• DO ŠKOLY NA BICYKLI

     • Výsledky súťaže:

       

      Prvý stupeň

       

      1.miesto  –  III. A

      2.miesto –   I.A

      3.miesto –   IV.roč.

      4.miesto -    II.roč.

      Druhý stupeň

       

      1. miesto -  V. A

      2. miesto – VII. A
      3. miesto – IX.
      4. miesto – VI. roč.
      5. miesto – VIII.A

       

       

      „Netrávte v aute večnosť!“

      ◄     vyrazte do školy na bicykli, kolobežkou alebo pešo

      od 25.  septembra – do  29. septembra 2023

      Cieľom súťaže je:

      ◄ priniesť radosť z cesty do školy;

      ◄ zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;

      ◄ povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, či pešo;

      ◄ zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;

      ◄ zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;

      ◄ zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke;

      ◄ zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov.

      Triedu, ktorá zapojí čo najviac žiakov do súťaže, čaká prekvapenie!

     • Dochádzkový systém

     • Vážení rodičia.

      Reagujeme na Vašu žiadosť zavedenia do dochádzkového systému aj informáciu o opustení budovy žiakov. Od zajtra  8.9.2023 vám príde informácia do aplikácie aScagenda – EduPage, kedy váš syn ( dcéra) opustila budovu školy.