Navigácia

Poplatky a zostavovanie lístka

Cena stravného od 16.1.2023

                                                                      Ná základe 

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É HO  N A R I A D E N I A  O B C E   P A R C H O V A N Y   č. 10/1

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,

ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany, platí: 

 

Cena obeda pre ročníky 1. - 4.ročník  je  1,50 €.

Cena obeda pre ročníky 5. - 9.ročník  je  1,70 €.

 

Cudzí stravníci:

Od 1.1.2023 dochádza aj ku zmene zaradenia dospelých stravníkov (zamestnancov školy a iných fyzických osôb).

U zamestnancov školy sa pôvodne z Finančného pásma A teraz určuje stupeň podľa Finančného pásma B.


Pre toto finančné pásmo sa navyšuje hmotnosť porcie mäsa o 30% a to u hlavných jedál z pokrmovej skupiny mäsových pokrmov:

 • 06 Pokrmy z hovädzieho mäsa
  07 Pokrmy z bravčového mäsa
  08 Pokrmy z teľacieho mäsa
  09 Pokrmy z hydiny
  10 Pokrmy z rybieho mäsa
  11 Pokrmy z králika
  12 Pokrmy z vnútorností
  13 Pokrmy z mletého mäsa a polomäsité pokrmy
  26 Pokrmy zo zveriny

Cena obeda pre cudzích stravníkov sú 3,00 €. 

Dôchodcovia platia podľa uznesenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Parchovany č. 10/1.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
  Hlavná 462, 076 62 Parchovany


 • +421 056 668 47 81
  0915 867 741Fotogaléria