Navigácia

Národný projekt POP II

 

                                   Základná škola, Hlavná 462, Parchovany 

                                      Základná škola, Hlavná 462, Parchovany  076 62                                      

Národný projekt POP II

 

Naša škola sa zapojila do Národného projektu POP II.                                                               

  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporujú pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

Členovia školského inkluzívneho tímu:

Sociálny pedagóg - Mgr.Alena Hamzová  

Pedagogický asistent - Mgr.Mária Ľochová

Pedagogický asistent - Monika Lašíková

 

Cieľom národných projektov je:

- implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných    

  školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,

- vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,

- zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Aktivity, ktoré realizujeme na škole, sa uskutočňujú vďaka pomoci Európskej únie (ďalej ako EÚ), konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
    Hlavná 462, 076 62 Parchovany


  • +421 056 668 47 81
    0915 867 741Fotogaléria