• Poplatky a zásady zostavovania jedálneho lístka

    • Stravné poplatky

     Materská škola

     desiata

     obed

     olovrant

     spolu

     0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 €

      

     Základná škola

     1. stupeň

     2. stupeň

     dospelí

     1,21 € 1,30 € 2,16 €

      

     Stravné poplatky sa uhrádzajú na účet školskej jedálne do 15. v mesiaci.

     Platí sa podľa počtu stravných dní (soboty, nedele, sviatky a predpokladané prázdniny sa nerátajú).

     V prípade neprítomnosti žiaka v škole je potrebné ho vyhlásiť do 8,00 hod., v opačnom prípade strava prepadá.

     Vyhlásené dni prechádzajú do ďalšieho mesiaca, sú to tzv. preplatky, ktoré  ponižujú sumu úhrady stravného na ďalší mesiac.

     Vedúca školskej jedálne: Marieta Čačková, tel.: 0907 623 850

              

     Zostavovanie jedálneho lístka  

     Všeobecne

          Jedálny lístok sa zostavuje mesiac dopredu na základe Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných MŠ a MZ SR pri dodržiavaní Metodických pokynov pre oblasť školského stravovania vydaných MŠ SR a článku: Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania.

          Na základe zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov sa dodržiava:

     a) časová štruktúra jedálnych lístkov (2 hl. jedlá z mäsa, 1 hl. jedlo polomäsité, 1hl. jedlo lakto-ovo-vegetariánske, 1 hl. jedlo múčne)

     b) obsahová štruktúra jedálnych lístkov (obsah časti a))

     c) všeobecné zásady (prívarky raz týždenne s využitím najmä strukovín, zemiaky 2-3 x v týždni, zelenina denne, ryby 2x v mesiaci, strukoviny 2-3x v týždni, múčne prílohy 1x v týždni, múčnik(tyčinka) ako doplnok vrátane pudingu alebo jogurtu za zemiak. pokrmom, na desiatu a olovrant podávať tmavý chlieb, grahamové a sójové pečivo, striedanie technologickej prípravy pokrmov - vyprážanie je v MŠ prísne zakázané)

          Všetky jedlá pripravované v školskej jedálni sú určené pre školské stravovanie. Odborníci pri zostavaní noriem dbajú o zdravie detí, nakoľko je vedecky dokázané, že všetky choroby, ktoré človeka ovládajú pochádzajú z jedla, ich počiatok je v tráviacom a zažívacom trakte a pri nesprávnom stravovaní je len otázkou času, kedy choroba prepukne. Odborníci apelujú na rodičov, aby dôverovali školskému stravovaniu, chcú pre ich deti len to najlepšie. Taktiež apelujú na pedagógov, aby od útleho veku (MŠ) viedli deti v duchu nielen správneho stolovania a používania príbora pri obede, ale hlavne na základe svojich vedomostí získaných štúdiom, využívali a používali v praxi pri vedení žiakov k správnej životospráve a zdravého životného štýlu.