• Florbal žiačky

      25. 12. 2023

      Na okresnom kole sme obsadili druhé miesto a postup nám ušiel až po samostatných nájazdoch.

      A skupina:

      CZŠ s MŠ sv.Juraja Trebiśov - ZŠ Komenského Trebišov 0:0

      CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce - CZŠ s MŠ sv.Juraja Trebišov 1:0

      ZŠ Komenského Trebišov - CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce 0:0

      B skupina:

      ZŠ Obchodná Sečovce - ZŠ M.R.Štefánika Trebišov 1:0

     • PYTAGORIÁDA 2023

      25. 12. 2023

      V mesiaci december sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády

      Na okresné kolo postupujú :

      Hugo Tóth III.A počet bodov 18

      Zoja Jeňová III.A počet bodov 17

      Mário Mištáľ IV. počet bodov 22

      Jozef Ihnát IV. počet bodov 21

      Lukáš Bača V. počet bo

     • Prenájom telocvične

      17. 12. 2023

      Informácia k prenajímaniu telocvične

      Vážení rodičia.

      Prosíme záujemcov o prenájom telocvične počas zimných prázdnin, aby nahlásili termín do 21.12.2023 osobne v škole. Je potrebné podpísať zmluvu o prenájme telocvične.

     • Zmena v školskom poriadku

      13. 12. 2023

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      V našom školskom poriadku sa zmenili podmienky používania mobilného telefónu :

      Žiakom sa zakazuje používať mobilný telefón v priestoroch školy. Žiak po príchode do triedy si odloží svoj vypnutý mobilný telefón do uzamykacej skrinky na to určenej. Následne vyučujúci učiteľ túto skrinku uzamkne. Použiť ho počas vyučovania môže výhradne s dohľadom učiteľa – buď v nutných prípadoch na komunikáciu s rodičom alebo ako učebnú pomôcku – kalkulačka, fotoaparát, kamera, úložný priestor. Po skončení vyučovania si žiak vyzdvihne vypnutý mobilný telefón zo skrinky a odchádza domov. Zapnúť si ho môže mimo budovy školy. Porušenie sa kvalifikuje ako porušenie školského poriadku so zápisom v triednej knihe, zabavením telefónu a uložením vo vypnutom stave do trezoru školy. Zákonný zástupca po informácii odobratí telefónu si ho príde prevziať osobne.

     • Oddychová zóna v prírode

      10. 12. 2023

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Radi by sme Vás informovali, že naša žiadosť o finančný príspevok pre projekt: Oddychová zóna v prírode v: Grantový program Regióny 2023/2024 bola schválená správnou radou Ekofondu SPP dňa 29. novembra 2023 a získali sme finančnú podporu vo výške: 2 000,00 €.

      Cieľom projektu je vybudovanie oddychovej zóny pre žiakov základnej a materskej školy, školského klubu detí. Bude slúžiť na oddych žiakov a aj na vyučovanie v prírode. Zameraná bude taktiež na prehĺbenie environmentálne vedomia žiakov - zachytávanie a využívanie dažďovej vody, starostlivosť o živočíchov. V škole je vysoký počet žiakov, ktorí sú integrovaní, pochádzajú z marginalizovaných skupín, tiež žiakov v špeciálnych triedach so zdravotným znevýhodnením a práve hlavne títo žiaci potrebujú takéto oddychové aktivity. Oddychová zóna bude vybudovaná v zelenom átriu budovy základnej školy. Súča

     • iBOBOR

      16. 11. 2023

      Gratulujeme!!! Lukáš Bača je úspešným riešiteľom informatickej súťaže iBobor !!!! Super Lukáš!

     • Adventný veniec

      8. 11. 2023

      Chystáte sa na veľké upratovanie?

      Plánujete výmenu starých vianočných girlánd a ozdôb za nové?

      STOP! NEVYHADZUJTE ICH!

      Radšej ich zrecyklujte . Prineste ich k nám do školy a my z nich vyrobíme krásny nadrozmerný adventný veniec.

      Vopred Vám ďakujeme, že pomáhate vytvárať krásne veci a zároveň chránite našu prírodu.

     • Burza informácii 2023

      3. 11. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Burza informácii 2023.

      Burza informácii stredných škôl

      Čo je nové na trhu práce a s tým súvisiaca ponuka štúdia na stredných školách v okrese Trebišov a Michalovce, tak to sa mali možnosť dozvedieť naši deviataci na Burze informácií stredných škôl 26.10.2023 v estrádnej sále MsKS v Trebišove. A aj podľa slov výchovného poradcu túto šancu využili naozaj na výbornú. Vyskúšali si rôzne zručnosti, ktoré ponúkajú jednotlivé stredné školy- vedomostnú online súťaž z angličtiny, v ktorej obstáli dievčatá naozaj so cťou. Vyskúšali si svoju silu, ale i presnosť streľby, v odbore, ktorý pútal asi najväčší záujem- ochrana osôb a majetku. Skutočnú pochvalu si však deviataci zaslúžia za svoju snahu využiť túto burzu a dozvedieť sa čo najviac o nimi preferovaných odboroch.

     • Divadelné predstavenie v Košiciach

      20. 10. 2023

      Malá scénička

      Dňa 22. septembra sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili interaktívneho divadelného predstavenia „ Malá scénička“. Mali možnosť sa na chvíľu stať hercami, vžiť sa do role nielen hercov, ale aj režisérov, vyskúšať si rôzne garderóby. Spolu s hercami sa rozdelili do dvoch skupín a vymysleli si svoj vlastný príbeh. Naši žiaci sa do toho s hravosťou a fantáziou pustili. Dostali možnosť vybrať si z nádhernej garderóby kostýmov. Každá so skupín nám zahrala svoje predstavenie, tešili sa z dobre vykonanej práce a z potlesku. Žiaci našej školy sa stali na chvíľku hercami , herečkami, celebritami. V hľadisku im tlieskalo obecenstvo, fotograf cvakal ako na premiére filmu.

     • Zdravý životný štýl

      13. 10. 2023

      Názov preventívneho programu : Zdravý životný štýl

      Dátum : 10.10.2023

      Škola: Základná škola Parchovany, Hlavná 462, Parchovany

      Meno lektorky : MVDr. Mária Urbanová, RÚVZ Trebišov

      Prednášky na tému : „Zdravý životný štýl“ - boli určené pre žiakov 1. stupňa (1. až 4. ročník) a pre žiakov špeciálnych tried (4. až 8. ročník).

     • Deň úsmevu

      10. 10. 2023

      6. a 7.október 2023 Svetový deň úsmevu

      Cieľom tohto dňa bolo povzbudiť našich žiakov, pedagógov, aby sa usmievali a šírili pozitivitu. Deň úsmevu je výbornou príležitosťou na zamyslenie sa nad tým, ako úsmev môže mať pozitívny vplyv na náš život a životy ľudí okolo nás.

      Svetový deň úsmevu bol založený v roku 1999 americkým obchodníkom Harveyom Ballom. Harvey bol tvorcom slávneho smajlíka, ktorý vytvoril už v roku 1963. Smajlík sa stal bežnou súčasťou života ľudí. O niekoľko rokov neskôr sám Harvey Ball založil Svetový deň úsmevu na počesť svojho vlastného vytvoreného symbolu, aby podnietil ľudí k šíreniu radosti a pozitívnej energie prostredníctvom úsmevu.

     • Rodičovské združenie

      7. 10. 2022

      Vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2023 t.j. v stredu o 15.30 hod. v jedálni školy.

      Rodičovské združenie bude následne pokračovať triednymi aktívmi v jednotlivých triedach.

     • DO ŠKOLY NA BICYKLI

      22. 9. 2023

      Výsledky súťaže:

      Prvý stupeň

      1.miesto – III. A

      2.miesto – I.A

      3.miesto – IV.roč.

      4.miesto - II.roč.

      Druhý stupeň

      1. miesto - V. A

      2. miesto – VII. A
      3. miesto – IX.
      4. miesto – VI. roč.
      5. miesto – VIII.A

      „Netrávte v aute večnosť!“

      ◄ vyrazte do školy na bicykli, kolobežkou alebo pešo

     • Dochádzkový systém

      7. 9. 2023

      Vážení rodičia.

      Reagujeme na Vašu žiadosť zavedenia do dochádzkového systému aj informáciu o opustení budovy žiakov. Od zajtra 8.9.2023 vám príde informácia do aplikácie aScagenda – EduPage, kedy váš syn ( dcéra) opustila budovu školy.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 19. 4. 2024