Navigácia

Nedeľa 26. 9. 2021

Projekt pedagogickí asistenti


Právne informácie

Konzultačné hodiny učiteľov

Sme na Facebooku

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Počítadlo

Počet návštev: 2448752

Kalendár

Navigácia

  • Vážení rodičia!

   Z dôvodu zistenej pozitivity COVID 19 našich žiakov je podľa Školského semaforu následný postup:

   Keďže pozitívny žiak bol naposledy v škole v piatok 10.9.2021, nenaplnilo sa usmernenie Školského semafóra – žiak nemal úzky kontakt do dvoch dní od zistenia pozitivity, druháci naďalej pokračujú vo vyučovaní prezenčne – chodia normálne do školy.

   Ospravedlňujem sa za predchádzajúcu informáciu o dochádzke žiakov cez EduPage, nakoľko takéto info som mal do dnes do 10:15.hod.

  • Riaditeľské voľno - oznámenie

   V zmysle § 150 ods. (5) Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní , poskytujem voľno pre žiakov školy na deň 14.9.2021 ( utorok ) z organizačných dôvodov.

   Vyučovanie sa začne vo štvrtok 16.09.2021.

  • Vážení rodičia!

   Samotestovanie.

   Zákonný zástupca mal možnosť zaslať záujem o domáce samotesty do 25.8.2021. Po posunutí termínu distribúcie ( zníženie počtu 25 ks na 5 ks /žiak) som dostal informáciu z KŠU, že je možnosť ďalšieho zisťovanie záujmu. Do 25.8.2021 sa prihlásilo 39, k 6.9.2021 52 rodičov.

   Včera som bol prebrať samotesty, kde našej škole bolo pridelených 39 ks samotestov – podľa prvotného nahlásenia rodičov. Takže je mi ľúto, že nemôžeme vyhovieť všetkým, ale iba tým, ktorí prejavili záujem do 25.8.2021.

  • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

   sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 9,00 hod v exteriéri Základnej školy v Parchovanoch. Po otvorení sa žiaci odoberú do tried, kde im budú rozdané učebnice. Do budovy školy vstup len s rúškom!

   Rodičia prváčikov, ktorí budú chcieť vstúpiť do budovy, musia odovzdať podpísané tlačivo –

   Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“.

   Toto tlačivo bude k dispozícii pre rodičov aj pri vstupe do budovy.

   Žiaci potrebujú odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo –

  • Vážení rodičia!

   Letnú školu začíname o 8,00 hod, končíme o 12,30 hod. denne. Každý žiak má zabezpečený obed.

   Prosíme tých rodičov, ktorí už nahlásili účasť žiaka a z rôznych dôvodov sa nemôže zúčastniť letnej školy

   o nahlásenie tejto zmeny do 16.8.2021 do 8,00 hod.

   Žiaci majú pripravené zaujímavé a hlavne zábavne aktivity.

   Bližšie informácie u triednych učiteľov.


   Tešíme sa na vašu účasť!

   Vážení rodičia!

   Po zistení záujmu od rodičov a následnej schválenej žiadosti Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvárame Letnú školu.

  • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

   Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

  • Pozor zmena!

   Čestné vyhlásenie predkladajú už iba zákonní zástupcovia žiakov, ktorí mali prerušenú školskú dochádzku na viac ako tri dni.

   Príklad:

   1. žiak chýbal v škole iba v piatok, v pondelok nemusí predkladať čestné prehlásenie zákonného zástupcu.
   2. Žiak chýbal v škole vo štvrtok a aj v piatok, v pondelok už musí predkladať čestné prehlásenie zákonného zástupcu.

   Čestné prehlásenie zákonného zástupcu: 19502.docx

   https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf :

   8 Školská dochádzka

  • Zápis žiakov do 1.ročníka

   Vážení rodičia!

   Prihlasovanie prváčikov na našu školu prebehne aj plne elektronicky pomocou elektronickej prihlášky. Prístup k prihláške na webovej stránke školy má každý uchádzač aj bez prihlásenia. Rodičia prihlášku vyplnia vo svojom počítači, nahrajú prípadné prílohy a jedným klikom ju elektronicky odošlete škole.

   Pozor!

   Elektronická schránka (číslo) - ak rodič používa občiansky preukaz s čipom a má zriadenú el.schránku na www.slovensko.sk. Škola potom do tejto schránku zasiela rozhodnutia, výpisy známok a pod..

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
   Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
   0915 867 741  Fotogaléria