• Divadelné predstavenie v Košiciach

     • Malá scénička

       

      Dňa 22. septembra sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili interaktívneho divadelného predstavenia „ Malá scénička“. Mali možnosť sa na chvíľu stať hercami, vžiť sa do role nielen hercov, ale aj režisérov, vyskúšať si rôzne garderóby. Spolu s hercami sa rozdelili do dvoch skupín a vymysleli si svoj vlastný príbeh. Naši žiaci sa do toho s hravosťou a fantáziou pustili. Dostali možnosť vybrať si z nádhernej garderóby kostýmov. Každá so skupín nám zahrala svoje predstavenie, tešili sa z dobre vykonanej práce a z potlesku. Žiaci našej školy  sa stali na chvíľku hercami , herečkami, celebritami. V hľadisku im tlieskalo obecenstvo, fotograf cvakal ako na premiére filmu.

     • Zdravý životný štýl

     • Názov preventívneho programu : Zdravý životný štýl

      Dátum :  10.10.2023

      Škola: Základná škola Parchovany, Hlavná 462, Parchovany

      Meno lektorky : MVDr. Mária Urbanová, RÚVZ Trebišov

       

       

      Prednášky na tému :  „Zdravý životný štýl“ -  boli určené pre žiakov  1. stupňa (1. až 4. ročník) a pre žiakov špeciálnych tried (4. až 8. ročník).

      Cieľom prednášok bolo, aby žiaci prijali „zdravý životný štýl“ za „svoj“, aby sa stal ich bežnou súčasťou života, pretože telesné a duševné zdravie je ovplyvnené práve životným štýlom.

     • Deň úsmevu

     • 6. a 7.október 2023 Svetový deň úsmevu

      Cieľom tohto dňa bolo povzbudiť našich žiakov, pedagógov, aby sa usmievali a šírili pozitivitu. Deň úsmevu je výbornou príležitosťou na zamyslenie sa nad tým, ako úsmev môže mať pozitívny vplyv na náš život a životy ľudí okolo nás.

      Svetový deň úsmevu bol založený v roku 1999 americkým obchodníkom Harveyom Ballom. Harvey bol tvorcom slávneho smajlíka, ktorý vytvoril už v roku 1963. Smajlík sa stal bežnou súčasťou života ľudí. O niekoľko rokov neskôr sám Harvey Ball založil  Svetový deň úsmevu na počesť svojho vlastného vytvoreného symbolu, aby podnietil ľudí k šíreniu radosti a pozitívnej energie prostredníctvom úsmevu.

      Žiaci našej školy nakreslili symbol smajlíka a počas veľkej prestávky sa všetci zišli vo vestibule školy, kde ich následne lepili na nástenku. Sprevádzala nás hudba od skupiny Modus – „ Úsmev“.