• Vyučovanie od 10.12.2021 do 17.12.2021

     •  

      Vážení rodičia!

                  Vzhľadom na pandemickú situáciu na našej škole a rozhodnutím RÚVZ  v Trebišove prechádzajú všetky triedy od zajtra, t.j. 10.12.2021 do 17.12.2021 na dištančné vyučovanie. Upozorňujem žiakov, že ak im to zdravotný stav dovoľuje a disponujú technickými možnosťami, tak ich účasť na vyučovacej hodine je povinná.

                 Apelujem hlavne na rodičov, aby boli nápomocní učiteľom pri dištančnom vzdelávaní, veď ide  hlavne o vedomosti našich žiakov. Požiadal by som Vás ( ako to robia aj stredné školy), aby neúčasť žiaka na dištančnom vzdelávaní bola ospravedlnená dopredu iba zákonným zástupcom.

       

      Žiaci sa budú vzdelávať podľa nového rozvrhu, ktorý bude zverejnený na www.zsparchovany.sk. Vyučovanie prebehne cez aplikáciu ZOOM  s prihlasovaním cez program EduPage.