• Účelové cvičenia v prírode

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenia v prírode.

      Účelové cvičenia

       

            Tie tohtoročné by sme mohli pokojne nazvať- Dňom športu a zručnosti 2023. Aj v tomto školskom roku sme si zasúťažili, teda my žiaci 2. stupňa. Súťažilo sa v 11 disciplínach - odhad vzdialenosti, piškôrky, logika, milionár, zručnosti, lietajúci tanier, streľba na kôš, fyzika, sila, terč, angličtina. Musíme podotknúť, že súťaž bola naozaj napínavá a vyvolala vaše nadšenie.

       

     • Plážový volejbal

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Plážový volejbal .

      Turnaj v plážovom volejbale

      Plážový volejbal

      Dňa 27. júna sa žiaci našej školy zúčastnili IV. ročníka plážového mix volejbalu, ktorý sa tradične konal na ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove. Tento rok bolo do turnaja zapojených 8 družstiev, ktoré hrali v dvoch skupinách. My sme zostavili dve družstvá – Parchovany A, ktoré tvorili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka a Parchovany B, ktoré reprezentovali siedmaci. Siedmaci skončili v turnaji na poslednom mieste, no aj napriek tomu podali veľmi kvalitný a obetavý výkon. Určite nepatrili k najslabším tímom, ale jednoznačne k najmladším a teda aj najmenej skúseným. Naši starší žiaci vyhrali všetky odohrané zápasy a stali sa tak zaslúženými víťazmi. Zlaté medaily im slávnostne odovzdal primátor mesta Trebišov.

       

      Zápasy:

      Parchovany B – Komenského B                 1 : 2

      Parchovany B – M. R. Štefánika 3             1 : 2                                       základná skupina

      Parchovany B – M. R. Štefánika 1              0 : 2

       

      Parchovany A -  M. R. Štefánika 2             2 : 0

      Parchovany A -  M. R. Štefánika 4             2 : 0                                       základná skupina

      Parchovany A -  Komenského A                2 : 0

       

      Zápas o 7. a 8. miesto

      Parchovany B – Komenského A                 1 : 2                                      Parchovany B – 8. miesto

       

      Semifinále:

      Parchovany A – M. R. Štefánika 1             2 : 1                                       postup do finále

      Finále:

      Parchovany A – M. R. Štefánika 4             2 : 0                                       Parchovany A – 1. miesto

       

     • Návšteva múzea v Humennom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva múzea.

      _Múzeum a skanzen Humenné_  Existujú dnes dva svety? Ťažká otázka. No v minulosti bola odpoveď na túto otázku jednoznačná. Určite áno. . Ako sa mali možnosť presvedčiť  žiaci 2. stupňa počas exkurzie v múzeu a skanzene v Humennom. Múzeum- barokovo- klasicistický kaštieľ v Humennom reprezentoval svet bohatých- plný honosného nábytku, malieb, knižníc. Naproti tomu skanzen- predstavoval svet chudobných- jednoduchých domčekov, hospodárskych budov a potrebného náradia. Kontrast, ktorý vytvárali tieto ,,dva svety“ zanechal v žiakoch podľa ich slov hlboký dojem. Mnohí si ani nevedeli vybrať, v ktorom z týchto svetov by chceli žiť. Asi najlepšia je dnešná kombinácia práce a zaslúženého relaxu po nej. Len čo žiaci opoústili tieto dva svety, presunuli sa do toho reálneho- námestia v Humennom- tu si vypočuli  zaujímavú prednášku o akademickom maliarovi a sochárovi Arpádovi Račkovi- rodákovi z našej obce- priamo pred partizánskym súsoším, ktoré pre mesto Humenné vytvoril. Vzdelávacia časť sa skončila pred sochou M. R. Štefánika a potom nasledoval obľúbený rozchod po pešej zóne.  Naozajstný deň dvoch svetov- práce a zábavy!

     • Celoslovenský detský čitateľský maratón 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoslovenský detský čitateľský maratón 2023.

      Celoslovenský detský čitaleľský maratón

      Kto nečíta, ten sa ničím nelíši od toho, kto nevie čítať. A aj preto sme sa v tomto školskom roku už po druhý raz zapojili do podujatia- Čítajme si- celoslovenský detský čitateľský maratón, ktoré organizuje Linka detskej istoty pod záštitou pani prezidentky Z. Čaputovej. Čítali sme v troch jazykoch- v slovenskom, rómskom a anglickom. Do čítania sa zapojilo 129 žiakov našej školy, čo je naozaj pekná účasť, aj keď sme sa medzi 10 ocenených škôl nedostali.

      Všetkým čítajúcim žiakom vyslovujeme veľké uznanie a pochvalu!

      Celoslovenská účasť v čítaní bola rekordom- zapojilo sa 100 591 žiakov.

     • Poddargovské hry mládeže Sečovce

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Poddargovské hry mládeže Sečovce.

      Poddargovské hry

      Po trojročnej odmlke sme sa zúčastnili 59.ročníka Poddargovských hier žiakov v atletike a futbale. A musíme povedať, že to bola účasť veľmi úspešná, keďže sme z 12 disciplín, v ktorých sme súťažili, bodovali v 10- tich. Konkrétne v týchto:

      Vrh guľou:                             A. Palenčíková:  2. miesto  -  9b

      Beh na 60 m chlapci:          K. Podraný:          12. miesto  -  0b

                                                          R. Podraný:         15. miesto  -  4b

      Beh na 60 m dievčatá:        S. Ševčíková:       9. miesto  -  2b

                                                         D. Kurišková:       10. miesto  -  1b

                                                         L. Antoliková:      17. miesto  -  0b        

      Beh na 300 m chlapci:         K. Podraný:         5. miesto  -  6b

                                                          R. Podraný:         7. miesto  -  4b

      Beh na 300 m dievčatá:      A. Palenčíková:  3. miesto  -  8b

      Beh na 1000 m chlapci:       D. Ripič:               16. miesto  - 0b

                                                           J. Jurko:                17. miesto  -  0b

                                                           J. Tancoš:             19. miesto  - 0b

      Beh na 800 m  dievčatá:      D. Kurišková:       7. miesto  -  4b

      Štafeta 4X60 m  chlapci:      S. Bača, J. Tancoš, K. Podraný, R. Podraný:   7. miesto  -  4b

      Štafeta 4X60 m  dievčatá:  A. Palenčíková, D. Kurišková, S. Ševčíková, S. Podraná:    5. miesto  -   6b

      Skok do výšky chlapci:        S. Bača:                  10. miesto  -  1b

      Futbal chlapci:                                                      6. miesto  -  5b 

      Spolu sme ako škola získali   54 bodov, čo je veľký úspech a radí nás to medzi najúspešnejšie školy na týchto hrách ( poradie škôl bolo určené iba do tretieho miesta).

      Najúspešnejšou žiačkou bola Alžbetka Palenčíková, ktorá v troch disciplínach v ktorých súťažila získala dve umiestnenia a spolu 23 bodov.

      Futbalový turnaj- výsledky:

      V základnej skupine:                                 ZŠ Parchovany: Špeciálna ZŠ Sečovce               5:1

                                                                                ZŠ Parchovany: ZŠ Komenského Sečovce        1:3

      Prelínacie zápasy o 5.- 8. miesto:         ZŠ Parchovany: ZŠ Z. Teplica                              5:1

                                                                                ZŠ Parchovany: ZŠ Komenského Trebišov       0:2