Navigácia

Utorok 20. 4. 2021

Projekt pedagogickí asistenti


Právne informácie

Konzultačné hodiny učiteľov

Sme na Facebooku

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Počítadlo

Počet návštev: 2264643

Kalendár

Navigácia

  • Ako škola opäť iba overujeme platnosť dokumentov. Čestné vyhlásenie je potrebné odovzdať opätovne !

   Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

  • Vyučovanie od 12.4.2021

   Potrebné dokumenty pri nástupe žiaka

   Pri nástupe do školy žiak odovzdá Čestné vyhlásenie ( uvedené nižšie), umožní overenie negatívneho testu (alebo dokladu potvrdzujúceho výnimku z testovania) zákonného zástupcu, resp.žiaka 5. - 9.ročníka.

   Žiak 1. - 4. musí mať rúško, žiak 5. - 9.ročníka respirátor.

   Zákonný zástupca žiaka nemusí byť prítomný pri nástupe. Negatívny test stačí, ak bude odfotený v mobile v prípade, a ak tento test potrebuje rodič napr. do zamestnania.

  • Vážení rodičia,

   na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie v našom okrese, po konzultácii

   s RÚVZ v Trebišove a zriaďovateľom, budeme pokračovať

   od stredy 7.4.2021 naďalej v dištančnom vzdelávaní.

   ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA

   Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: Mení rozhodnutie č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:3- A1810 z 19. marca 2021 takto:

  • Doplňujúce informácie

   Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa v základných školách (nie pre zamestnancov škôl, ani pre zákonných zástupov žiakov). V prípade podozrenia na výskyt ochorenia SARS-CoV-2 alebo v prípade záujmu je možné pretestovanie kloktacím testom žiakov I. stupňa (odporúčame predovšetkým 3. a 4. ročník). Žiak na II. stupni základnej školy môže byť v prípade nezáujmu o kloktacie testy naďalej testovaný antigénovými testami a tak preukazovať platný výsledok testu.

   Celý text: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/?fbclid=IwAR2raY1iRHa7oWGGg0xMCUB0gJMD-KrcluhD3JtP6uDinh7cVV5NH6_M8Mc

  • Zápis žiakov do 1.ročníka

   Vážení rodičia!

   Prihlasovanie prváčikov na našu školu prebehne aj plne elektronicky pomocou elektronickej prihlášky. Prístup k prihláške na webovej stránke školy má každý uchádzač aj bez prihlásenia. Rodičia prihlášku vyplnia vo svojom počítači, nahrajú prípadné prílohy a jedným klikom ju elektronicky odošlete škole.

   Pozor!

   Elektronická schránka (číslo) - ak rodič používa občiansky preukaz s čipom a má zriadenú el.schránku na www.slovensko.sk. Škola potom do tejto schránku zasiela rozhodnutia, výpisy známok a pod..

  • Vážení rodičia,

   na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie v našom okrese, po konzultácii s RÚVZ v Trebišove a zriaďovateľom, budeme pokračovať od pondelka 15. 3. 2021 naďalej v dištančnom vzdelávaní.

   O ďalších zmenách Vás budeme informovať.

   S pozdravom

   Mgr. Ivan Račkovský

   riaditeľ školy

  • Naša škola umožňuje v súčasnej situácii rodičom si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy. Postup je uvedený v návode - odkaz na link nižšie. Toto potvrdenie je rovnocenné s potvrdením vydaným školou ( s pečiatkou). Dokladom o právoplatnosti je vygenerovaný QR kód na vytlačenom potvrdení.

   https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

   1. Prihlásenie ako rodič

   2. Klik na "Štart"

   3. Dochádzka

   4. Potvrdenie

   5. Potvrdenie o návšteve školy

  • Na základe rozhodnutia Okresného hygienika sa školy v okrese Trebišov od 8.2.2021 neotvoria. Pokračujeme ďalej v dištančnej výučbe.

   Informáciu sme dostali o 10,30 hod.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
   Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
   0915 867 741  Fotogaléria