• Športom k zdraviu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Športom k zdraviu.

      V utorok 16.05.2023 sa krik a hluk, šíriaci sa z našej telocvične, dal krájať. Nebol to ale hluk a krik neposlušných detí, práve naopak. Žiaci našej školy, konkrétne tretiaci a štvrtáci, súťažili a bojovali o cenné body, víťazstvá a krásne ceny na turnaji v prehadzovanej. Ako to zvyčajne pri správnych športových súťažiach prebieha, aj naši malí športovci bojovali s maximálnym nasadením. Počas celého turnaja vládla tá správna športová atmosféra. Tri najlepšie tímy 3. a 4. ročníka boli ocenení trofejami. Víťazom gratulujeme a už teraz sa tešíme na budúci rok. ŠPORTU ZDAR !!! 1. miesto – Marek, Lukáš, Timotej, Filip 2. miesto – Dominik, Dalibor, Kerem, Marián 3. miesto – Ďoďo, Marek, Marek, Katie

     • Preventívne programy a aktivity Centra poradenstva a prevencie v Trebišove na našej škole

     • Preventívne programy a aktivity Centra poradenstva a prevencie v Trebišove na našej škole

      Žiaci 8. ročníka absolvujú preventívny program PROŽ- drogová prevencia v troch sedeniach s PhDr. Mgr. Tomáš Křížom, PhD. v dňoch 15.,16. a 29.5.2023.

      Siedmaci absolvovali preventívnu aktivitu PROŽ- drogová prevencia dňa 15.5.2023 v trvaní 2 hodín.

      Žiaci špeciálnych tried sa zapojili do preventívnej aktivity PROŽ- drogová prevencia dňa 16.5.2023 v trvaní 2 hodín.

      Cieľ preventívneho programu: prostredníctvom komunikácie, rozhovoru a rôznych aktivít pomáhať pri rozvoji osobnosti, formovať názory a postoje vedúcich k životu „bez drogy“,  k zmysluplnej činnosti, motivácii, hodnotovej a postojovej orientácii, sociálnej a osobnostnej zrelosti.

      Pre žiakov 3. a 4. Ročníka je pripravená preventívna aktivita Buďme k sebe tolerantní dňa 29.5.2023 počas 2 hodín.

      Cieľ preventívneho programu:  prostredníctvom komunikácie, rozhovoru a rôznych aktivít pomáhať formovať názory a postoje vedúce k vzájomnej tolerancii, pozitívnemu postoju k menšinám a odstraňovaniu predsudkov  a stereotypov vo svojom okolí.

       

     • TRESTNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ MLADISTVÝCH

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album TRESTNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ MLADISTVÝCH.

      Názov preventívneho programu : TRESTNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ MLADISTVÝCH

      Dátum :  27.4.2023

      Škola: Základná škola Parchovany, Hlavná 462, Parchovany

      Meno lektorky : mjr. Ing. Irena Hankoščáková, Okresné riaditeľstvo PZ Trebišov 

      Prednáška na tému :  Trestno-právna zodpovednosť -  bola určená pre žiakov  2. stupňa:

      5. až 9. ročník a pre žiakov špeciálnych tried: 4. až 7. ročník ZŠ.

      Cieľom prednášky bolo ozrejmiť pojem Trestno-právna zodpovednosť mladistvých a spôsob, ako predchádzať kriminalite žiakov – mladistvých do 16 rokov.

       

      Koordinátor prevencie: Mgr. Viera Popaďáková                          

       

     • Deň Zeme 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme 2023.

            Skutočný ochranca prírody je človek, ktorý vie, že svet nie je daný našimi otcami, ale je požičaný od našich detí. V rámci Dňa Zeme sme si v prvý májový piatok vyčistili okolie školy a park, náš malý požičaný svet, od odpadkov a neporiadku. Nazbierali sme plných 12 vriec odpadkov. Pocit z dobre vykonanej práce bol naozaj príjemný, a tak sme si vyčistili nielen naše okolie, ale vyčistili sme si aj svoju dušu.

     • McDonald cup vo futbale mladších žiakov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album McDonald cup vo futbale mladších žiakov.

      Mc Donald cup 2023

           Žiaci prvého stupňa zaznamenali obrovský futbalový úspech, keď vybojovali na obvodnom kole v Sečovciach postup z konečného druhého miesta.

      Výsledky:              ZŠ Parchovany: ZŠ sv. Rodiny Sečovce:     5:0

                                    ZŠ Parchovany: ZŠ Vojčice:                         5:1

                                    ZŠ Parchovany: ZŠ Obchodná Sečovce:     1:3       

       

      Na okresnom kole naši žiaci potvrdili, že postup nebol žiadnou náhodou a obsadili skvelé tretie miesto, za prvou ZŠ Komenského Trebišov  a druhou ZŠ Obchodná Trebišov. Od druhého miesta nás delil jeden jediný gól, ktorý sme dostali v poslednej minúte so CZŠ sv. Juraja Trebišov:

      Výsledky:             ZŠ Parchovany: ZŠ Komenského Trebišov:      1:3

                                    ZŠ Parchovany: ZŠ Kráľovský Chlmec:             4:1

                                    ZŠ Parchovany: ZŠ Obchodná Sečovce:           1:0

                                    ZŠ Parchovany: CZŠ sv. Juraja Trebišov:          1:2

       

      Strelci gólov:        Mário Mištaľ:     10 g

                                    Jozef Ihnát:          7 g

                                    Lukáš Bača:         1 g 

      Zostava:    Mário Mištaľ, Jozef Ihnát, Lukáš Bača, Melánia Ihnátová, Jakub Trella, Jakub Tóth, Samuel Škytka, Filip Ondovčák, Markus Hredzák, Marek Boritáš, Karolína Miňovská

      Veľkým bonusom pre žiakov bolo zoznámenie sa s brankárom Slavoja Trebišov Ayotundem Ezekiíelom Ikuepamitanom – Aiom, ktorý sa zachoval ako pravý profesionál a s našimi žiakmi sa nielen odfotil, ale aj porozprával a odpovedal na ich zvedavé otázky. Pre mnohých našich žiakov sa, podľa ich slov, stal v tento deň Aio ich veľkým futbalovým vzorom. Naozaj pán futbalista!          

      Našim žiakom blahoželáme k perfektnému výkonu a skvelému umiestneniu a na ďalšej futbalovej ceste im želáme veľa podobných úspechov.

      BRAVÓÓÓ!!!

     • Deň bez tašky

     • Členovia nášho parlamentu sa rozhodli spestriť nám deň v škole trocha inak. Keďže naša taška je súčasťou každého žiaka, veď predsa si v nej nosia všetky potrebné veci do školy.

      Zajtra 3.5.2023 sa kreativite medze nekladú. Ako to bude vyzerať, ak prídu žiaci bez nej. Necháme sa prekvapiť.

     • Farebný týždeň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Farebný týždeň.

      Farebný týždeň v škole

      V dňoch od 17.4. do 21.4.2023 sa na našej škole uskutočnila žiakmi obľúbená akcia–farebný týždeň. Žiaci sa v jednotlivých dňoch obliekli do určených farieb. Cieľom bolo nielen podporovať, ale aj rozvíjať triedny a celoškolský kolektív a zároveň vyzdvihnúť nápaditosť žiakov, ktorí si samozrejme mohli zvoliť, akou formou sa zapoja do aktivity. Celá akcia bola založená na kreativite, súdržnosti a predovšetkým zábave.

      Pondelok – červená, utorok -modrá, streda – čierno- biela, štvrtok – zelená , piatok – rôznofarebná.

     • 1.máj 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 1.máj 2023.

      Stavanie mája.

      Na peršoho mája.....naša škola si v piatok dňa 28.4.2023 pripomenula dlhoročnú tradíciu „ Stavanie mája“. Dievčatá spestrili program svojím spevom a tancom, kým chlapci zdobili máj. Našou školou sa ozýval spev, smiech a dobrá nálada. Tradíciu sme zachovali v parchovianskych krojoch, spievaním parchovianskych piesní a tancovaním karičky.