Navigácia

Organizácia vyučovania

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2012/2013

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2012. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2012 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2012 (utorok).
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2013 (štvrtok).
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2013 (pondelok) a končí sa 28. júna 2013 (piatok).

 

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné

30. október 2012 ( utorok)

31. október – 2.november 2012

5. november 2012 (pondelok)

vianočné

21. december 2012 (piatok)

24. december 2012 – 7. január 2013

8. január 2013 (utorok)

polročné

31.január 2013 (štvrtok)

1. február 2013 (piatok)

4. február 2013 (pondelok)

jarné Košický a Prešovský kraj

15. február 2013 (piatok)

18. február – 22. február 2013

25. február 2013 (pondelok)

jarné

Banskobystrický kraj,

Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj

22. február 2013 (piatok)

25. február – 1. marec 2013

4. marec 2013 (pondelok)

jarné Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

1. marec 2013 (piatok)

4. marec – 8. marec 2013

11. marec 2013 (pondelok)

veľkonočné

27.marec (streda)

28.marec – 2. apríl 2013

3. apríl 2013 (streda)

letné

28. jún 2013 (piatok)

1. júl – 30. august 2013

2. september 2013 (pondelok)

 

V prípadoch potreby mimoriadneho prerušenia obdobia školského vyučovania sa postupuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 8 a 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741Fotogaléria