• Nadpis

        • Vážení rodičia!

          Tu budeme zverejňovať nájdené žiacke veci. Ak by ste sa našli, prosím kontaktujte triedneho učiteľa.