• Pytagoriáda

     • Fantastický úspech našich tretiakov na okresnom kole matematickej súťaži Pytagoriáda.

      Lukáš Bača na 2.mieste a Miško Kuriško na 8.mieste, Eliška Minďárova (5.roč.) na 9. a Roman Michalík (7.roč.) na 10. mieste.

      Gratulujeme !!!

     • Farebný týždeň

     • Aký by bol svet bez farieb? Smutný, jednotvárny, čiernobiely. A preto sa posledný marcový týždeň nesie na našej škole v znamení farieb. Každý deň vo " Farebnom týždni " sa obliekame do inej farby. Každému dňu sme priradili jednu z farieb, ktoré vyjadrujú pocity človeka. Modrej farbe sme venovali pondelok, v utorok bol čierny deň, v stredu sme naše chodby rozjasnili ružovou a fialovou farbou, vo štvrtok ožila škola žlto - oranžovou farbou a v posledný deň v týždni bude zelený deň. Aj tak sa dá prežiť zaujímavý týždeň na našej škole.

       

      Postupne aj zverejníme fotky.

     • Samotestovanie

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že si môžete opäť prísť do školy prebrať samotesty. Prevziať si ich môžete od zajtra 10.3.2022 od 8,00 do 15,00 hod. Najlepšie je to v poobedňajších hodinách. Testy , žiaľ, nemôžu preberať žiaci.

      Prosím o nahlásenie výsledkov vykonaných testov triednym učiteľom. Ďakujem.

     • Rodičovské konto

     • Rodičovské konto:

      1. Základná škola musí disponovať emailovou adresou rodiča.

      2. Následne sa vygenerujú prístupové práva - heslo - pre rodiča.

      Poprosím vás o zaslanie aktuálnej emailovej adresy rodiča. Je možné vygenerovať aj pre oboch rodičov.

       

      Bez emailovej adresy nie je možné vygenerovať prístup rodiča!!!

       

      V prílohe podrobný postup

     • Samotesty

     • Preberanie samotestov.

      Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že si môžete opäť prísť do školy prebrať samotesty. Prevziať si ich môžete od zajtra 14.2.2022 od 8,00 do 15,00 hod. Najlepšie je to v poobedňajších hodinách. Testy , žiaľ, nemôžu preberať žiaci.

      Prosím o nahlásenie výsledkov dnes vykonaných testov triednym učiteľom do zajtra do 8,00 hod. Ďakujem.

       

      Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu je potrebné testovať minimálne raz do týždňa, najlepšie v nedeľu. Potom je potrebné nahlásiť výsledok testu triednym učiteľom do pondelka rána. Testy sú pre všetkých žiakov, o ktoré rodičia už raz požiadali.

       

     • Samotestovanie

     • Samotesty od 7.2.2022

      Vážení rodičia!

           Oznamujeme Vám, že sa môžete prihlásiť na odber samotestov. Pozor platí to len pre tých rodičov, ktorí doteraz nepožiadali! Tí rodičia, čo ste už žiadali samotesty, dostanete automaticky. Potom Vám dáme vedieť, kedy si budete môcť prísť do školy prebrať samotesty. 

       

      Prihlásiť sa stačí aj oznamom - EduPage - triednemu učiteľovi do 7.2.2022 (pondelka rána).

       

           Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu je potrebné testovať minimálne raz do týždňa, najlepšie v nedeľu. Potom je potrebné nahlásiť výsledok testu triednym učiteľom do pondelka rána. Testy sú pre všetkých žiakov, o ktoré rodičia už raz požiadali. 

     • Vyučovanie od 1.2.2022

     • Vyučovanie od 1.2.2022

      Vážení rodičia, milí žiaci!

            Od zajtra prebieha vyučovanie prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch. Žiadam rodičov o priebežné testovanie samotestami a následné hlásenie výsledkov triednym učiteľom.

        V piatok, 4.2.2022 majú žiaci polročné prázdniny.

       

      Nástup do školy je v pondelok, 7.2.2022. 

       

     • Aktuálne!

     • Dištančné vzdelávanie

      Vážení rodičia, milí žiaci!

              Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, od zajtra - 27.1.2022 žiaci deviateho ročníka pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou. Riadiť sa budú aktuálnym rozvrhom, t.z. so začiatkom o 8,00 hod. Podľa nášho zisťovania, každý žiak deviateho ročníka má technickú možnosť pripojenia sa na internet. Preto účasť žiaka na hodine je povinná, takisto je povinné odovzdávanie úloh, projektov a pod. podľa pokynov vyučujúcich.

                                   Neúčasť žiaka na hodine M U S Í ospravedlniť zákonný zástupca minimálne pred začiatkom vyučovacej hodiny. Veľa zdaru prajem! 

       

       

     • Samotestovanie

     • Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny antigénový samotest

      Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu

      V prípade, že výsledok domáceho antigénového testu je u žiaka pozitívny, žiak zostáva doma.

      Povinnosťou rodiča/zákonného zástupcu je:

      • oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam,

      • kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý pošle žiaka na PCR test, prípadne Ag test vykonaný v mobilnom odberovom mieste (ďalej iba MOM) a stanoví ďalší postup.

       

      Povinnosti školy

            •   pristúpiť k zvýšeným hygienicko-epidemiologickým opatreniam v škole, ktoré sú uvedené v ŠKOLSKOM               SEMAFORE v časti Základné prevádzkové pokyny, a teda zabezpečiť:

      • aby rodičia predkladali škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ na základe pokynov ŠKOLSKÉHO SEMAFORA,
      • nástup žiakov, pri ktorom dochádza k čo najmenšiemu vzájomnému premiešavaniu,
      • dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do priestorov školy,
      • častejšiu dezinfekciu dotykových plôch, spoločných priestorov,
      • minimalizovanie premiešavania žiakov,
      • rozostupy medzi žiakmi počas dňa,
      • dostatok dezinfekčných prostriedkov,
      • vykonávanie ranného filtra (MŠ ho povinne vykonávajú, ostatné školy to v takomto prípade majú odporúčané),
      • opakované upozorňovanie žiakov na dodržiavanie hygienických opatrení;

      • informovať o tom rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, aby sledovali zdravotný stav svojich detí.

      Ako funguje trieda, v ktorej mal žiak pozitívny antigénový samotest?

      Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk.

      Ako postupovať, ak sa pozitivita u žiaka nepotvrdí PCR testom/Ag testom z MOM?

      V prípade, že sa u žiaka neprejavujú žiadne príznaky iného ochorenia, trieda sa vracia naspäť do školy.

      Ak žiak vynechal viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), predkladá škole spolu s písomným potvrdením o bezpríznakovosti aj potvrdenie od lekára. Ak vynechal menej ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (vrátane), stačí ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od rodiča. Počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky predkladanie potvrdenia od lekára neplatí, stačí písomné potvrdenie o bezpríznakovosti.

      Ako postupovať, ak sa pozitivita u žiaka potvrdí PCR testom/Ag testom z MOM?

      V prípade, že je pozitivita žiaka potvrdená PCR testom/Ag testom z MOM, je potrebné, aby riaditeľ kontaktoval príslušný miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý na základe posúdenia konkrétnych okolností prípadu rozhodne o ďalšom postupe.

     • Vyučovanie od 10.01.2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

            Zajtra, t.j. 10.01.2022 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6. ( https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf). Zverejňujeme podmienky vstupu do školy a aktualizačné čestné prehlásenia. Žiaci v karanténe a ak žiakom zdravotný stav dovoľuje, pripájajú sa prosím, ONLINE na vyučovaciu hodinu podľa stabilného rozvrhu hodín. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

                  Prajem Vám veľa  zdravia a študijných úspechov!

                                                                                                                               Mgr.Ivan Račkovský

       

     • Vyučovanie od 10.12.2021 do 17.12.2021

     •  

      Vážení rodičia!

                  Vzhľadom na pandemickú situáciu na našej škole a rozhodnutím RÚVZ  v Trebišove prechádzajú všetky triedy od zajtra, t.j. 10.12.2021 do 17.12.2021 na dištančné vyučovanie. Upozorňujem žiakov, že ak im to zdravotný stav dovoľuje a disponujú technickými možnosťami, tak ich účasť na vyučovacej hodine je povinná.

                 Apelujem hlavne na rodičov, aby boli nápomocní učiteľom pri dištančnom vzdelávaní, veď ide  hlavne o vedomosti našich žiakov. Požiadal by som Vás ( ako to robia aj stredné školy), aby neúčasť žiaka na dištančnom vzdelávaní bola ospravedlnená dopredu iba zákonným zástupcom.

       

      Žiaci sa budú vzdelávať podľa nového rozvrhu, ktorý bude zverejnený na www.zsparchovany.sk. Vyučovanie prebehne cez aplikáciu ZOOM  s prihlasovaním cez program EduPage.

     • ZOOM

     • Upozornenie pre žiakov v karanténe.

       

      Ak vám to zdravotný stav dovoľuje, pripájate sa prosím, ONLINE na vyučovaciu hodinu podľa rozvrhu hodín. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

        

      Návod na inštaláciu aplikácie ZOOM pre žiakov 1.ročníka

       

      V odkaze dole pod textom je návod na používanie aplikácie ZOOM pre našich prvákov. V prípade dištančného vyučovania, budeme sa vzdelávať pomocou tejto aplikácie.