• Deň Zeme 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme 2023.

            Skutočný ochranca prírody je človek, ktorý vie, že svet nie je daný našimi otcami, ale je požičaný od našich detí. V rámci Dňa Zeme sme si v prvý májový piatok vyčistili okolie školy a park, náš malý požičaný svet, od odpadkov a neporiadku. Nazbierali sme plných 12 vriec odpadkov. Pocit z dobre vykonanej práce bol naozaj príjemný, a tak sme si vyčistili nielen naše okolie, ale vyčistili sme si aj svoju dušu.

     • McDonald cup vo futbale mladších žiakov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album McDonald cup vo futbale mladších žiakov.

      Mc Donald cup 2023

           Žiaci prvého stupňa zaznamenali obrovský futbalový úspech, keď vybojovali na obvodnom kole v Sečovciach postup z konečného druhého miesta.

      Výsledky:              ZŠ Parchovany: ZŠ sv. Rodiny Sečovce:     5:0

                                    ZŠ Parchovany: ZŠ Vojčice:                         5:1

                                    ZŠ Parchovany: ZŠ Obchodná Sečovce:     1:3       

       

      Na okresnom kole naši žiaci potvrdili, že postup nebol žiadnou náhodou a obsadili skvelé tretie miesto, za prvou ZŠ Komenského Trebišov  a druhou ZŠ Obchodná Trebišov. Od druhého miesta nás delil jeden jediný gól, ktorý sme dostali v poslednej minúte so CZŠ sv. Juraja Trebišov:

      Výsledky:             ZŠ Parchovany: ZŠ Komenského Trebišov:      1:3

                                    ZŠ Parchovany: ZŠ Kráľovský Chlmec:             4:1

                                    ZŠ Parchovany: ZŠ Obchodná Sečovce:           1:0

                                    ZŠ Parchovany: CZŠ sv. Juraja Trebišov:          1:2

       

      Strelci gólov:        Mário Mištaľ:     10 g

                                    Jozef Ihnát:          7 g

                                    Lukáš Bača:         1 g 

      Zostava:    Mário Mištaľ, Jozef Ihnát, Lukáš Bača, Melánia Ihnátová, Jakub Trella, Jakub Tóth, Samuel Škytka, Filip Ondovčák, Markus Hredzák, Marek Boritáš, Karolína Miňovská

      Veľkým bonusom pre žiakov bolo zoznámenie sa s brankárom Slavoja Trebišov Ayotundem Ezekiíelom Ikuepamitanom – Aiom, ktorý sa zachoval ako pravý profesionál a s našimi žiakmi sa nielen odfotil, ale aj porozprával a odpovedal na ich zvedavé otázky. Pre mnohých našich žiakov sa, podľa ich slov, stal v tento deň Aio ich veľkým futbalovým vzorom. Naozaj pán futbalista!          

      Našim žiakom blahoželáme k perfektnému výkonu a skvelému umiestneniu a na ďalšej futbalovej ceste im želáme veľa podobných úspechov.

      BRAVÓÓÓ!!!

     • Deň bez tašky

     • Členovia nášho parlamentu sa rozhodli spestriť nám deň v škole trocha inak. Keďže naša taška je súčasťou každého žiaka, veď predsa si v nej nosia všetky potrebné veci do školy.

      Zajtra 3.5.2023 sa kreativite medze nekladú. Ako to bude vyzerať, ak prídu žiaci bez nej. Necháme sa prekvapiť.

     • Farebný týždeň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Farebný týždeň.

      Farebný týždeň v škole

      V dňoch od 17.4. do 21.4.2023 sa na našej škole uskutočnila žiakmi obľúbená akcia–farebný týždeň. Žiaci sa v jednotlivých dňoch obliekli do určených farieb. Cieľom bolo nielen podporovať, ale aj rozvíjať triedny a celoškolský kolektív a zároveň vyzdvihnúť nápaditosť žiakov, ktorí si samozrejme mohli zvoliť, akou formou sa zapoja do aktivity. Celá akcia bola založená na kreativite, súdržnosti a predovšetkým zábave.

      Pondelok – červená, utorok -modrá, streda – čierno- biela, štvrtok – zelená , piatok – rôznofarebná.

     • 1.máj 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 1.máj 2023.

      Stavanie mája.

      Na peršoho mája.....naša škola si v piatok dňa 28.4.2023 pripomenula dlhoročnú tradíciu „ Stavanie mája“. Dievčatá spestrili program svojím spevom a tancom, kým chlapci zdobili máj. Našou školou sa ozýval spev, smiech a dobrá nálada. Tradíciu sme zachovali v parchovianskych krojoch, spievaním parchovianskych piesní a tancovaním karičky.

     • Marec – mesiac knihy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Marec – mesiac knihy.

         Aj v období moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Stačí málo, nájsť si miesto, kreslo, či pohodlný sedací vak a otvoriť svoju knihu. Rozšírime svoju slovnú zásobu, kreativitu a oslobodíme našu myseľ.

      Navštívili sme so žiakmi školskú knižnicu, kde mali možnosť pozrieť si knižnicu, množstvo kníh, ktoré si môžu aj zapožičať.

      Pripravené boli pre žiakov rôzne aktivity, do ktorých sa s radosťou zapájali. Maľované čítanie, ktoré bolo ďalšou aktivitou žiaci zvládli na výbornú. Dokázali, že nielen pekne čítajú, ale vyfarbením obrázku  „ Zajačik „ čítajú s porozumením.

      Veríme, že kniha sa stane súčasťou každodenného života detí.

     • Divadelné predstavenie - Prešov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadelné predstavenie - Prešov.

      Dňa 22.03.2023 sa žiaci prvého stupňa ZŠ zúčastnili divadelného predstavenia – Medovníkový domček v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Predstavenie bolo poňaté v modernom štýle, ako žiak Florián poplietol známu rozprávku bratov Grimmovcov.

      Uprostred noci, uprostred lesa, bosorka zlostne iskričky kresá.

      Lampášik dvom deťom skúpo bliká na cestu k domčeku z medovníka.

     • Čítanie nás baví

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Čítanie nás baví.

      Čítanie nás baví - výsledky súťaže

      Veľká literárna súťaž žiakov 2. stupňa pozostávala z dvoch kôl-kvíz na porozumenie textu a tajnička- správne riešenie a rýchlosť vyriešenia.

      Spôsob hodnotenia:  

      Kvíz:    3 texty s otázkami- spolu 34 bodov. Po spočítaní bodov sa urobil priemerný počet bodov na súťažiaceho v skupine/ v triede.

      Tajnička: mali sme 8 skupín. Najrýchlejšia získala 8 bodov, druhá 7 bodov,... posledná 1 bod. Priemerný počet bodov kvízu a body za tajničku sme spočítali.

      Výsledky súťaže tried:  

      1. siedmaci-   18,61 b
      2. ôsmaci-      17,91 b 
      3. šiestaci-      15,70 b
      4. piataci-        13,61 b
      5. deviataci-    13 b

      Výsledky súťaže skupín:

      1. siedmačky- Lilka, Simona, Sára, Peťa, Dominika, Marcela:

       tajnička: 3:06         kvíz:  11,28 b       spolu: 18,28 b

       

      1. ôsmačky- Betka, Aďka, Alžbetka, Saša, Dianka, Sofia:

      tajnička: 3:30        kvíz: 11 b               spolu:  18 b

       

      1. šiestaci- Tomáš, Martin, Daniel, Paťo, Emo:

      tajnička: 4:14         kvíz: 11,20 b           spolu:  16,20 b

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

      Hviezdoslavov Kubín 2023

                Ak je ľudská reč niečo ako chôdza, tak prednes je potom niečo ako tanec. Ak by sme ľudské slovo prirovnali k stromu, tak zo slov sa stáva prednes vtedy, keď ten strom rozkvitne. A v tomto školskom roku nám na školskom kole 69. ročníka celoslovenskej prehliadky v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín ,,zatancovalo pod rozkvitnutým stromom“ štrnásť recitátorov- víťazov triednych kôl. A podľa slov poroty bola úroveň prednesu oveľa lepšia ako minulý rok. Dôkazom čoho je aj fakt, že svojho víťaza mala každá zo šiestich kategórií:

      1. kategória:          poézia: Zoja Jeňová- 2. A                        próza: Lukáš Bača- 4.A
      2. kategória:           poézia: Michaela Poláková- 6. A           próza: Barbora Madárová- 6.A
      3. kategória:           poézia: Roman Michalík- 8.                    próza: Alžbeta Madárová- 8.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme, že svojou snahou  vdýchli dušu hovorenému slovu a vďaka nim bol zrazu zo všedného dňa  - aspoň nachvíľu  - deň sviatočný. Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na okresnej prehliadke, ktorá sa uskutoční v dňoch 16.-17.3.2023 v Múzeu v Trebišove.

     • Riaditeľské voľno 15.3.2023

     • Riaditeľské voľno - oznámenie  

        

           V zmysle § 150 ods. (5) Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní , poskytujem voľno pre žiakov školy na deň  15.3.2023 ( streda ) z organizačných dôvodov.

        

      Vyučovanie sa začne vo štvrtok 16.03.2023.  

        

      S pozdravom  

        

                                                                             Mgr. Ivan Račkovský, riaditeľ ZŠ  

     • Piškvorky 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Piškvorky 2023.

      Piškvorky sú jednoduché, rýchle, zrozumiteľné a rozvíjajú logické myslenie tou najmenej bolestivou formou. Súťaž pIškvorky je výnimočná svojou hravosťou, za ktorou sa skrýva premyslená stratégia každého hráča. Hráči 5. až 9. ročníka sa zúčastnili tejto súťaže a s napätím sme čakali na víťaza. Víťazkou sa nakoniec stála Eliška Minďárová žiačka 6. ročníka. Podrobný rozpis zápasov sa nachádza v sekcii Zo života školy.

     • Chrípkové prázdniny

     •      Vážení rodičia, žiaci.

          Týmto Vám oznamujeme, že z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia žiakov ( 55%),

      V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení zákonov podľa

      §150 ods.5 a v súlade s §3  ods.10 vyhlášky č.231/2009 Z.z. o organizácii školského roka,

       

      udeľujem riaditeľské voľno v dňoch od 16.2.2023 do 20.2.2023.

       

      Riadne vyučovanie sa začne v utorok, 21.2.2023.

       

                                                                       S pozdravom Mgr.Ivan Račkovský

                                                                                      riaditeľ školy