• Zdravý životný štýl

     • Názov preventívneho programu : Zdravý životný štýl

      Dátum :  10.10.2023

      Škola: Základná škola Parchovany, Hlavná 462, Parchovany

      Meno lektorky : MVDr. Mária Urbanová, RÚVZ Trebišov

       

       

      Prednášky na tému :  „Zdravý životný štýl“ -  boli určené pre žiakov  1. stupňa (1. až 4. ročník) a pre žiakov špeciálnych tried (4. až 8. ročník).

      Cieľom prednášok bolo, aby žiaci prijali „zdravý životný štýl“ za „svoj“, aby sa stal ich bežnou súčasťou života, pretože telesné a duševné zdravie je ovplyvnené práve životným štýlom.

     • Deň úsmevu

     • 6. a 7.október 2023 Svetový deň úsmevu

      Cieľom tohto dňa bolo povzbudiť našich žiakov, pedagógov, aby sa usmievali a šírili pozitivitu. Deň úsmevu je výbornou príležitosťou na zamyslenie sa nad tým, ako úsmev môže mať pozitívny vplyv na náš život a životy ľudí okolo nás.

      Svetový deň úsmevu bol založený v roku 1999 americkým obchodníkom Harveyom Ballom. Harvey bol tvorcom slávneho smajlíka, ktorý vytvoril už v roku 1963. Smajlík sa stal bežnou súčasťou života ľudí. O niekoľko rokov neskôr sám Harvey Ball založil  Svetový deň úsmevu na počesť svojho vlastného vytvoreného symbolu, aby podnietil ľudí k šíreniu radosti a pozitívnej energie prostredníctvom úsmevu.

      Žiaci našej školy nakreslili symbol smajlíka a počas veľkej prestávky sa všetci zišli vo vestibule školy, kde ich následne lepili na nástenku. Sprevádzala nás hudba od skupiny Modus – „ Úsmev“.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2023 t.j. v stredu o 15.30 hod. v jedálni školy.

      Rodičovské združenie bude následne pokračovať  triednymi aktívmi v jednotlivých  triedach.

     • DO ŠKOLY NA BICYKLI

     • Výsledky súťaže:

       

      Prvý stupeň

       

      1.miesto  –  III. A

      2.miesto –   I.A

      3.miesto –   IV.roč.

      4.miesto -    II.roč.

      Druhý stupeň

       

      1. miesto -  V. A

      2. miesto – VII. A
      3. miesto – IX.
      4. miesto – VI. roč.
      5. miesto – VIII.A

       

       

      „Netrávte v aute večnosť!“

      ◄     vyrazte do školy na bicykli, kolobežkou alebo pešo

      od 25.  septembra – do  29. septembra 2023

      Cieľom súťaže je:

      ◄ priniesť radosť z cesty do školy;

      ◄ zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;

      ◄ povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, či pešo;

      ◄ zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;

      ◄ zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;

      ◄ zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke;

      ◄ zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov.

      Triedu, ktorá zapojí čo najviac žiakov do súťaže, čaká prekvapenie!

     • Dochádzkový systém

     • Vážení rodičia.

      Reagujeme na Vašu žiadosť zavedenia do dochádzkového systému aj informáciu o opustení budovy žiakov. Od zajtra  8.9.2023 vám príde informácia do aplikácie aScagenda – EduPage, kedy váš syn ( dcéra) opustila budovu školy.

     • Začiatok školského roka 2023/2024

     •             Oznamujeme rodičom a žiakom našej školy, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2023/2024 sa bude konať dňa 4. 9. 2023 o 9.00 hod. miestnom kultúrnom dome.

      Program:

      • Slávnostne otvorenie školského roka
      • Triednická hodina
      • školský poriadok
      • rozvrh hodín
      • učebnice, pomôcky
      • ostatné informácie - ŠKD, stravovanie, ZUŠ 

      Ukončenie vyučovania 4. 9. 2023 o 11.00 hod.

       

       

       

     • Účelové cvičenia v prírode

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenia v prírode.

      Účelové cvičenia

       

            Tie tohtoročné by sme mohli pokojne nazvať- Dňom športu a zručnosti 2023. Aj v tomto školskom roku sme si zasúťažili, teda my žiaci 2. stupňa. Súťažilo sa v 11 disciplínach - odhad vzdialenosti, piškôrky, logika, milionár, zručnosti, lietajúci tanier, streľba na kôš, fyzika, sila, terč, angličtina. Musíme podotknúť, že súťaž bola naozaj napínavá a vyvolala vaše nadšenie.

       

     • Plážový volejbal

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Plážový volejbal .

      Turnaj v plážovom volejbale

      Plážový volejbal

      Dňa 27. júna sa žiaci našej školy zúčastnili IV. ročníka plážového mix volejbalu, ktorý sa tradične konal na ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove. Tento rok bolo do turnaja zapojených 8 družstiev, ktoré hrali v dvoch skupinách. My sme zostavili dve družstvá – Parchovany A, ktoré tvorili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka a Parchovany B, ktoré reprezentovali siedmaci. Siedmaci skončili v turnaji na poslednom mieste, no aj napriek tomu podali veľmi kvalitný a obetavý výkon. Určite nepatrili k najslabším tímom, ale jednoznačne k najmladším a teda aj najmenej skúseným. Naši starší žiaci vyhrali všetky odohrané zápasy a stali sa tak zaslúženými víťazmi. Zlaté medaily im slávnostne odovzdal primátor mesta Trebišov.

       

      Zápasy:

      Parchovany B – Komenského B                 1 : 2

      Parchovany B – M. R. Štefánika 3             1 : 2                                       základná skupina

      Parchovany B – M. R. Štefánika 1              0 : 2

       

      Parchovany A -  M. R. Štefánika 2             2 : 0

      Parchovany A -  M. R. Štefánika 4             2 : 0                                       základná skupina

      Parchovany A -  Komenského A                2 : 0

       

      Zápas o 7. a 8. miesto

      Parchovany B – Komenského A                 1 : 2                                      Parchovany B – 8. miesto

       

      Semifinále:

      Parchovany A – M. R. Štefánika 1             2 : 1                                       postup do finále

      Finále:

      Parchovany A – M. R. Štefánika 4             2 : 0                                       Parchovany A – 1. miesto

       

     • Návšteva múzea v Humennom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva múzea.

      _Múzeum a skanzen Humenné_  Existujú dnes dva svety? Ťažká otázka. No v minulosti bola odpoveď na túto otázku jednoznačná. Určite áno. . Ako sa mali možnosť presvedčiť  žiaci 2. stupňa počas exkurzie v múzeu a skanzene v Humennom. Múzeum- barokovo- klasicistický kaštieľ v Humennom reprezentoval svet bohatých- plný honosného nábytku, malieb, knižníc. Naproti tomu skanzen- predstavoval svet chudobných- jednoduchých domčekov, hospodárskych budov a potrebného náradia. Kontrast, ktorý vytvárali tieto ,,dva svety“ zanechal v žiakoch podľa ich slov hlboký dojem. Mnohí si ani nevedeli vybrať, v ktorom z týchto svetov by chceli žiť. Asi najlepšia je dnešná kombinácia práce a zaslúženého relaxu po nej. Len čo žiaci opoústili tieto dva svety, presunuli sa do toho reálneho- námestia v Humennom- tu si vypočuli  zaujímavú prednášku o akademickom maliarovi a sochárovi Arpádovi Račkovi- rodákovi z našej obce- priamo pred partizánskym súsoším, ktoré pre mesto Humenné vytvoril. Vzdelávacia časť sa skončila pred sochou M. R. Štefánika a potom nasledoval obľúbený rozchod po pešej zóne.  Naozajstný deň dvoch svetov- práce a zábavy!

     • Celoslovenský detský čitateľský maratón 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoslovenský detský čitateľský maratón 2023.

      Celoslovenský detský čitaleľský maratón

      Kto nečíta, ten sa ničím nelíši od toho, kto nevie čítať. A aj preto sme sa v tomto školskom roku už po druhý raz zapojili do podujatia- Čítajme si- celoslovenský detský čitateľský maratón, ktoré organizuje Linka detskej istoty pod záštitou pani prezidentky Z. Čaputovej. Čítali sme v troch jazykoch- v slovenskom, rómskom a anglickom. Do čítania sa zapojilo 129 žiakov našej školy, čo je naozaj pekná účasť, aj keď sme sa medzi 10 ocenených škôl nedostali.

      Všetkým čítajúcim žiakom vyslovujeme veľké uznanie a pochvalu!

      Celoslovenská účasť v čítaní bola rekordom- zapojilo sa 100 591 žiakov.

     • Poddargovské hry mládeže Sečovce

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Poddargovské hry mládeže Sečovce.

      Poddargovské hry

      Po trojročnej odmlke sme sa zúčastnili 59.ročníka Poddargovských hier žiakov v atletike a futbale. A musíme povedať, že to bola účasť veľmi úspešná, keďže sme z 12 disciplín, v ktorých sme súťažili, bodovali v 10- tich. Konkrétne v týchto:

      Vrh guľou:                             A. Palenčíková:  2. miesto  -  9b

      Beh na 60 m chlapci:          K. Podraný:          12. miesto  -  0b

                                                          R. Podraný:         15. miesto  -  4b

      Beh na 60 m dievčatá:        S. Ševčíková:       9. miesto  -  2b

                                                         D. Kurišková:       10. miesto  -  1b

                                                         L. Antoliková:      17. miesto  -  0b        

      Beh na 300 m chlapci:         K. Podraný:         5. miesto  -  6b

                                                          R. Podraný:         7. miesto  -  4b

      Beh na 300 m dievčatá:      A. Palenčíková:  3. miesto  -  8b

      Beh na 1000 m chlapci:       D. Ripič:               16. miesto  - 0b

                                                           J. Jurko:                17. miesto  -  0b

                                                           J. Tancoš:             19. miesto  - 0b

      Beh na 800 m  dievčatá:      D. Kurišková:       7. miesto  -  4b

      Štafeta 4X60 m  chlapci:      S. Bača, J. Tancoš, K. Podraný, R. Podraný:   7. miesto  -  4b

      Štafeta 4X60 m  dievčatá:  A. Palenčíková, D. Kurišková, S. Ševčíková, S. Podraná:    5. miesto  -   6b

      Skok do výšky chlapci:        S. Bača:                  10. miesto  -  1b

      Futbal chlapci:                                                      6. miesto  -  5b 

      Spolu sme ako škola získali   54 bodov, čo je veľký úspech a radí nás to medzi najúspešnejšie školy na týchto hrách ( poradie škôl bolo určené iba do tretieho miesta).

      Najúspešnejšou žiačkou bola Alžbetka Palenčíková, ktorá v troch disciplínach v ktorých súťažila získala dve umiestnenia a spolu 23 bodov.

      Futbalový turnaj- výsledky:

      V základnej skupine:                                 ZŠ Parchovany: Špeciálna ZŠ Sečovce               5:1

                                                                                ZŠ Parchovany: ZŠ Komenského Sečovce        1:3

      Prelínacie zápasy o 5.- 8. miesto:         ZŠ Parchovany: ZŠ Z. Teplica                              5:1

                                                                                ZŠ Parchovany: ZŠ Komenského Trebišov       0:2  

                                                                                         

     • Športom k zdraviu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Športom k zdraviu.

      V utorok 16.05.2023 sa krik a hluk, šíriaci sa z našej telocvične, dal krájať. Nebol to ale hluk a krik neposlušných detí, práve naopak. Žiaci našej školy, konkrétne tretiaci a štvrtáci, súťažili a bojovali o cenné body, víťazstvá a krásne ceny na turnaji v prehadzovanej. Ako to zvyčajne pri správnych športových súťažiach prebieha, aj naši malí športovci bojovali s maximálnym nasadením. Počas celého turnaja vládla tá správna športová atmosféra. Tri najlepšie tímy 3. a 4. ročníka boli ocenení trofejami. Víťazom gratulujeme a už teraz sa tešíme na budúci rok. ŠPORTU ZDAR !!! 1. miesto – Marek, Lukáš, Timotej, Filip 2. miesto – Dominik, Dalibor, Kerem, Marián 3. miesto – Ďoďo, Marek, Marek, Katie

     • Preventívne programy a aktivity Centra poradenstva a prevencie v Trebišove na našej škole

     • Preventívne programy a aktivity Centra poradenstva a prevencie v Trebišove na našej škole

      Žiaci 8. ročníka absolvujú preventívny program PROŽ- drogová prevencia v troch sedeniach s PhDr. Mgr. Tomáš Křížom, PhD. v dňoch 15.,16. a 29.5.2023.

      Siedmaci absolvovali preventívnu aktivitu PROŽ- drogová prevencia dňa 15.5.2023 v trvaní 2 hodín.

      Žiaci špeciálnych tried sa zapojili do preventívnej aktivity PROŽ- drogová prevencia dňa 16.5.2023 v trvaní 2 hodín.

      Cieľ preventívneho programu: prostredníctvom komunikácie, rozhovoru a rôznych aktivít pomáhať pri rozvoji osobnosti, formovať názory a postoje vedúcich k životu „bez drogy“,  k zmysluplnej činnosti, motivácii, hodnotovej a postojovej orientácii, sociálnej a osobnostnej zrelosti.

      Pre žiakov 3. a 4. Ročníka je pripravená preventívna aktivita Buďme k sebe tolerantní dňa 29.5.2023 počas 2 hodín.

      Cieľ preventívneho programu:  prostredníctvom komunikácie, rozhovoru a rôznych aktivít pomáhať formovať názory a postoje vedúce k vzájomnej tolerancii, pozitívnemu postoju k menšinám a odstraňovaniu predsudkov  a stereotypov vo svojom okolí.

       

     • TRESTNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ MLADISTVÝCH

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album TRESTNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ MLADISTVÝCH.

      Názov preventívneho programu : TRESTNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ MLADISTVÝCH

      Dátum :  27.4.2023

      Škola: Základná škola Parchovany, Hlavná 462, Parchovany

      Meno lektorky : mjr. Ing. Irena Hankoščáková, Okresné riaditeľstvo PZ Trebišov 

      Prednáška na tému :  Trestno-právna zodpovednosť -  bola určená pre žiakov  2. stupňa:

      5. až 9. ročník a pre žiakov špeciálnych tried: 4. až 7. ročník ZŠ.

      Cieľom prednášky bolo ozrejmiť pojem Trestno-právna zodpovednosť mladistvých a spôsob, ako predchádzať kriminalite žiakov – mladistvých do 16 rokov.

       

      Koordinátor prevencie: Mgr. Viera Popaďáková