Navigácia

Výsledkové listiny

Školský rok 2016/17

Výsledková listina školského kola Pytagoriády
38. ročník, školský rok 2016/2017
         
         
Kategória P8
         
Por. č. Priezvisko a meno Čiastkové body Body spolu
Body za úlohy Body za čas
1. Vincler Dávid 13 4 17
2. Borov Matúš 8 0 8
3. Minďár Marek 8 0 8
4. Jakubec Jakub 7 0 7
         
Kategória P7
Por. č. Priezvisko a meno Čiastkové body Body spolu
Body za úlohy Body za čas
1. Antolík Jaroslav 10 4 14
2. Kačmárová Lenka 10 3 13
3. Antolík Dušan 5 0 5
4. Antolik Peter 5 0 5
         
Kategória P6
         
Por. č. Priezvisko a meno Čiastkové body Body spolu
Body za úlohy Body za čas
1. Čisárik Peter 12 10 22
2. Antolíková Bibiána 13 3 16
3. Vincler Marek 9 0 9
4. Toth Marián 7 0 7
5. Hazugová Lívia 7 0 7
         
Kategória P5
         
Por. č. Priezvisko a meno Čiastkové body Body spolu
Body za úlohy Body za čas
1. Baranová Karin 10 3 13
2. Vaňo Sebastián 7 0 7
3. Ševčík Dominik 6 0 6
4. Peterová Drahomíra 3 0 3
5. Kočan Peter 3 0 3
6. Macko Adam 3 0 3
7. Podraný Marek 1 0 1
8. Mačurová Eva 1 0 1
         
Kategória P4
         
Por. č. Priezvisko a meno Čiastkové body Body spolu
Body za úlohy Body za čas
1. Jeňová Sofia 9 0 9
2. Leško Valent 5 0 5
2. Ferková Karolína 5 0 5
3. Ševčíková Alexandra 4 0 4
4. Marcinová Blažena 4 0 4
5. Jakubec Tomáš 4 0 4
6. Čačko Tomáš 3 0 3
         
Kategória P3
         
Por. č. Priezvisko a meno Čiastkové body Body spolu
Body za úlohy Body za čas
1. Ševčík Cyril 5 0 5
2. Urbánek Oliver 3 0 3
3. Ninač Marek 2 0 2
4. Bača Sebastián 1 0 1
5. Huďo Filip 1 0 1
6. Ivančo Dominik 0 0 0
         
    Predseda ŠK Pytagoriády: Ing.Jozef Šimay

Školský rok 2015/16

PYTAGORIÁDA

Výsledky školského kola
37. ročník, školský rok 2015/2016
Základná škola Parchovany

 

Meno  Priezvisko

 

Trieda

 

Čas /min/

Počet bodov za čas

Počet bodov za riešenie

Celkový počet bodov

 

Umiestnenie

 

Úspešnosť

Alexandra Ševčiková

3.roč.

38

9

10

19

1.

Ú

Sofia Jeňová

3.roč.

32

8

10

18

2.

Ú

Tomáš Čačko

3.roč.

32

0

8

8

3.

N

Valent Leško

3.roč.

26

0

6

6

4.

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Baranová

4.roč.

20

0

9

9

1.

N

Sebastián Vaňo

4.roč.

25

0

8

8

2.

N

Peter Kočan

4.roč.

32

0

6

6

3.

N

Adam Macko

4.roč.

14

0

5

5

4.

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Čisárik

5.roč.

25

6

10

16

1.

Ú

Marián Toth

5.roč.

25

0

7

7

2.

N

Bibiána Antolíková

5.roč.

12

0

7

7

2.

N

Lívia Hazugová

5.roč.

19

0

5

5

3.

N

Marek Vincler

5.roč.

29

0

5

5

3.

N

Matej Hajduk

5.roč.

32

0

5

5

3.

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Antolík

6.roč.

13

0

6

6

1.

N

Peter Antolík

6.roč.

9

0

4

4

2.

N

Dušan Antolík

6.roč.

12

0

3

3

3.

N

Lenka Kačmárová

6.roč.

11

0

1

1

4.

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Matúš Borov

7.roč.

11

0

9

9

1.

N

Marek Minďár

7.roč.

13

0

8

8

2.

N

Jakub Jakubec

7.roč.

13

0

8

8

2.

N

Valér Tóth

7.roč.

13

0

7

7

3.

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Juraj Čisárik

8.roč.

25

0

5

5

1.

N

František Figeľ

8.roč.

14

0

5

5

1.

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Školský rok 2014/15

Obvodné kolo 64. ročníka Matematickej olympiády

Kategória Z5 - Mlatiček Peter - 15. miesto
                      Antolik Jaroslav - 23. miesto
Kategória Z6 - Jakubec Jakub - 13. miesto
Kategória Z7 - Čisárik Juraj - 10. miesto
Kategória Z8 - Macko Ján - 6. miesto
Kategória Z9 - Popaďáková Barbora - 11. miesto

Obvodné kolo 51. ročníka Chemickej olympiády

Kategória D - Hajduk Kristián - 5. miesto - úspešný riešiteľ
                     Popaďáková Barbora - 13. miesto - úspešná riešiteľka
Výsledková listina 51. ročníka OK CHO: Výsledková listina Chemickej olympiády kat. D 2015.pdf

Obvodné kolo 56. ročníka Fyzikálnej olympiády

Kategória E - Hajduk Kristián - 5. miesto
Kategória F - Macko Ján - 2. miesto

Obvodné kolo 36. ročníka Pytagoriády

Kategória P3 - Baranová Karina  - 22. miesto
Kategória P4 - Vincler Marek  - 12. miesto
Kategória P5 - Mlatiček Peter - 18. miesto
Kategória P6 - Jakubec Jakub - 21. miesto
Kategória P7 - Čisárik Juraj - 21. miesto
Kategória P8 - Macko Ján - 12. miesto

Výsledková listina školského kola Hviezdoslavovho Kubína

1. kategória:    poézia - 1. S. Jeňová - 2.r., 2. K. Baranová - 3. r., 3. S. Vaňo - 3.r.    
1. kategória:    próza -   1. B. Marcinová - 2.r.2. K. Ferková - 2. r., 3. V. Leško - 2. r.
2. kategória:    poézia - 1. K. Topoľovská - 5.r., 2. B.Marcinová - 5. r., L. Hazugová - 4.r, 3. I. Trella - 6. r., D. Vincler - 6.r., A. Sabolová - 4.r., M. Toth - 4. r, M. Hajduk - 4.r., N. Rošková - 4.r., B. Antoliková - 4. r., D. Tkačik - 4. r.
2. kategória:    próza - 1. J. Jakubec - 5. r., 2. M. Podraný - 6.r., 3. P. Antolik - 4.r.
3. kategória:    poézia - 1. B. Popaďáková - 9.r., 2. J. Macko - 8.r., 3. T. Popaďák - 8. r., M. Šalamon - 7. r., K. Hajduk - 9. r.
3. kategória:    próza - 1. A. Popaďáková - 8.r.2. L. Popaďáková - 7.r., 3. M. Podraný - 7.r.
Víťazi jednotlivých kategórii postupujú na obvodové kolo, ktoré sa uskutoční na ZŠ Obchodná Sečovce 13.3.2015

Obvodné kolo - "Zemplin špiva i hutori"

Zemplin hutori:
1. kategória - Blažena Marcinová - 3. miesto
Zemplin špiva:
1. kategória - Blažena Marcinová - 1. miesto
2. kategória - Bianka Marcinová - 1. miesto
3. kategória - Samuel Bálint - bez umiestnenia
Ukážky z vystúpení našich žiakov na súťaži si môžete pozrieť na webe: www.zsparchovany.sk/Zemplin/index.html

Výsledková listina obvodného kola - volejbal chlapci

Volejbal 2015 obv. kolo - vyhodnotenie - chlapci.pdf

Výsledková listina školského kola Pytagoriády

36.ročník
Školský rok 2014/2015
Ročník Poradie Meno a priezvisko Úlohy Body čas Spolu
3. 1. Karina Baranová 8 0 8
  2. Sebastián Vaňo 6 0 6
  3. Adam Macko 3 0 3
4. 1. Marek Vincler 13 10 23
  2. Marián Toth 9 0 9
  3. Bibiána Antoliková 8 0 8
  4. Peter Čisárik 7 0 7
  5. Matej Hajduk 7 0 7
5. 1. Peter Mlatiček 10 6 16
  2. Katarína Topoľovská 7 0 7
  3. Dušan Antolik 6 0 6
  4. Jaroslav Antolik 6 0 6
  5. Peter Antolik 5 0 5
6. 1. Jakub Jakubec 6 0 6
  2. Benjamín Kunca 6 0 6
  3. Marek Minďár 6 0 6
  4. Valér Tóth 3 0 3
7. 1. Juraj Čisárik 10 6 16
  2. František Figeľ 7 0 7
  3. Laura Popaďáková 4 0 4
8. 1. Ján Macko 11 4 15
  2. Anna Popaďáková 3 0 3
Víťazom gratulujeme.
 
Školský rok 2013/2014

Výsledkové listiny obvodových kôl súťaží poriadaných CVČ Trebišov nájdete na stránke:

http://cvctrebisov.meu.zoznam.sk/

Poddargovské hry žiakov - 53. ročník

Fotogalériu z tohto pre nás úspešného podujatia si môžete pozrieť na stránke:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.651460738257133.1073741831.309030055833538&type=1

Výsledková listina OK CHO kategória D.pdf

Výsledková listina obvodného kola Pytagoriády (18.- 19.3.2014, CVČ Trebišov, xls súbor)

 

Pytagoriáda - 35. ročník - školské kolo (11.12.2013)

 Ročník             Poradie           Meno a priezvisko                                       

 3.ročník          1.                     Marián Tóth                         

                        2.                     Peter Čisárik                 
                        3.                     Marek Vincler              
                        4.                     Matej Hajduk                
                        5.                     Bibiána Antolíková       
4.ročník          1.                     Katarína Topoľovská        
                        2.                     Kristián Urbánek            
                        3.                     Veronika Rudziková               
                        4.                     Peter Mlatiček                
5.ročník          1.                     Marek Minďár                      
                        2.                     Matúš Borov                      
                        3.                     Jakub Jakubec                     
                        4.                     Valér Tóth                         
                        5.                     Dávid Vincler                   
                        6.                     Ivan Trella                        
6.ročník          1.                     Juraj Čisárik                           
                        2.                     Kristína Lovasová                 
                        3.                     Laura Popaďáková                 
                        4.                     František Figeľ                           
7.ročník          1.                     Ján Macko                            
                        2.                     Anna Popaďaková             
                        3.                     Šimon Dobranský              
                        4.                     Filip Mahdal                      
8.ročník          1.                     Tomáš Popaďak                    
                        2.                     Barbora Popaďáková       
                        3.                     Kristián Hajduk                  

 

Úspešným riešiteľom blahoželáme. Postupujú do okresného kola.

 

 

BEDMINTON obvodové kolo dievčatá

POSTUP na krajské kolo - gratulujeme !!!!!      cheeky

Vyhodnotenie obvodového kola v bedmintone – dievčatá ZŠ

Trebišov – 24.10.2013

 

 • ZŠ Komenského Trebišov – ZŠ Pribinova Trebišov    - 1:4
 1. Bľandová,Kuncová – Dorčáková,Širáková  - 0:2
 2. Kuncová    -  Širáková  - 1:2

 

 • ZŠ Parchovany  -  ZŠ Gorkého Trebišov  - 4:0
 1. Tóthová,Vaňová – TomkoKrálová,Kučerová – 2:0
 2. Vaňová – TomkoKrálová – 2:0

 

 • ZŠ Pribinova Trebišov – ZŠ Gorkého Trebišov  -  4:1
 1. Dorčáková,Širáková – TomkoKrálová,Kučerová – 2:1
 2. Širáková – TomkoKrálová – 2:0

 

 • ZŠ Komenského Trebišov – ZŠ Parchovany  - 0:4
 1. Bľandová,Kuncová – Tóthová,Vaňová  - 0:2
 2. Kuncová – Vaňová – 0:2

 

 • ZŠ Parchovany – ZŠ Pribinova Trebišov  - 4:0
 1. Tóthová,Vaňová – Dorčáková,Širáková – 2:0
 2. Vaňová – Širáková – 2:0

 

 • ZŠ Gorkého Trebišov – ZŠ Komenského Trebišov – 0:4
 1. TomkoKrálová,Kučerová – Bľandová,Kuncová  -  0:2
 2. TomkoKrálová – Kuncová – 0:2

 

Na krajské kolo postúpilo družstvo zo ZŠ Parchovany

Konečné poradie:

 1. ZŠ Parchovany    -  3 b.
 2. ZŠ Pribinova Trebišov  - 2 b.
 3. ZŠ Komenského Trebišov – 1 b.
 4. ZŠ Gorkého Trebišov

 

 

Ľudské práva očami detí - 1. ročník literárno-výtvarnej súťaže

Miroslav Lajčák - podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predseda Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ocenil práce našich žiakov a ich učiteľov čestným uznaním.

Kliknutím na nasledujúce obrázky sa zobrazia: List od p. ministra a Čestné uznanie

                             

VÝSLEDKOVÁ LISTINA zo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany

druh súťaže: XX. ročník obvodného kola súťaže MZ CO

Dátum konania: 25. septembra 2013 Miesto konania: Areál mestského parku Trebišov

 

Št.

čís.

 

 

ŠKOLA

 

Bež.

čas

Získané body

Poradie

Prek

čas

 

TESTY

Streľba zo vzduch. pušky

Civilná ochrana

Pohyb a pobyt v prírode

Zdrav.

príprav

Hasenie malých požiarov

SPOLU

8

Základná škola

MICHAĽANY

24,37

-

150

18

261

40

55

25

549

4

5

Základná škola

NOVOSAD

26,47

-

148

20

241

30

55

25

519

7

/

Základná škola

BORŠA

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9

Základná škola

Komenského, TREBIŠOV

23,04

-

156

24

281

30

55

25

571

1

1

Základná škola

Gorkého, TREBIŠOV

36,20

-

96

4

191

20

28

25

364

10

2

Základná škola

Kossutha, KR.CHLMEC

32,40

-

146

14

261

30

51

25

527

6

6

Základná škola

Obchodná, SEČOVCE

27,54

-

124

10

251

20

52

25

482

8

7

Základná škola

VOJČICE dr. č. 1

32,57

-

144

6

281

30

55

25

541

5

3

Základná škola

PARCHOVANY

24,34

-

152

18

281

30

55

25

561

3

10

 

Základná škola

VOJČICE dr. č. 2

24,28

-

156

18

281

30

55

25

565

2

4

 

Základná škola s VJM

VEĽKÉ TRAKANY

36,39

-

106

14

226

30

35

25

436

9

 

 

Dĺžka trate: 1 580 m Čas. limit na okruh: 40 min. Čas. interval pri štarte druž: 12 min

Hlavný rozhodca: Mgr. Renáta HOROŠKOVÁ v.r.

 

 

Školský rok 2012/13

Poddargovské hry mládeže 2013, Sečovce - krátke video

Video zachytáva najkvalitnejšie výkony našich žiakov na tejto športovej súťaži. Máte v ňom možnosť vidieť vicemajstra SR vo vrhu guľou - Tomáša Hvozdíka a ďalšie najlepšie výkony, ktoré podali naši žiaci

.

Plážový volejbal, Trebišov, 14.6.2013 - krátke video

Výsledková listina obvodného kola Matematickej olympiády 62. ročník, školský rok 2012/2013, kategória Z-6 VL_OK_MO_Z-6.pdf

Výsledková listina obvodného kola Matematickej olympiády 62. ročník, školský rok 2012/2013, kategória Z-7 VL_OK_MO_Z-7.pdf

Výsledková listina obvodného kola Matematickej olympiády 62. ročník, školský rok 2012/2013, kategória Z-8 VL_OK_MO_Z-8.pdf

Výsledková listina výtvarnej súťaže DEŇ 112 očami detí, školský rok 2012/2013, http://zsparchovany.edupage.org/files/DEN_112_OCAMI_DETI_4_4_2013.pdf

Výsledková listina školského kola Hviezdoslavovho Kubína, školský rok 2012/2013, http://zsparchovany.edupage.org/files/SKHK2013_vysledky.pdf

Výsledková listina obvodného kola Matematickej olympiády 62. ročník, školský rok 2012/2013, kategória Z-5 VL_OK_MO_Z-5.pdf

Výsledková listina obvodného kola Matematickej olympiády 62. ročník, školský rok 2012/2013, kategória Z-9 VL_OK_MO_Z-9.pdf

Výsledková listina školského kola Pytagoriády ŠK Pytagoriády 2012/13

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
  Hlavná 462, 076 62 Parchovany


 • +421 056 668 47 81
  0915 867 741Fotogaléria