Navigácia

 

KTO?    Na školskom parlamente sa stretávame my- žiaci (za každú triedu jeden žiak, teda predseda)   a našou „premiérkou“ je pani učiteľka  Mgr. Zuzana Hvozdíková.

KDE?   Naším obvyklým miestom zasadania je 9. trieda.

KEDY?  Stretávame sa priebežne (asi raz do mesiaca), pokiaľ sa koná nejaká udalosť. Čas stretávania je medzi druhou a treťou vyučovacou hodinou, teda cez veľkú prestávku.

PREČO? Rokujeme o možných akciách ako sú napríklad: Mesiac úcty k starším, Noc v škole, Deň narcisov, Stavanie mája...  Zároveň tieto akcie aj organizujeme.

 

Členovia školského parlamentu v šk. roku 2019/2020

2.         Elisska Obrinová

3.A      Eliška Minďárová

4. A     Patrik Antolík

5.         Alžbetka Palenčíková

6.A      Sebastián Bača

7.         Tomáš Čačko

8.A      Sebastián Vaňo

9.         Tamara Ihnaciková

 

Predseda školského parlamentu:

Tamara Ihnaciková

 

Podpredseda školského parlamentu:

Sebastián Vaňo

 

Školský parlament sa bude snažiť každý mesiac zorganizovať a uverejniť nejakú aktivitu, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci žiaci.  Všetky novinky budú visieť na tabuli školského parlamentu pri kategórii Aktuality.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741Fotogaléria