Navigácia

Piatok 14. 8. 2020

Projekt pedagogickí asistenti


Právne informácie

Sme na Facebooku

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Počítadlo

Počet návštev: 1860820

Kalendár

 • Vážení rodičia!

  Oznamujeme vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020 o 9,00 hod. v Kultúrnom dome v Parchovanoch. Ste srdečne pozvaní:).

 • Pri príchode dieťaťa do školy:

  • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
  • Pri prvom nástupe žiaci 6. až 9.ročníka odovzdajú „ Vyhlásenie“ platné k 22.6.2020.
  • Ranný filter pri vstupe do základnej školy bude pre nových žiakov povinný.
  • Žiaci 6. – 9.ročníka budú používať vchod učiteľský.
  • V zmysle pokynov hlavného hygienika a MŠ SR prosím, aby rodič dôsledne zvážil účasť svojho dieťa
 • Rodičovské konto:

  1. Základná škola musí disponovať emailovou adresou rodiča.

  2. Následne sa vygenerujú prístupové práva - heslo - pre rodiča.

  Poprosím vás o zaslanie aktuálnej emailovej adresy rodiča. Je možné vygenerovať aj pre oboch rodičov.

  Bez emailovej adresy nie je možné vygenerovať prístup rodiča!!!

  V prílohe podrobný postup

 • Vážení rodičia, milí žiaci!
  Prešiel mesiac našej novej spolupráce – vzdelávania cez internet. Rozbehli sme sa veľmi dobre, ale aj napriek tomu máme nedostatky.
  Vieme, že existujú problémy s pripojením na internet, ale vyskytujú sa nám prípady, kde žiak má možnosť pracovať online, ale nevyužíva to pravidelne.
  UPOZORNENIE:
  - Žiak je povinný sa zúčastňovať vyučovania online podľa zverejneného rozvrhu.
  - Žiak ( rodič) je povinný ospravedlniť neprítomnosť žiaka na online vyučovacej hodine formou oznámenia a žiak je povinný následne si zadané úlohy urobiť.
  - Žiak je povinný odosielať vypracované úlohy podľa pokynov vyučujúcich.
  - Žiadam rodičov o oznámenie vedeniu školy, aki žiak nemá možnosť sa vzdelávať online. Následne bude žiak dostávať úlohy v tlačovej forme alebo vo forme emailových správ na adresu rodiča.
  Všetky tieto opatrenia prosím chápte ako cestu na zlepšenie vzdelávacích výsledkov našich žiakov. Škola pristúpila k slovnému hodnoteniu žiakov, ale ak to technické možnosti dovoľujú a žiak to nevyužíva, bude to mať veľký vplyv na hodnotenie žiakov.

  Od 6.5.2020 bude škola zasielať správy o účasti žiakov na emailové adresy rodičov a formou SMS správy.

  Mgr.Ivan Račkovský

 • Od zajtra je možné podávať prihlášku - zápis do 1.ročníka na našu školu. Prihláška sa nachádza v hlavnom ľavom menu. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Pridávam aj Usmernenie MŠ k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

  Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
  Hlavná 462, 076 62 Parchovany


 • +421 056 668 47 81
  0915 867 741Fotogaléria