• Školské potreby žiaka 1. ročníka - školský rok 2017/2018

     • Zošity:  
     511 - s pomocnou liňajkou (5 ks)
     512 (5 ks)
     • Vybavenie peračníka
     farbičky
     ceruzky (2 ks)
     pero plniace
     guma
     strúhadlo
     • Vybavenie na výtvarnú výchovu
     výkres A4 (20 ks)
     náčrtník (1 ks)
     farebné papiere
     vodové farby
     plastelína
     nožnice
     lepidlo
     štetec
     nádoba na vodu
     handrička
     • Vybavenia na telesnú výchovu
     športové oblečenie
     športová obuv
     • Hygienické potreby
     uterák
     hygienické vreckovky
     toaletný papier
     mydlo
     pohár
     • Prezuvky
      
     Podrobnejšie informácie o potrebných pomôckach dostanú rodičia hneď na začiatku septembra od triedneho učiteľa.
     Na všetky pomôcky napísať meno žiaka!