schránka školy).
  2. Zápis papierovou formouAk zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia, čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
  3. Zápis elektronickou formouZákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

  Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

  Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (Predčasné zaškolenie päťročných detí)

  Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho školského vyučovania.

  Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

  Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Rozhodnutie o prijatí

  V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
  Hlavná 462, 076 62 Parchovany


 • +421 056 668 47 81
  0915 867 741Fotogaléria