• Návod

    •  

     1. Prihláste sa do eLearningu
     2. Podržte myš nad tlačidlom Komunikácia (rozbalí sa bočné menu) a v bočnom menu kliknite ľavým tlačidlom myši na Názory

     1. Zvoľte Všetky ankety

     1. Zvoľte Škola

     1. Zvoľte napríklad anketu: Kozmetika u dievčat (kliknite ľavým tlačidlom myši na názov ankety)

     1. Zobrazí sa anketa a môžete ju vyplniť

     1. Na záver nezabudnite kliknúť na tlačidlo Odoslať odpovede