Navigácia

Školský parlament

Vitajte na stránkach školského parlamentu ZŠ Parchovany

Farebný deň

Vo štvrtok 23. marca 2017 sa na našej škole konal Farebný deň, ktorým sme si pripomenuli Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. Žiaci a učitelia si obliekli tričko modrej farby, aby tak symbolicky vyjadrili, že sú proti všetkým formám a prejavom rasizmu.

21. marecMedzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. marec za Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii ako reakciu na vraždu 69 černošských demonštrujúcich v juhoafrickom Sharpeville v roku 1960 proti novému zákonu potláčajúcemu ich slobodu.

Čo to vlastne diskriminácia je? Diskriminácia sa charakterizuje ako konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom alebo skupinou ľudí inak, než s iným človekom alebo skupinou ľudí na základe vecí, ktoré nemôže vlastným pričinením nijako ovplyvniť.

Tento deň by mal všetkých nabádať k vzájomnej tolerancii, vzdoru proti rasovej diskriminácii a jej možným negatívnym dôsledkom.

Medzi najznámejšie organizácie, ktoré ochraňujú a bojujú za dôstojnosť ľudskej osobnosti patria napríklad: Ľudia proti rasizmu, Unicef, Rada Európy, OSN, Amnesty international.

 

Vyhodnotenie súťaže JESENNÁ VÝZDOBA TRIED

I. stupeň
1. miesto - I.A - 37 bodov
2. miesto - I.B - 36 bodov
3. miesto - III.A - 34 bodov
Ďalšie poradie tried: II.B, IV., III.B, II.A
 
 
II. stupeň
1. miesto - VI.A - 40 bodov
2. miesto - IX. - 39 bodov
3. miesto - V.A a VI.B - 38 bodov
Ďalšie poradie tried: VII.A, VIII, VII.B, V.B
 
Chválime za: zapojenie všetkých tried do súťaže a kreativitu.

 

20.10.2015

Školský parlament vyhlasuje súťaž Jesenná výzdoba tried. Viac o súťaži a jej pravidlách sa dozviete po kliknutí na nasledujúci odkaz: Jesenná výzdoba tried.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741Fotogaléria