Navigácia

 • Vyučovanie od 10.01.2022

  Vážení rodičia, milí žiaci!

        Zajtra, t.j. 10.01.2022 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6. ( https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf). Zverejňujeme podmienky vstupu do školy a aktualizačné čestné prehlásenia. Žiaci v karanténe a ak žiakom zdravotný stav dovoľuje, pripájajú sa prosím, ONLINE na vyučovaciu hodinu podľa stabilného rozvrhu hodín. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

              Prajem Vám veľa  zdravia a študijných úspechov!

                                                                                                                           Mgr.Ivan Račkovský

   

 • Rozvrh 5. až 9. foto

 • Rozvrh 1. až 4. ročník foto

 • Vyučovanie od 10.12.2021 do 17.12.2021

   

  Vážení rodičia!

              Vzhľadom na pandemickú situáciu na našej škole a rozhodnutím RÚVZ  v Trebišove prechádzajú všetky triedy od zajtra, t.j. 10.12.2021 do 17.12.2021 na dištančné vyučovanie. Upozorňujem žiakov, že ak im to zdravotný stav dovoľuje a disponujú technickými možnosťami, tak ich účasť na vyučovacej hodine je povinná.

             Apelujem hlavne na rodičov, aby boli nápomocní učiteľom pri dištančnom vzdelávaní, veď ide  hlavne o vedomosti našich žiakov. Požiadal by som Vás ( ako to robia aj stredné školy), aby neúčasť žiaka na dištančnom vzdelávaní bola ospravedlnená dopredu iba zákonným zástupcom.

   

  Žiaci sa budú vzdelávať podľa nového rozvrhu, ktorý bude zverejnený na www.zsparchovany.sk. Vyučovanie prebehne cez aplikáciu ZOOM  s prihlasovaním cez program EduPage.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Samotestovanie

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že si môžete prísť do školy prebrať samotesty. Prevziať si ich môžete od dnes poobede do 15,00 hod., ostatné dni od 8,00 do 14,00.

 • ZOOM

  Upozornenie pre žiakov v karanténe.

   

  Ak vám to zdravotný stav dovoľuje, pripájate sa prosím, ONLINE na vyučovaciu hodinu podľa rozvrhu hodín. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

    

  Návod na inštaláciu aplikácie ZOOM pre žiakov 1.ročníka

   

  V odkaze dole pod textom je návod na používanie aplikácie ZOOM pre našich prvákov. V prípade dištančného vyučovania, budeme sa vzdelávať pomocou tejto aplikácie. 

   

   

 • Rozvrh hodín na dištančné vyučovanie

 • Do školy na bicykli

  Aj tento rok sme sa radi zapojili do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“. Naši žiaci často využívajú nejaký  ekologický spôsob dopravy do školy. Vedia, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a neznečisťuje životné prostredie.

  Na začiatku týždňa sme vyhlásili súťaž  o najaktívnejšiu triedu na I. stupni a najaktívnejšiu triedu na II. stupni.

  POĎ S NAMI
  DO ŠKOLY NA BICYKLI

  ◄     10 dní na bicykli alebo na kolobežke

  27. SEPTEMBER 2021 – 8. OKTÓBER 2021

  Cieľom súťaže je:

  ◄ priniesť radosť z cesty do školy;

  ◄ zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;

  ◄ povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, či pešo;

  ◄ zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;

  ◄ zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;

  ◄ zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke;

  ◄ zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov.

   

   Výsledky súťaže na našej škole:

  Prvý stupeň:                                                   Druhý stupeň:                                               

  1. Miesto  –  III. A                                       1.  Miesto -  V.A
  2. Miesto –   IV.                                             2. Miesto – IX.
  3. Miesto –   II.                                              3.Miesto – VI.A
  4. Miesto -    I.A                                            4.Miesto – VII.
                                                                    5.Miesto – VIII.A

   

  Ocenenie si zaslúžili všetky triedy!

  Druhá aktivita: „Cesta parkom na bicykli a na kolobežke“

  Aktivitou - „Cesta parkom na bicykli a na kolobežke“ -  sme podporili fyzickú aktivitu a zdravie žiakov. Žiaci si vyskúšali rôzne prekážky, slalom, jazdu po nerovnom teréne a hlavne zažili veľa zábavy.

 • Oznámenie - vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Zverejňujeme možnosť podať vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti - návštevník (rodič/zákonný zástupca pri vstupe do školy) - elektronicky.

  https://help.edupage.org/sk/u2637

 • Pravidlá karantény od 13.9.2021

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno - oznámenie

   

   

       V zmysle § 150 ods. (5) Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní , poskytujem voľno pre žiakov školy na deň  14.9.2021 ( utorok ) z organizačných dôvodov.

   

   

  Vyučovanie sa začne vo  štvrtok 16.09.2021.

   

 • Nástup do školy 2.9.2021

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

   

  sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 9,00 hod v exteriéri Základnej školy v Parchovanoch. Po otvorení sa žiaci odoberú do tried, kde im budú rozdané učebnice. Do budovy školy vstup len s rúškom!

  Rodičia prváčikov, ktorí budú chcieť vstúpiť do budovy, musia odovzdať podpísané tlačivo –

   

  Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“.

  Toto tlačivo bude k dispozícii pre rodičov aj pri vstupe do budovy.

   

  Žiaci potrebujú odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo –

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

   

  Tieto tlačivá sú prístupné aj na tu:

   

   

  Uverejňujeme podmienky nástupu žiakov do školy, spracované podľa odporúčania MŠ SR. V prípade zmien Vás budeme ihneď informovať. Cez eduPage sme vám zaslali dotazník na zisťovania záujmu o kloktacie testy a o samotesty. Pripájame aj tlačivo v prílohe. Prosím dajte nám info o záujme  - stačí aj emailom alebo priamo triednym učiteľom.

  Nástup do školy 2.9.2021

  Základné informácie k nástupu žiakov do školy vzhľadom na pandemickú situáciu.

  Pri nástupe žiaka je rodič povinný oznámiť škole prostredníctvom písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti zdravotný stav žiaka. Na základe týchto vyhlásení bude zaradená škola do farby školského Covid semaforu. Predpokladáme, že naša škola bude zelená.

  Ranný filter:

  • Pri zelenej farbe budú žiaci vstupovať do školy cez dezinfekčný filter. Teplota bude meraná len žiakom, ktorí budú vykazovať príznaky choroby ( bolesti hlavy, hrdla, kašeľ, únava ...) vyučujúcim prvú hodinu v jednotlivých triedach.

  Rodič je povinný oznámiť škole úzky kontakt žiaka s osobou pozitívnou COVID-19 bezodkladne. 

  Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19, ak pri tomto kontakte:

  1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 
  2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút
  3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút
  4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút
  5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľa alebo inak šírila infekčné výlučky

  Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

  Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

  a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)

  b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. (Johnson&Johnson),

  c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo

  d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

   

  Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZSR.

   

  Podrobné informácie na týchto linkách :

   

  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

   

  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

   

 • Letná škola 16.8.2021 – 20.8.2021

   

  Vážení rodičia!
   

  Letnú školu začíname o 8,00 hod, končíme o 12,30 hod. denne. Každý žiak má zabezpečený obed.

  Prosíme tých rodičov, ktorí už nahlásili účasť žiaka a z rôznych dôvodov sa nemôže zúčastniť letnej školy

  o nahlásenie tejto zmeny do 16.8.2021 do 8,00 hod.

  Žiaci majú pripravené zaujímavé a hlavne zábavne aktivity.

  Bližšie informácie u triednych učiteľov.


  Tešíme sa na vašu účasť!

   

   

   

   

   

  Vážení rodičia!

  Po zistení záujmu od rodičov a následnej schválenej žiadosti Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvárame Letnú školu.

  Letná škola bude od 16.8.2021 do 20.8.2021.

  Žiaci budú rozdelení podľa ročníkov v štyroch skupinách. Každá skupina má svoje tematické zameranie a svoj vlastný program. Jeden deň budú mať spoločné zameranie, tri dni vhodne využijeme naše exteriéry. Spoločným cieľom je poskytnutie žiakom priestor na upevnenie učiva a vzájomné upevnenie vzťahov.

  Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. Ak by sa prihlásený žiak z rôznych dôvodov nemohol zúčastniť Letnej školy, žiadam rodičom zaslania oznámenia  na zsparchovany@zsparchovany.sk

   

  Denný rozvrh bude zverejnený od 9.8.2021 na www.zsparchovany.sk

 • Zmena vyučovacie času od 22.6.2021

 • Vyučovanie od 17.5.2021

  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

   

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

   

   

   

  Odpoveď asi na najčastejšiu otázku:

  Po koľkých dňoch resp. za akých podmienok môže dieťa, ktoré neprešlo cez ranný zdravotný filter resp. počas dňa muselo byť izolované v izolačnej miestnosti, nastúpiť späť do školy? Vzťahuje sa rovnaký postup na zvýšenú teplotu aj na ostatné príznaky alebo sa bude postupovať rôzne (napr. jednému dieťaťu odmeriame 37,8C° a druhé dieťa bude mať hnačku)?

  Odpoveď:

  Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,5C° (aj po troch meraniach) alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti, si bezodkladne nasadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho prostredia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky COVID-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.

  Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak je dieťa doma do 5 pracovných dní vrátane, pri opätovnom návrate dieťaťa do školy predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

  Pri minimálnych príznakoch počas piatich dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.

  Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 5 po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) a ochorenie nevyžadovalo návštevu lekára, je potrebné lekára kontaktovať telefonicky, mailom a pod. a oznámiť mu ľahké ochorenie dieťaťa. V tomto prípade a aj v prípade, že ochorenie dieťaťa vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe vystavené príslušným lekárom.

  Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni (počítajú sa aj víkendy a sviatky), príde 4. deň z akýchkoľvek dôvodov, rodič predkladá pri nástupe len Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.4) podpísané rodičom.

   

 • Vyučovanie od 10.5.2021

   

  Pozor zmena!

  Čestné vyhlásenie predkladajú už iba zákonní zástupcovia žiakov, ktorí mali prerušenú školskú dochádzku na viac ako tri dni.

  Príklad:

  1. žiak chýbal v škole iba v piatok, v pondelok nemusí predkladať čestné prehlásenie zákonného zástupcu.
  2. Žiak chýbal v škole vo štvrtok a aj v piatok, v pondelok už  musí predkladať čestné prehlásenie zákonného zástupcu.

  Čestné prehlásenie zákonného zástupcu:     19502.docx

   

   

  https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf :

   

  8 Školská dochádzka

  Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10).

   

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Zápis žiakov do 1.ročníka

  Zápis žiakov do 1.ročníka

  Vážení rodičia!

  Prihlasovanie prváčikov na našu školu  prebehne aj  plne elektronicky pomocou elektronickej prihlášky. Prístup k prihláške na webovej stránke školy má každý uchádzač aj bez prihlásenia. Rodičia prihlášku vyplnia vo svojom počítači, nahrajú prípadné prílohy a jedným klikom ju elektronicky odošlete škole. 

  Pozor!       

  Elektronická schránka (číslo) - ak rodič používa občiansky preukaz s čipom a má zriadenú el.schránku na www.slovensko.sk. Škola potom do tejto schránku zasiela rozhodnutia, výpisy známok a pod..

   

  Postup: V ľavom menu kliknite na " elektronická prihláška" a postupujte presne podľa jednotlivých krokov. Kedykoľvek sa môžete cez kód vrátiť k už vyplnenej prihláške a napr. pozmeniť niektoré údaje. 

   

 • Rozvrh pre  1. až 4.ročník od 11.1.2021

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
  Hlavná 462, 076 62 Parchovany


 • +421 056 668 47 81
  0915 867 741Fotogaléria