• Florbal žiačky

     • Na okresnom kole sme obsadili druhé miesto a postup nám ušiel až po samostatných nájazdoch.

      A skupina:

      CZŠ s MŠ sv.Juraja Trebiśov  - ZŠ Komenského Trebišov 0:0

      CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce - CZŠ s MŠ sv.Juraja Trebišov   1:0

      ZŠ Komenského Trebišov - CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce  0:0

      B skupina:

      ZŠ Obchodná Sečovce - ZŠ M.R.Štefánika Trebišov 1:0

      ZŠ Parchovany - ZŠ Obchodná Sečovce   0:0

      ZŠ M.R.Štefánika Trebišov - ZŠ Parchovany 0:1

      Samostatné nájazdy  : ZŠ Parchovany - ZŠ Obchodná Sečovce    2:1

      Zápas o 3. miesto

      ZŠ Komenského Trebišov - ZŠ Obchodná Sečovce   2:0

      Zápas o 1.miesto

      CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce - ZŠ Parchovany 1:1  SN 2:1

       

      Postup: na krajské kolo postúpila  CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce

      Konečné poradie :

      1. CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce
      2. ZŠ Parchovany
      3. ZŠ Komenského Trebišov
      4. ZŠ Obchodná Sečovce  
      5. CZŠ s MŠ sv.Juraja Trebiśov 
      6. ZŠ M.R.Štefánika Trebišov

       

     • PYTAGORIÁDA 2023

     • V mesiaci december sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády

      Na okresné kolo postupujú :

      Hugo Tóth     III.A    počet bodov   18

      Zoja Jeňová  III.A    počet bodov    17

      Mário Mištáľ   IV.     počet bodov   22

      Jozef Ihnát     IV.     počet bodov   21

      Lukáš Bača     V.     počet bodov    18

     • Prenájom telocvične

     •  Informácia k prenajímaniu telocvične

      Vážení rodičia.

      Prosíme záujemcov o prenájom telocvične počas zimných prázdnin, aby nahlásili termín do 21.12.2023 osobne v škole. Je potrebné podpísať zmluvu o prenájme telocvične.

     • Zmena v školskom poriadku

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      V našom školskom poriadku sa zmenili podmienky používania mobilného telefónu :

          Žiakom sa zakazuje používať mobilný telefón v priestoroch školy. Žiak po príchode do triedy si odloží svoj vypnutý mobilný telefón do uzamykacej skrinky na to určenej. Následne vyučujúci učiteľ túto skrinku uzamkne. Použiť ho počas vyučovania môže výhradne s dohľadom učiteľa – buď v nutných prípadoch na komunikáciu        s rodičom alebo ako učebnú pomôcku – kalkulačka, fotoaparát, kamera, úložný priestor. Po skončení vyučovania si žiak vyzdvihne vypnutý mobilný telefón zo skrinky a odchádza domov. Zapnúť si ho môže mimo budovy školy. Porušenie sa kvalifikuje ako porušenie školského poriadku so zápisom v triednej knihe, zabavením telefónu        a uložením vo vypnutom stave do trezoru školy. Zákonný zástupca po informácii odobratí telefónu si ho príde prevziať osobne. 

       

     • Oddychová zóna v prírode

     • Vážení rodičia, milí žiaci.       

        Radi by sme Vás informovali, že naša žiadosť o finančný príspevok pre projekt: Oddychová zóna v prírode v: Grantový program Regióny 2023/2024 bola schválená správnou radou Ekofondu SPP dňa 29. novembra 2023 a získali sme finančnú podporu vo výške: 2 000,00 €.

       Cieľom projektu je vybudovanie oddychovej zóny pre žiakov základnej a materskej školy, školského klubu detí. Bude slúžiť na oddych žiakov a aj na vyučovanie v prírode. Zameraná bude taktiež na prehĺbenie environmentálne vedomia žiakov - zachytávanie a využívanie dažďovej vody, starostlivosť o živočíchov. V škole je vysoký počet žiakov, ktorí sú integrovaní, pochádzajú z marginalizovaných skupín, tiež žiakov v špeciálnych triedach so zdravotným znevýhodnením a práve hlavne títo žiaci potrebujú takéto oddychové aktivity. Oddychová zóna bude vybudovaná v zelenom átriu budovy základnej školy. Súčasťou zóny budú lavičky, mobilná tabuľa, záhradné jazierko s fontánou, hmyzí domček. Finančný príspevok bude slúžiť na nákup materiálu na vybudovanie jazierka, lavičiek a tabule, pomocou ktorej sa stane táto časť školy príťažlivejšia. Tak isto dovýsadba zelene dotvorí átrium a pomôže vytvoriť vhodné miesto pre oddych, relax a učenie zábavnou, netradičnou formou.