Navigácia

Pondelok 25. 1. 2021

Projekt pedagogickí asistenti


Právne informácie

Konzultačné hodiny učiteľov

Sme na Facebooku

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Počítadlo

Počet návštev: 2056228

Kalendár

Navigácia

  • Doplnené:

   Organizácia vyučovania od 11.1.2021

   Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „locdownu“ na území SR do 24.1.2021 upravujem výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne :

   Žiaci na I. stupni

   1. Od 11. -18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci z I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.
   2. Na základe odporúčania ŠPU zodpovedá aj naša úprava dištančného rozvrhu pre I. stupeň. Rozvrh hodín bude zverej
  • 1. Forma vzdelávania po vianočných prázdninách, t. j. od 11. januára 2021 pokračuje nasledovne:

    materské školy vo všetkých stupňoch COVID AUTOMATU okrem IV. stupňa varovania pokračujú v prezenčnej forme bez obmedzení;

    v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. stupni ostražitosti, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci základných a stredných škôl v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení;

    v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v I. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci v základnej škole v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení a žiaci strednej školy, okrem končiacich ročníkov, sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;

  • ROZHODNUTIE

   Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

   1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

   2. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.

  • Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu od 7.12.2020

   Oznam

   o zákaze vstupu do budovy

   a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

   podľa §1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia

   pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19

   pred vstupom do priestorov škôl

   Podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z dôvodu ochrany života a zdravia,

  • Od 1.12.2020 do 3.12.2020 sa uskutočnia triedne rodičovské aktívy ONLINE. Triedni učitelia sa individuálne spoja s rodičmi cez aplikáciu ZOOM alebo podľa dohody.

   1. - utorok od 16,00 do 17,00 - ONLINE + dohoda

   2.A - streda od 16,00 do 17,00 - ONLINE + dohoda

   2.B - utorok od 13,30 do 14,30

   2.C - utorok od 13,30 do 14,30

   3. - streda od 16,00 do 17,00 - ONLINE + dohoda

   4.A - utorok od 16,00 do 17,00 - ONLINE + dohoda

   4.B - utorok od 13,30 do 14,30

   5.A – utorok od 16,00 do 17,00

   5.B - utorok od 13,30 do 14,30

  • Základné princípy:

   Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

   Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

  • Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

   Vážení rodičia!

   Upozorňujem Vás na horeuvedené "Usmernenie...", zvlášť na bod 10. -

   "Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby)."

  • Milí žiaci, vážení rodičia!

   Od pondelka 26.10.2020 budeme vyučovať podľa následných pokynov:

   1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

   2.stupeň sa vyučuje dištančne

   Špeciálne triedy

   1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

   2.stupeň sa vyučuje dištančne

   Vážení rodičia!

   Po skúsenostiach z online vyučovania v minulom školskom roku dôrazne žiadam všetkých zúčastnených o dodržiavanie časového pripojenia podľa rozvrhu. Žiak, ktorý bez ospravedlnenia sa bude chcieť pripojiť neskôr na vyučovaciu hodinu, nebude pripojený a bude mu evidovaná neospravedlnená hodina. Ďalej veľmi dôrazne doporučujem pripájať aj web kameru – z dôvodu ulievania sa žiakov na online hodinách. Žiaka je povinný od neprítomnosti dopredu ospravedlniť zákonný zástupca. V prípade výpadku techniky ( potvrdeným zákonným zástupcom) postupovať podľa pokynov vyučujúceho. Upozorňujem, že žiakov budeme známkovať- t.z. písať testy, žiaci budú odovzdávať protokoly.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
   Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
   0915 867 741  Fotogaléria