Navigácia

Nedeľa 16. 1. 2022

Projekt pedagogickí asistenti


Právne informácie

Konzultačné hodiny učiteľov

Sme na Facebooku

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Počítadlo

Počet návštev: 2557585

Kalendár

Navigácia

  • Vážení rodičia, milí žiaci!

   Zajtra, t.j. 10.01.2022 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6. ( https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf). Zverejňujeme podmienky vstupu do školy a aktualizačné čestné prehlásenia. Žiaci v karanténe a ak žiakom zdravotný stav dovoľuje, pripájajú sa prosím, ONLINE na vyučovaciu hodinu podľa stabilného rozvrhu hodín. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

   Prajem Vám veľa zdravia a študijných úspechov!

  • Vážení rodičia!

   Vzhľadom na pandemickú situáciu na našej škole a rozhodnutím RÚVZ v Trebišove prechádzajú všetky triedy od zajtra, t.j. 10.12.2021 do 17.12.2021 na dištančné vyučovanie. Upozorňujem žiakov, že ak im to zdravotný stav dovoľuje a disponujú technickými možnosťami, tak ich účasť na vyučovacej hodine je povinná.

   Apelujem hlavne na rodičov, aby boli nápomocní učiteľom pri dištančnom vzdelávaní, veď ide hlavne o vedomosti našich žiakov. Požiadal by som Vás ( ako to robia aj stredné školy), aby neúčasť žiaka na dištančnom vzdelávaní bola ospravedlnená dopredu iba zákonným zástupcom.

  • Vážení rodičia!

   Oznamujeme Vám, že si môžete prísť do školy prebrať samotesty. Prevziať si ich môžete od dnes poobede do 15,00 hod., ostatné dni od 8,00 do 14,00.

  • Upozornenie pre žiakov v karanténe.

   Ak vám to zdravotný stav dovoľuje, pripájate sa prosím, ONLINE na vyučovaciu hodinu podľa rozvrhu hodín. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

   Návod na inštaláciu aplikácie ZOOM pre žiakov 1.ročníka

   V odkaze dole pod textom je návod na používanie aplikácie ZOOM pre našich prvákov. V prípade dištančného vyučovania, budeme sa vzdelávať pomocou tejto aplikácie.

  • Aj tento rok sme sa radi zapojili do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“. Naši žiaci často využívajú nejaký ekologický spôsob dopravy do školy. Vedia, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a neznečisťuje životné prostredie.

   Na začiatku týždňa sme vyhlásili súťaž o najaktívnejšiu triedu na I. stupni a najaktívnejšiu triedu na II. stupni.

   POĎ S NAMI
   DO ŠKOLY NA BICYKLI

   ◄ 10 dní na bicykli alebo na kolobežke

   27. SEPTEMBER 2021 – 8. OKTÓBER 2021

   Cieľom súťaže je:

   ◄ priniesť radosť z cesty do školy;

  • Zverejňujeme možnosť podať vyhlásenie o bezpríznakovosti

   Vyhlásenie o bezpríznakovosti - návštevník (rodič/zákonný zástupca pri vstupe do školy) - elektronicky.

   https://help.edupage.org/sk/u2637

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
   Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
   0915 867 741  Fotogaléria