• Pytagoriáda

    • Školské kolo Pytagoriáda
                
     Kategória Poradie  Žiak Body za úlohy Body za čas Body spolu
     P3 1. Jozef Ihnát 13 10 23
     2. Mário Mištál 10 12 22
     3. Marek Rusnák 7 0 7
                
     P4 1. Lukáš Bača 11 10 21
     2. Marek Boritáš 10 7 17
     3. Jakub Tóth 7 0 7
     4. Michael Kuriško 5 0 5
     5. Melánia Ihnátová 3 0 3
                
     P5 1. Elissa Obrinová 12 4 16
     2. Terézia Šepeľáková 4 0 4
     3. Tamara Funďová 3 0 3
                
     P6 1. Eliška Minďárová 13 4 17
     2. Emanuel Čisárik 10 4 14
     3. Michaela Poláková 12 0 12
     4. Barbora Madárová 3 0 3
                
     P7 1. Dominik Popaďák 11 4 15
                
     P8 1.-2. Alžbeta Madárová 13 5 18
     Roman Michalík 13 5 18
     3. Sofia Ševčíková 12 6 18
     4. Alžbeta Palenčíková 11 6 17
     5. Adriana Kocová 11 5 16