Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ivan Račkovský IR Rozvrh
Vedie krúžok: Rybársky krúžok
ivanrackovsky@gmail.com
 
 
Ing. Jozef Šimay Rozvrh
Vedie krúžok: Branno - športový krúžok
jozefsimay@pobox.sk
 
 
Mgr. Ján Bača BJ Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.
Vedie krúžok: Publicistický krúžok
baca@zsparchovany.sk
 
 
Mgr. Albína Besterciová AB Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B(7.ročník)
Triedna učiteľka: VIII.B(8.ročník)
Vedie krúžok: Čitateľský krúžok
albinabesterciova@gmail.com
 
 
Bc. Ivana Drančáková ID Rozvrh
Vedie krúžok: Školský klub detí
 
 
Mgr. Božena Fedorková BF Rozvrh
 
 
Mgr. Zuzana Hvozdíková ZH Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.
Vedie krúžok: Zábavná angličtina
zuzulikh@centrum.sk
 
 
Mgr. Dušan Lupčo DL Rozvrh
 
 
MVDr. Emília Macková EM Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: Varíme, pečieme s radosťou
e.mackova.dr@gmail.com
 
 
Renáta Mrazová Mr
mrazova.renata2@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Nagyová LN Rozvrh
Vedie krúžok: Krúžok ručných prác
gnipluc352@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Obrinová TO Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Pestrá paleta
tatiana.obrinova@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Popaďáková VP Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Hudobno-pohybový krúžok
popvierka@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Račkovská JR Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
rackovskaj@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Spišáková MS Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B( 3. a 4.ročník)
Vedie krúžok: Športom k zdraviu
life.life1@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Šimayová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B (4. ročník)
Triedna učiteľka: V.B(5.ročník)
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Ing. Marianna Tokárová MT Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
mariannaopocajevo@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Topoľovský JT Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
Vedie krúžok: Krúžok pre šikovné ruky
jtopolovsky@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Tóthová AT Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Bystrá hlavička
annatothova95@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Trellová LT Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok II
lussianka111@azet.sk
 
 
Mgr. Andrea Vinclerová AV Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.
Vedie krúžok: Výtvarná dielňa
vinclerova.a@azet.sk

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741Fotogaléria