Navigácia

Poplatky a zostavovanie lístka

Poplatky a zásady zostavovania jedálneho lístka

Stravné poplatky

Materská škola

desiata

obed

olovrant

spolu

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 €

 

Základná škola

1. stupeň

2. stupeň

dospelí

1,21 € 1,30 € 2,16 €

 

Stravné poplatky sa uhrádzajú na účet školskej jedálne do 15. v mesiaci.

Platí sa podľa počtu stravných dní (soboty, nedele, sviatky a predpokladané prázdniny sa nerátajú).

V prípade neprítomnosti žiaka v škole je potrebné ho vyhlásiť do 8,00 hod., v opačnom prípade strava prepadá.

Vyhlásené dni prechádzajú do ďalšieho mesiaca, sú to tzv. preplatky, ktoré  ponižujú sumu úhrady stravného na ďalší mesiac.

Vedúca školskej jedálne: Marieta Čačková, tel.: 0907 623 850

         

Zostavovanie jedálneho lístka  

Všeobecne

     Jedálny lístok sa zostavuje mesiac dopredu na základe Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných MŠ a MZ SR pri dodržiavaní Metodických pokynov pre oblasť školského stravovania vydaných MŠ SR a článku: Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania.

     Na základe zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov sa dodržiava:

a) časová štruktúra jedálnych lístkov (2 hl. jedlá z mäsa, 1 hl. jedlo polomäsité, 1hl. jedlo lakto-ovo-vegetariánske, 1 hl. jedlo múčne)

b) obsahová štruktúra jedálnych lístkov (obsah časti a))

c) všeobecné zásady (prívarky raz týždenne s využitím najmä strukovín, zemiaky 2-3 x v týždni, zelenina denne, ryby 2x v mesiaci, strukoviny 2-3x v týždni, múčne prílohy 1x v týždni, múčnik(tyčinka) ako doplnok vrátane pudingu alebo jogurtu za zemiak. pokrmom, na desiatu a olovrant podávať tmavý chlieb, grahamové a sójové pečivo, striedanie technologickej prípravy pokrmov - vyprážanie je v MŠ prísne zakázané)

     Všetky jedlá pripravované v školskej jedálni sú určené pre školské stravovanie. Odborníci pri zostavaní noriem dbajú o zdravie detí, nakoľko je vedecky dokázané, že všetky choroby, ktoré človeka ovládajú pochádzajú z jedla, ich počiatok je v tráviacom a zažívacom trakte a pri nesprávnom stravovaní je len otázkou času, kedy choroba prepukne. Odborníci apelujú na rodičov, aby dôverovali školskému stravovaniu, chcú pre ich deti len to najlepšie. Taktiež apelujú na pedagógov, aby od útleho veku (MŠ) viedli deti v duchu nielen správneho stolovania a používania príbora pri obede, ale hlavne na základe svojich vedomostí získaných štúdiom, využívali a používali v praxi pri vedení žiakov k správnej životospráve a zdravého životného štýlu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741Fotogaléria