Navigácia

Piatok 18. 6. 2021

Projekt pedagogickí asistenti


Právne informácie

Konzultačné hodiny učiteľov

Sme na Facebooku

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Počítadlo

Počet návštev: 2383784

Kalendár

Navigácia

  • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

   Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

  • Pozor zmena!

   Čestné vyhlásenie predkladajú už iba zákonní zástupcovia žiakov, ktorí mali prerušenú školskú dochádzku na viac ako tri dni.

   Príklad:

   1. žiak chýbal v škole iba v piatok, v pondelok nemusí predkladať čestné prehlásenie zákonného zástupcu.
   2. Žiak chýbal v škole vo štvrtok a aj v piatok, v pondelok už musí predkladať čestné prehlásenie zákonného zástupcu.

   Čestné prehlásenie zákonného zástupcu: 19502.docx

   https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf :

   8 Školská dochádzka

  • Zápis žiakov do 1.ročníka

   Vážení rodičia!

   Prihlasovanie prváčikov na našu školu prebehne aj plne elektronicky pomocou elektronickej prihlášky. Prístup k prihláške na webovej stránke školy má každý uchádzač aj bez prihlásenia. Rodičia prihlášku vyplnia vo svojom počítači, nahrajú prípadné prílohy a jedným klikom ju elektronicky odošlete škole.

   Pozor!

   Elektronická schránka (číslo) - ak rodič používa občiansky preukaz s čipom a má zriadenú el.schránku na www.slovensko.sk. Škola potom do tejto schránku zasiela rozhodnutia, výpisy známok a pod..

  • Milí žiaci, vážení rodičia!

   Od pondelka 26.10.2020 budeme vyučovať podľa následných pokynov:

   1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

   2.stupeň sa vyučuje dištančne

   Špeciálne triedy

   1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

   2.stupeň sa vyučuje dištančne

   Vážení rodičia!

   Po skúsenostiach z online vyučovania v minulom školskom roku dôrazne žiadam všetkých zúčastnených o dodržiavanie časového pripojenia podľa rozvrhu. Žiak, ktorý bez ospravedlnenia sa bude chcieť pripojiť neskôr na vyučovaciu hodinu, nebude pripojený a bude mu evidovaná neospravedlnená hodina. Ďalej veľmi dôrazne doporučujem pripájať aj web kameru – z dôvodu ulievania sa žiakov na online hodinách. Žiaka je povinný od neprítomnosti dopredu ospravedlniť zákonný zástupca. V prípade výpadku techniky ( potvrdeným zákonným zástupcom) postupovať podľa pokynov vyučujúceho. Upozorňujem, že žiakov budeme známkovať- t.z. písať testy, žiaci budú odovzdávať protokoly.

  • Vážení rodičia žiakov 1. - 4.ročníka!

   Vzhľadom na sprísnený režim v Školskom klube detí v ZŠ Parchovany, žiadam Vás o prehodnotenie prítomnosti vašich detí v ŠKD od 12.10.2020 do odvolania. Navrhujeme, aby v ŠKD boli žiaci len z tých rodín, ktoré nemajú inú možnosť zabezpečiť dozor detí v poobedňajších hodinách, vzhľadom na pracovné zaťaženie rodičov. Ďakujem za pochopenie.

   Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy

  • Informácia pre rodičov prváka

   Čo potrebuje prvák

   Školské potreby – zošity s predtlačou, objedná a zabezpečí škola.

   Zošity: 511 (5 ks)

   513 (5 ks)

   510 (2 ks)

   Slovník (1 ks)

   Vybavenie peračníka: farbičky rôznofarebné

   ceruzky (2 ks)

   pero plniace

   guma

   strúhadlo na ceruzky

   Vybavenie na výtvarnú výchovu: výkresy: A 4 (malé) 20 ks

   náčrtník: (skicár A 4) 1 ks

   farebné papiere: 1 sada

   vodové farby

  • Vážení rodičia, milí žiaci!

   V priložených súboroch sa náchádzajú informácie o organizácii vyučovacieho procesu od 1.9.2020. Žiadam Vás o dôsledne naštudovanie pokynov a hlavne vyplnenie potrebných tlačív a ich následné odovzdanie triednemu učiteľovi 2.9.2020, resp. pri prvom nástupe do školy. Zároveň Vás žiadam o aktualizáciu Vašich kontaktov - emailová adresa, telefonický kontakt.

  • Vážení rodičia!

   Oznamujeme vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020 o 9,00 hod. v Kultúrnom dome v Parchovanoch. Ste srdečne pozvaní:).

  • Pri príchode dieťaťa do školy:

   • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
   • Pri prvom nástupe žiaci 6. až 9.ročníka odovzdajú „ Vyhlásenie“ platné k 22.6.2020.
   • Ranný filter pri vstupe do základnej školy bude pre nových žiakov povinný.
   • Žiaci 6. – 9.ročníka budú používať vchod učiteľský.
   • V zmysle pokynov hlavného hygienika a MŠ SR prosím, aby rodič dôsledne zvážil účasť svojho dieťa

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
   Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
   0915 867 741  Fotogaléria