• Cena stravného od 16.1.2023

    •                                                                       Ná základe 

     V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É HO  N A R I A D E N I A  O B C E   P A R C H O V A N Y   č. 10/1

     o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,

     ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany, platí: 

      

     Cena obeda pre ročníky 1. - 4.ročník  je  1,50 €.

     Cena obeda pre ročníky 5. - 9.ročník  je  1,70 €.

      

     Cudzí stravníci:

     Od 1.1.2023 dochádza aj ku zmene zaradenia dospelých stravníkov (zamestnancov školy a iných fyzických osôb).

     U zamestnancov školy sa pôvodne z Finančného pásma A teraz určuje stupeň podľa Finančného pásma B.


     Pre toto finančné pásmo sa navyšuje hmotnosť porcie mäsa o 30% a to u hlavných jedál z pokrmovej skupiny mäsových pokrmov:

     • 06 Pokrmy z hovädzieho mäsa
      07 Pokrmy z bravčového mäsa
      08 Pokrmy z teľacieho mäsa
      09 Pokrmy z hydiny
      10 Pokrmy z rybieho mäsa
      11 Pokrmy z králika
      12 Pokrmy z vnútorností
      13 Pokrmy z mletého mäsa a polomäsité pokrmy
      26 Pokrmy zo zveriny

     Cena obeda pre cudzích stravníkov sú 3,00 €. 

     Dôchodcovia platia podľa uznesenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Parchovany č. 10/1.