• Čítanie nás baví

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Čítanie nás baví.

      Čítanie nás baví - výsledky súťaže

      Veľká literárna súťaž žiakov 2. stupňa pozostávala z dvoch kôl-kvíz na porozumenie textu a tajnička- správne riešenie a rýchlosť vyriešenia.

      Spôsob hodnotenia:  

      Kvíz:    3 texty s otázkami- spolu 34 bodov. Po spočítaní bodov sa urobil priemerný počet bodov na súťažiaceho v skupine/ v triede.

      Tajnička: mali sme 8 skupín. Najrýchlejšia získala 8 bodov, druhá 7 bodov,... posledná 1 bod. Priemerný počet bodov kvízu a body za tajničku sme spočítali.

      Výsledky súťaže tried:  

      1. siedmaci-   18,61 b
      2. ôsmaci-      17,91 b 
      3. šiestaci-      15,70 b
      4. piataci-        13,61 b
      5. deviataci-    13 b

      Výsledky súťaže skupín:

      1. siedmačky- Lilka, Simona, Sára, Peťa, Dominika, Marcela:

       tajnička: 3:06         kvíz:  11,28 b       spolu: 18,28 b

       

      1. ôsmačky- Betka, Aďka, Alžbetka, Saša, Dianka, Sofia:

      tajnička: 3:30        kvíz: 11 b               spolu:  18 b

       

      1. šiestaci- Tomáš, Martin, Daniel, Paťo, Emo:

      tajnička: 4:14         kvíz: 11,20 b           spolu:  16,20 b

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

      Hviezdoslavov Kubín 2023

                Ak je ľudská reč niečo ako chôdza, tak prednes je potom niečo ako tanec. Ak by sme ľudské slovo prirovnali k stromu, tak zo slov sa stáva prednes vtedy, keď ten strom rozkvitne. A v tomto školskom roku nám na školskom kole 69. ročníka celoslovenskej prehliadky v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín ,,zatancovalo pod rozkvitnutým stromom“ štrnásť recitátorov- víťazov triednych kôl. A podľa slov poroty bola úroveň prednesu oveľa lepšia ako minulý rok. Dôkazom čoho je aj fakt, že svojho víťaza mala každá zo šiestich kategórií:

      1. kategória:          poézia: Zoja Jeňová- 2. A                        próza: Lukáš Bača- 4.A
      2. kategória:           poézia: Michaela Poláková- 6. A           próza: Barbora Madárová- 6.A
      3. kategória:           poézia: Roman Michalík- 8.                    próza: Alžbeta Madárová- 8.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme, že svojou snahou  vdýchli dušu hovorenému slovu a vďaka nim bol zrazu zo všedného dňa  - aspoň nachvíľu  - deň sviatočný. Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na okresnej prehliadke, ktorá sa uskutoční v dňoch 16.-17.3.2023 v Múzeu v Trebišove.

     • Riaditeľské voľno 15.3.2023

     • Riaditeľské voľno - oznámenie  

        

           V zmysle § 150 ods. (5) Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní , poskytujem voľno pre žiakov školy na deň  15.3.2023 ( streda ) z organizačných dôvodov.

        

      Vyučovanie sa začne vo štvrtok 16.03.2023.  

        

      S pozdravom  

        

                                                                             Mgr. Ivan Račkovský, riaditeľ ZŠ