Navigácia

Testovanie9, Testovanie5

Výsledková listina školy 

z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Testovanie 9-2018

  Základné údaje/Predmety

MAT

SJL

  Počet testovaných žiakov školy

12

12

  Maximálny počet bodov v teste

20

25

  Priemerný počet bodov školy

16,4

19,1

  Priemerný počet bodov v SR

11,2

15,7

  Priemerná úspešnosť školy (v %)

82,1 

76,3 

  Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %)

55,9

63,0

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

26,2

13,3

 

Špecifikácie testov z matematiky a vyučovacieho jazyka pre šk. rok 2017/18

Matematika: http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/Specifikacia_testu_MAT_T9_2018.pdf

Vyučovací jazyk: http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/Specifikacia_testu_VUJ_T9_2018.pdf

 

Výsledky Testovanie 9-2017

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť rôzne prehľady výsledkov škôl v Testovaní 9 formou tabuľky.

Odkaz na aplikáciu: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2017/testovanie/index.xhtml 

 

Výsledky Testovanie 9-2016

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť rôzne prehľady výsledkov škôl v Testovaní 9 formou tabuľky.

Odkaz na aplikáciu: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2016/testovanie/index.xhtml

 

Výsledková listina školy 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

Testovanie 5-2015

  Základné údaje/Predmety

MAT

SJL

  Počet žiakov testovaných z daného predmetu

15

15

  Maximálny počet bodov v teste

30

30

  Priemerný počet bodov školy

18,87

19,20

  Priemerná percentuálna úspešnosť školy

62,89 

64,00 

  Priemerný počet bodov v rámci SR

18,60

19,99

  Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer)

61,99 

66,62 

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

+ 0,90

- 2,62

Výsledky Testovanie 9-2015

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť rôzne prehľady výsledkov škôl v Testovaní 9 formou tabuľky.

Odkaz na aplikáciu: http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/testovanie/index.xhtml

Výsledkový list školy ZŠ Parchovany

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Testovanie 9-2015

 

  Základné údaje

MAT

SJL

  Počet žiakov testovaných z daného predmetu

18

18

  Priemerný počet bodov školy

11,89

16,61

  Priemerná percentuálna úspešnosť školy

59,44 %

69,21 %

  Percentil školy (% škôl v rámci SR, ktoré dosiahli horšie výsledky ako ZŠ Parchovany)

74,78

82,64

  Priemerný počet bodov v rámci SR

10,54

15,02

  Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer)

52,68 %

62,58 %

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

+6,76 %

+6,63 %

 

Testovanie 9-2015

MŠVVaŠ SR vyšlo v ústrety požiadavke ZŠ, ktorá sa týkala zmeny termínu celoslovenského testovania T9-2015. Testovanie sa uskutoční 15. apríla 2015(streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok).

Špecifikácia testu z matematiky T9-2015

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov T9-2015.

Podrobnejšie informácie o Testovaní 9-2015 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9
 

Výsledky Testovania 9-2014

http://vysledky.nucem.sk/vysledky2014/testovanie.php

Testovanie 9-2014

Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014 - tento pdf dokument obsahuje základné informácie k T9-2014 pre žiakov 9. ročníka ZŠ, žiakov 9. ročníka ZŠ so zdravotným znevýhodnením a harmonogram Testovania 9-2014.

 

 

N a š e   d o s i a h n u t é   v ý s l e d k y   v   t a b u ľ k á c h

Výsledkový list školy

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Testovanie 9-2013

 

  Základné údaje

MAT

SJL

  Počet žiakov testovaných z daného predmetu

17

17

  Priemerný počet bodov školy

15,41

17,29

  Priemerná percentuálna úspešnosť školy

77,06 %

69,18 %

  Percentil školy (% škôl v rámci SR, ktoré dosiahli horšie výsledky ako ZŠ Parchovany)

94,18

60,44

  Priemerná známka žiakov školy

2,35

2,47

  Priemerný počet bodov v rámci SR

12,01

16,88

  Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer)

60,07 %

67,51 %

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

+16,99 %

+1,67 %

 

 

 

          Gratulujeme našim deviatakom a ich učiteľom k dosiahnutiu veľmi cenných výsledkov v rámci SR

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741Fotogaléria