• Florbal žiačky

     • Na okresnom kole sme obsadili druhé miesto a postup nám ušiel až po samostatných nájazdoch.

      A skupina:

      CZŠ s MŠ sv.Juraja Trebiśov  - ZŠ Komenského Trebišov 0:0

      CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce - CZŠ s MŠ sv.Juraja Trebišov   1:0

      ZŠ Komenského Trebišov - CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce  0:0

      B skupina:

      ZŠ Obchodná Sečovce - ZŠ M.R.Štefánika Trebišov 1:0

      ZŠ Parchovany - ZŠ Obchodná Sečovce   0:0

      ZŠ M.R.Štefánika Trebišov - ZŠ Parchovany 0:1

      Samostatné nájazdy  : ZŠ Parchovany - ZŠ Obchodná Sečovce    2:1

      Zápas o 3. miesto

      ZŠ Komenského Trebišov - ZŠ Obchodná Sečovce   2:0

      Zápas o 1.miesto

      CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce - ZŠ Parchovany 1:1  SN 2:1

       

      Postup: na krajské kolo postúpila  CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce

      Konečné poradie :

      1. CSŠ -ZŠ Kollárová Sečovce
      2. ZŠ Parchovany
      3. ZŠ Komenského Trebišov
      4. ZŠ Obchodná Sečovce  
      5. CZŠ s MŠ sv.Juraja Trebiśov 
      6. ZŠ M.R.Štefánika Trebišov

       

     • PYTAGORIÁDA 2023

     • V mesiaci december sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády

      Na okresné kolo postupujú :

      Hugo Tóth     III.A    počet bodov   18

      Zoja Jeňová  III.A    počet bodov    17

      Mário Mištáľ   IV.     počet bodov   22

      Jozef Ihnát     IV.     počet bodov   21

      Lukáš Bača     V.     počet bodov    18

     • Prenájom telocvične

     •  Informácia k prenajímaniu telocvične

      Vážení rodičia.

      Prosíme záujemcov o prenájom telocvične počas zimných prázdnin, aby nahlásili termín do 21.12.2023 osobne v škole. Je potrebné podpísať zmluvu o prenájme telocvične.

     • Zmena v školskom poriadku

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      V našom školskom poriadku sa zmenili podmienky používania mobilného telefónu :

          Žiakom sa zakazuje používať mobilný telefón v priestoroch školy. Žiak po príchode do triedy si odloží svoj vypnutý mobilný telefón do uzamykacej skrinky na to určenej. Následne vyučujúci učiteľ túto skrinku uzamkne. Použiť ho počas vyučovania môže výhradne s dohľadom učiteľa – buď v nutných prípadoch na komunikáciu        s rodičom alebo ako učebnú pomôcku – kalkulačka, fotoaparát, kamera, úložný priestor. Po skončení vyučovania si žiak vyzdvihne vypnutý mobilný telefón zo skrinky a odchádza domov. Zapnúť si ho môže mimo budovy školy. Porušenie sa kvalifikuje ako porušenie školského poriadku so zápisom v triednej knihe, zabavením telefónu        a uložením vo vypnutom stave do trezoru školy. Zákonný zástupca po informácii odobratí telefónu si ho príde prevziať osobne. 

       

     • Oddychová zóna v prírode

     • Vážení rodičia, milí žiaci.       

        Radi by sme Vás informovali, že naša žiadosť o finančný príspevok pre projekt: Oddychová zóna v prírode v: Grantový program Regióny 2023/2024 bola schválená správnou radou Ekofondu SPP dňa 29. novembra 2023 a získali sme finančnú podporu vo výške: 2 000,00 €.

       Cieľom projektu je vybudovanie oddychovej zóny pre žiakov základnej a materskej školy, školského klubu detí. Bude slúžiť na oddych žiakov a aj na vyučovanie v prírode. Zameraná bude taktiež na prehĺbenie environmentálne vedomia žiakov - zachytávanie a využívanie dažďovej vody, starostlivosť o živočíchov. V škole je vysoký počet žiakov, ktorí sú integrovaní, pochádzajú z marginalizovaných skupín, tiež žiakov v špeciálnych triedach so zdravotným znevýhodnením a práve hlavne títo žiaci potrebujú takéto oddychové aktivity. Oddychová zóna bude vybudovaná v zelenom átriu budovy základnej školy. Súčasťou zóny budú lavičky, mobilná tabuľa, záhradné jazierko s fontánou, hmyzí domček. Finančný príspevok bude slúžiť na nákup materiálu na vybudovanie jazierka, lavičiek a tabule, pomocou ktorej sa stane táto časť školy príťažlivejšia. Tak isto dovýsadba zelene dotvorí átrium a pomôže vytvoriť vhodné miesto pre oddych, relax a učenie zábavnou, netradičnou formou.

     • iBOBOR

     • Gratulujeme!!! Lukáš Bača je úspešným riešiteľom informatickej  súťaže iBobor !!!! Super Lukáš! 

     • Adventný veniec

     • Chystáte sa na veľké upratovanie?

      Plánujete výmenu starých vianočných girlánd a ozdôb za nové?

      STOP!  NEVYHADZUJTE ICH!

      Radšej ich zrecyklujte . Prineste ich k nám do školy a my z nich vyrobíme krásny nadrozmerný adventný veniec.

      Vopred Vám ďakujeme, že pomáhate vytvárať krásne veci a zároveň chránite našu prírodu.

      Spoločne s deťmi sa pokúsime vytvoriť najkrajší a nadrozmerný adventný veniec.

      Termín zbierky : 27. 11.2023

     • Burza informácii 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Burza informácii 2023.

      Burza informácii stredných škôl

      Čo je nové na trhu práce a s tým súvisiaca ponuka štúdia na stredných školách v okrese Trebišov a Michalovce, tak to sa mali možnosť dozvedieť naši deviataci na Burze informácií stredných škôl 26.10.2023 v estrádnej sále MsKS v Trebišove. A aj podľa slov výchovného poradcu túto šancu využili naozaj na výbornú. Vyskúšali si rôzne zručnosti, ktoré ponúkajú jednotlivé stredné školy- vedomostnú online súťaž z angličtiny, v ktorej obstáli dievčatá naozaj so cťou. Vyskúšali si svoju silu, ale i presnosť streľby, v odbore, ktorý pútal asi najväčší záujem- ochrana osôb a majetku. Skutočnú pochvalu si však deviataci zaslúžia za svoju snahu využiť túto burzu a dozvedieť sa čo najviac o nimi preferovaných odboroch.

     • Divadelné predstavenie v Košiciach

     • Malá scénička

       

      Dňa 22. septembra sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili interaktívneho divadelného predstavenia „ Malá scénička“. Mali možnosť sa na chvíľu stať hercami, vžiť sa do role nielen hercov, ale aj režisérov, vyskúšať si rôzne garderóby. Spolu s hercami sa rozdelili do dvoch skupín a vymysleli si svoj vlastný príbeh. Naši žiaci sa do toho s hravosťou a fantáziou pustili. Dostali možnosť vybrať si z nádhernej garderóby kostýmov. Každá so skupín nám zahrala svoje predstavenie, tešili sa z dobre vykonanej práce a z potlesku. Žiaci našej školy  sa stali na chvíľku hercami , herečkami, celebritami. V hľadisku im tlieskalo obecenstvo, fotograf cvakal ako na premiére filmu.

     • Zdravý životný štýl

     • Názov preventívneho programu : Zdravý životný štýl

      Dátum :  10.10.2023

      Škola: Základná škola Parchovany, Hlavná 462, Parchovany

      Meno lektorky : MVDr. Mária Urbanová, RÚVZ Trebišov

       

       

      Prednášky na tému :  „Zdravý životný štýl“ -  boli určené pre žiakov  1. stupňa (1. až 4. ročník) a pre žiakov špeciálnych tried (4. až 8. ročník).

      Cieľom prednášok bolo, aby žiaci prijali „zdravý životný štýl“ za „svoj“, aby sa stal ich bežnou súčasťou života, pretože telesné a duševné zdravie je ovplyvnené práve životným štýlom.

     • Deň úsmevu

     • 6. a 7.október 2023 Svetový deň úsmevu

      Cieľom tohto dňa bolo povzbudiť našich žiakov, pedagógov, aby sa usmievali a šírili pozitivitu. Deň úsmevu je výbornou príležitosťou na zamyslenie sa nad tým, ako úsmev môže mať pozitívny vplyv na náš život a životy ľudí okolo nás.

      Svetový deň úsmevu bol založený v roku 1999 americkým obchodníkom Harveyom Ballom. Harvey bol tvorcom slávneho smajlíka, ktorý vytvoril už v roku 1963. Smajlík sa stal bežnou súčasťou života ľudí. O niekoľko rokov neskôr sám Harvey Ball založil  Svetový deň úsmevu na počesť svojho vlastného vytvoreného symbolu, aby podnietil ľudí k šíreniu radosti a pozitívnej energie prostredníctvom úsmevu.

      Žiaci našej školy nakreslili symbol smajlíka a počas veľkej prestávky sa všetci zišli vo vestibule školy, kde ich následne lepili na nástenku. Sprevádzala nás hudba od skupiny Modus – „ Úsmev“.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2023 t.j. v stredu o 15.30 hod. v jedálni školy.

      Rodičovské združenie bude následne pokračovať  triednymi aktívmi v jednotlivých  triedach.

     • DO ŠKOLY NA BICYKLI

     • Výsledky súťaže:

       

      Prvý stupeň

       

      1.miesto  –  III. A

      2.miesto –   I.A

      3.miesto –   IV.roč.

      4.miesto -    II.roč.

      Druhý stupeň

       

      1. miesto -  V. A

      2. miesto – VII. A
      3. miesto – IX.
      4. miesto – VI. roč.
      5. miesto – VIII.A

       

       

      „Netrávte v aute večnosť!“

      ◄     vyrazte do školy na bicykli, kolobežkou alebo pešo

      od 25.  septembra – do  29. septembra 2023

      Cieľom súťaže je:

      ◄ priniesť radosť z cesty do školy;

      ◄ zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;

      ◄ povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, či pešo;

      ◄ zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;

      ◄ zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;

      ◄ zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke;

      ◄ zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov.

      Triedu, ktorá zapojí čo najviac žiakov do súťaže, čaká prekvapenie!

     • Dochádzkový systém

     • Vážení rodičia.

      Reagujeme na Vašu žiadosť zavedenia do dochádzkového systému aj informáciu o opustení budovy žiakov. Od zajtra  8.9.2023 vám príde informácia do aplikácie aScagenda – EduPage, kedy váš syn ( dcéra) opustila budovu školy.

     • Začiatok školského roka 2023/2024

     •             Oznamujeme rodičom a žiakom našej školy, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2023/2024 sa bude konať dňa 4. 9. 2023 o 9.00 hod. miestnom kultúrnom dome.

      Program:

      • Slávnostne otvorenie školského roka
      • Triednická hodina
      • školský poriadok
      • rozvrh hodín
      • učebnice, pomôcky
      • ostatné informácie - ŠKD, stravovanie, ZUŠ 

      Ukončenie vyučovania 4. 9. 2023 o 11.00 hod.