• Nadpis

    •  

      

     Návrhy, podnety, požiadavky, pripomienky, sťažnosti,

     prípadne ďalšie otázky týkajúce sa stravovania a hygieny v školskej jedálni

     riešte pomocou ponuky v ľavej navigácii

     Napíšte nám,

      

     alebo zasielajte emailom na emailovú adresu školy:

      

     zsparchovany@zsparchovany.sk