Navigácia

Piatok 25. 9. 2020

Projekt pedagogickí asistenti


Právne informácie

Konzultačné hodiny učiteľov

Sme na Facebooku

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Počítadlo

Počet návštev: 1893596

Kalendár

Navigácia

  • Informácia pre rodičov prváka

   Čo potrebuje prvák

   Školské potreby – zošity s predtlačou, objedná a zabezpečí škola.

   Zošity: 511 (5 ks)

   513 (5 ks)

   510 (2 ks)

   Slovník (1 ks)

   Vybavenie peračníka: farbičky rôznofarebné

   ceruzky (2 ks)

   pero plniace

   guma

   strúhadlo na ceruzky

   Vybavenie na výtvarnú výchovu: výkresy: A 4 (malé) 20 ks

   náčrtník: (skicár A 4) 1 ks

   farebné papiere: 1 sada

   vodové farby

  • Vážení rodičia, milí žiaci!

   V priložených súboroch sa náchádzajú informácie o organizácii vyučovacieho procesu od 1.9.2020. Žiadam Vás o dôsledne naštudovanie pokynov a hlavne vyplnenie potrebných tlačív a ich následné odovzdanie triednemu učiteľovi 2.9.2020, resp. pri prvom nástupe do školy. Zároveň Vás žiadam o aktualizáciu Vašich kontaktov - emailová adresa, telefonický kontakt.

  • Vážení rodičia!

   Oznamujeme vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020 o 9,00 hod. v Kultúrnom dome v Parchovanoch. Ste srdečne pozvaní:).

  • Pri príchode dieťaťa do školy:

   • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
   • Pri prvom nástupe žiaci 6. až 9.ročníka odovzdajú „ Vyhlásenie“ platné k 22.6.2020.
   • Ranný filter pri vstupe do základnej školy bude pre nových žiakov povinný.
   • Žiaci 6. – 9.ročníka budú používať vchod učiteľský.
   • V zmysle pokynov hlavného hygienika a MŠ SR prosím, aby rodič dôsledne zvážil účasť svojho dieťa
  • Rodičovské konto:

   1. Základná škola musí disponovať emailovou adresou rodiča.

   2. Následne sa vygenerujú prístupové práva - heslo - pre rodiča.

   Poprosím vás o zaslanie aktuálnej emailovej adresy rodiča. Je možné vygenerovať aj pre oboch rodičov.

   Bez emailovej adresy nie je možné vygenerovať prístup rodiča!!!

   V prílohe podrobný postup

  • Vážení rodičia, milí žiaci!
   Prešiel mesiac našej novej spolupráce – vzdelávania cez internet. Rozbehli sme sa veľmi dobre, ale aj napriek tomu máme nedostatky.
   Vieme, že existujú problémy s pripojením na internet, ale vyskytujú sa nám prípady, kde žiak má možnosť pracovať online, ale nevyužíva to pravidelne.
   UPOZORNENIE:
   - Žiak je povinný sa zúčastňovať vyučovania online podľa zverejneného rozvrhu.
   - Žiak ( rodič) je povinný ospravedlniť neprítomnosť žiaka na online vyučovacej hodine formou oznámenia a žiak je povinný následne si zadané úlohy urobiť.
   - Žiak je povinný odosielať vypracované úlohy podľa pokynov vyučujúcich.
   - Žiadam rodičov o oznámenie vedeniu školy, aki žiak nemá možnosť sa vzdelávať online. Následne bude žiak dostávať úlohy v tlačovej forme alebo vo forme emailových správ na adresu rodiča.
   Všetky tieto opatrenia prosím chápte ako cestu na zlepšenie vzdelávacích výsledkov našich žiakov. Škola pristúpila k slovnému hodnoteniu žiakov, ale ak to technické možnosti dovoľujú a žiak to nevyužíva, bude to mať veľký vplyv na hodnotenie žiakov.

   Od 6.5.2020 bude škola zasielať správy o účasti žiakov na emailové adresy rodičov a formou SMS správy.

   Mgr.Ivan Račkovský

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
   Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
   0915 867 741  Fotogaléria