Navigácia

Nedeľa 20. 10. 2019

Partneri


Právne informácie

Sme na Facebooku

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Počítadlo

Počet návštev: 1557742

Kalendár

Novinky

 • 9. 10. 2019

  Aktualizovali sme modul Pedagogické dokumenty

 • 19. septembra navštívili žiaci 2. stupňa divadelné predstavenie Remeselníci v ŠD Košice. Predstavenie malo pozitívny ohlas- najmä komické situácie vyplývajúce z neschopnosti tiežremeselníkov a prílišnej poddajnosti manželov- objednávateľov prác, ktorí skočili takmer na všetko, čo im remeselníci- fušeri ponúkli. Po obhliadke pamätihodností mesta Košice nasledovala ešte krátka dejepisná exkurzia k pamätníku jednej z najväčších stredovekých bitiek- Bitky pri Rozhanovciach, kde si žiaci vypočuli výklad príčin a priebehu tejto bitky.

 • Školský rok 2019/ 2020 otvoril pán starosta JUDr. Juraj Guzej. Poprial pedagógom i žiakom veľa úspechov do nového školského roka. Vyjadril spokojnosť s doterajšími výsledkami žiakov školy a snahu obecného úradu pomáhať škole aj v tomto školskom roku pri dosahovaní čo najlepších výsledkov. Za hlavnú úlohu v tomto školskom roku vytýčil prevenciu šikanovania a agresivity na našej škole. Pán riaditeľ zaželal žiakom veľa úspechov a povzbudil ich, najmä prvákov, do ďalšej tvorivej práce na ceste za novými vedomosťami a úspechmi v súťažiach.

 • 4. 10. 2019

  Aktualizovali sme modul Obsadenie telocvične

 • Dňa 18.9.2019 (streda) o 15,30 sa uskutočnilo celoškolské združenie rodičov žiakov našej Základnej školy. Zverejňujeme najdôležitejšie informácie:

  Školská jedáleň

  • Postup pri nahlasovaní a odhlasovaní stravníka z obeda – žiak - stravník - je prihlásený na stravu len ak zaregistruje svoju prítomnosť cez elekr.čip. Chýbajúceho žiaka nie je potrebné odhlasovať z obeda
  • Postup pri odhlasovaní stravníka z obeda – žiak príde do školy a nechce obed – zapíše sa do zošita na odhlasovanie obeda
  • Ži
 • Vydali sme 2.číslo 16.ročníka v školskom roku 2018/2019.

 • V druhom júnovom týždni sa v príjemnom prostredí bazéna v hoteli Chemes na Zemplínskej šírave uskutočnil plavecký kurz žiakov 8. a 9. ročníka našej školy. Zdokonalili sa v plaveckých štýloch – kraul, prsia, znak aj motýlik. V rámci pobytu navštívili Hvezdáreň v Michalovciach, kde im priblížili 50 rokov prvého pristátia človeka na Mesiaci, v kupole hvezdárne sa oboznámili s pozorovaním a zobrazovaním Slnka cez hvezdársky ďalekohľad a tým, ako ovplyvňuje činnosť tejto žiarivej hviezdy život človeka cez magnetizmus a prácu satelitov. Spoznali prírodné prostredie malého slovenského mora, uskutočnili túru a okúpali sa na Vinianskom jazere. Zahrali si volejbal, badminton, stolný tenis aj bowling a statočne bojovali medzi sebou s vodnými bombami a navštívili 5D kino v OC Zemplín.

 • FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET Bratislava

  7.6.2019 sa naši žiaci zúčastnili festivalu vedy a techniky AMAVET. Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania. Základným princípom je tvorba vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života.

 • Na pôde CZŠ s MŠ sv.Juraja Gorkého 55 Trebišov sa konala prehliadka malých vedeckých projektov - Festival 4 živlov. Stretlo sa tu 31 žiakov z 5 škôl trebišovského okresu- ZŠ Michaľany /3 projekty/, Parchovany,/2projekty/ Sečovce Obchodná /2projekty/, Sečovce Komenského /1projekt/, Trebišov Gorkého /3projektya sme radi, že sa k nám pridali aj mladí vedci zo ZŠ Slanec, z okresu Košice okolie. Žiaci vo veku 10-16 rokov tu predstavili 13 projektov, výsledky svojej dlhodobej práce na projektoch v oblasti bádania, ktorými boli živly: voda, pôda, vzduch a oheň. Tieto živly prezentovali vo vedách ako sú fyzika, chémia, biológia, robotika, ekológia a ľudské zdravie.

 • Do školy na bicykli

  Do školy na bicykli

  Výsledky súťaže:

  Prvý stupeň Druhý stupeň

  1.miesto 3.A 1.miesto 6.A

  2.miesto 2.A 2.miesto 8.A

  3.miesto 1.A 3.miesto 7.

  Víťazkou – „Bicykel - kolobežka z inej planéty“ – je

  Dianka Kurišková – 4.r.

  Na víťazov čaká sladké prekvapenie!

  Blahoželáme !

Projekt

     

Na našej škole sa realizuje projekt  "VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
  Hlavná 462, 076 62 Parchovany


 • +421 056 668 47 81
  0915 867 741Fotogaléria