• Plavecký výcvik

      21. 6. 2019

      V druhom júnovom týždni sa v príjemnom prostredí bazéna v hoteli Chemes na Zemplínskej šírave uskutočnil plavecký kurz žiakov 8. a 9. ročníka našej školy. Zdokonalili sa v plaveckých štýloch – kraul, prsia, znak aj motýlik. V rámci pobytu navštívili Hvezdáreň v Michalovciach, kde im priblížili 50 rokov prvého pristátia človeka na Mesiaci, v kupole hvezdárne sa oboznámili s pozorovaním a zobrazovaním Slnka cez hvezdársky ďalekohľad a tým, ako ovplyvňuje činnosť tejto žiarivej hviezdy život človeka cez magnetizmus a prácu satelitov. Spoznali prírodné prostredie malého slovenského mora, uskutočnili túru a okúpali sa na Vinianskom jazere. Zahrali si volejbal, badminton, stolný tenis aj bowling a statočne bojovali medzi sebou s vodnými bombami a navštívili 5D kino v OC Zemplín.

    • FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET Bratislava
     • FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET Bratislava

      8. 6. 2019

      7.6.2019 sa naši žiaci zúčastnili festivalu vedy a techniky AMAVET. Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania. Základným princípom je tvorba vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života.

     • Festival 4 živlov

      29. 5. 2019

      Na pôde CZŠ s MŠ sv.Juraja Gorkého 55 Trebišov sa konala prehliadka malých vedeckých projektov - Festival 4 živlov. Stretlo sa tu 31 žiakov z 5 škôl trebišovského okresu- ZŠ Michaľany /3 projekty/, Parchovany,/2projekty/ Sečovce Obchodná /2projekty/, Sečovce Komenského /1projekt/, Trebišov Gorkého /3projektya sme radi, že sa k nám pridali aj mladí vedci zo ZŠ Slanec, z okresu Košice okolie. Žiaci vo veku 10-16 rokov tu predstavili 13 projektov, výsledky svojej dlhodobej práce na projektoch v oblasti bádania, ktorými boli živly: voda, pôda, vzduch a oheň. Tieto živly prezentovali vo vedách ako sú fyzika, chémia, biológia, robotika, ekológia a ľudské zdravie.

     • Do školy na bicykli

      27. 5. 2019

      Do školy na bicykli

      Do školy na bicykli

      Výsledky súťaže:

      Prvý stupeň Druhý stupeň

      1.miesto 3.A 1.miesto 6.A

      2.miesto 2.A 2.miesto 8.A

      3.miesto 1.A 3.miesto 7.

      Víťazkou – „Bicykel - kolobežka z inej planéty“ – je

     • MINICOOL VOLLEY

      16. 5. 2019

      Oblastné kolo v MINICOOL VOLLEY chlapcov

      Naši chlapci skončili na 3.mieste v mini volejbale vo finálovej oblasti a postúpili na celoslovenské kolo, ktoré bude v Poprade. Gratulujeme !!!

     • Testovanie 9

      15. 5. 2019

      Výsledky Testovania 9

      Priemerná úspešnosť školy - MAT- 67,7 % SJL - 62 %. Priemerný percentil - 53,7 %

      Priemerná úspešnosť Slovensko - MAT- 63,1 % SJL - 62,3 %. Priemerný percentil - 49 %

      Deviatakom gratulujeme. Ich dosiahnuté priemery sa zhodujú z dosiahnutými priemermi na ich vysvedčeniach. Prajeme šťastnú voľbu strednej školy. :)

     • Mladý záchranár

      13. 5. 2019

      Okresné kolo Mladý záchranár - naši žiaci dosiahli obrovský úspech.

      Družstvo C obsadilo 9.miesto, družstvo A 2.miesto a družstvo B sa stalo víťazom MZ CO základných škôl. Gratulujeme!

     • Farebný týždeň

      12. 4. 2019

      Posledný marcový týždeň sa na našej škole niesol v znamení farieb odevov . Modrá, biela, červená, sivá, zelená.....Týmito farbami sme si chceli pripomenúť, že svet okolo nás je rôznorodý a každý človek v ňom je iný. Pripomenuli sme si takto Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii, ktorý vyhlásilo valné zhromaždenie OSN, ako reakciu na smrť 69 demonštrujúcich v juhoafrickom meste Shaperville v roku 1960 proti novému zákonu obmedzujúcemu ich slobodu.

     • Múzeum na kolesách

      12. 4. 2019

      Dňa 27.2.2019 sa vybralo historické múzeum na kolesách za našimi žiakmi. Účinkujúci sprostredkovali zábavnou formou históriu 2. svetovej vojny. Žiaci získali množstvo informácií nielen o priebehu vojny, ale aj o ľuďoch, ktorí sa jej zúčastnili.
      Zoznámili sa dôležitými funkciami ľudí od prieskumníkov až po tankistov, s ich oblečením, úlohami, s maskovaním a ošetrovaním ranených. Všetci odchádzali spokojní a navyše obohatení o skvelé zážitky a nové vedomosti.

     • Farebný týždeň

      14. 3. 2019

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti rasovej diskriminácii žiacky parlament organizuje v termíne od 18. do 22. marca 2019 na podporu výchovy tolerancie s menšinami Farebný týždeň.

      Žiaci v školskom parlamente sa dohodli, že počas tohto týždňa:

      1. Každý deň prídu do školy v t
     • Riaditeľské voľno

      12. 2. 2019

      Riaditeľské voľno

      V zmysle § 150 ods. (5) Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní , poskytujem voľno pre žiakov školy na deň 13.02.2019 ( streda ) z dôvodov plánovaného prerušenia distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s naším odberným miestom:

      Hlavná 462/17 Parchovany, ČOM: 0000561306, EIC: 24ZVS0000070287Y

     • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

      5. 2. 2019

      Oznam o chrípkových prázdninách.

      Riaditeľ školy na základe zvýšeného výskytu respiračných ochorení a po konzultácii

      s RÚVZ v Trebišove udeľuje voľno pre žiakov Základnej školy od 6.2.2019 do 8.2.2019.

      Začiatok vyučovania bude 11.2.2019

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 19. 4. 2024