• Mc Donalds cup žiakov a žiačok

     • POSTUP NA OKRESNÉ KOLO !!!!! SUPER!

                  Naši malí futbalisti na obvodovom kole tejto súťaže celkom jednoznačne zvíťazili a nielenže postúpili na okresné kolo, ale predviedli aj naozaj excelentný výkon, keď svojim súperom nedali žiadnu šancu. Proti ZŠ M.R. Štefánika Trebišov po počiatočnom veľkom rešpekte nakoniec zvíťazili 6:4 a ZŠ Vojčice deklasovali 7:0. Tretia škola ZŠ Komenského Trebišov sa turnaja nezúčastnila. Mimoriadny výkon v obrane predviedol Jakub Trella, cez ktorého neprešla ani jediná lopta. V útoku ho napodobnili Mário Mištaľ a Jozef Ihnát, ktorí strelili zhodne po 5 gólov. Lukáš Kušnírik pridal 2 góly a z jedného gólu sa tešil Samo Škytka.

      Súpiska: L. Kušnírik, D. Nináč, K. Pavliščáková, J. Trella, J. Ihnát. , M. Mištaľ, M. Rusnák, S. Škytka, K. Miňovská

      Celé družstvo predviedlo kolektívny, bojovný a zodpovedný výkon doplnený fair play hrou, keď nezaznamenali ani jeden faul. Veľkým prekvapením bol super výkon dievčat: Karolíny Miňovskej v bráne a Kristíny Pavliščákovej v poli.

      Blahoželáme k víťazstvu a držíme prsty na okresnom kole!!!

     • Tematický deň - idol, celebrita

     •          V stredu 10.4.2024 žiaci našej školy stvárnili svoj idol, hviezdu. Cez veľkú prestávku sme na chodbe stretli veľa známych športovcov, ktorí nám predviedli svoje športové výkony s loptou. Žiaci sa vyfotili so speváčkou Simou a reperom Kalim. Filmové plátno bolo v zastúpení telenovely Rosalinda. S teóriou relativity nás oboznámil vedec Albert Einstein. Krásnym spevom nás okúzlilo duo Kandráčovcov. Boli sme radi, že idolom pre žiakov je aj učiteľ.

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Naši žiaci nás veľmi úspešne reprezentovali na okresnom kole Pytagoriády v Trebišove.

       

      Lukáš Bača, žiak 5.A triedy, skončil na nádhernom druhom mieste, keď od víťazstva ho delil jediný bod.   SUPEEER...

      Mário Mištáľ, žiak 4.triedy skončil na 8.mieste, keď aj jeho delil jeden bodík, aby sa stal  úspešným riešiteľom.

      Jozef Ihnát, žiak 4.triedy skončil na 9.mieste.

      Zoja Jeňová a Hugo Tóth robili čo mohli, v tomto kole to stačilo na umiestnenie v druhej polovici riešiteľov.

       

      Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu a gratulujeme !

       

     • Parchovianska rybička

     • Srdečne Vás pozývame na 8.ročník nášho preteku. Veľmi pekne Vás prosíme o dodržanie spôsobu prihlasovania pretekárov. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť.

     • Svetový deň Downovho syndrómu

     • 21. marca si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Aj my chceme prejaviť naše sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí. Takto spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.

     • Mladí bádatelia...

     • Bádame, skúmame

      Žiaci 7.ročníka sa na vyučovaní chémie 1.krát pokúsili svoje nadobudnuté vedomosti využiť na laboratórnom cvičení, kde skúmali fyzikálne a chemické deje. Práca v laboratóriu, v bielom plášti sa im veľmi páčila...

      Pridali sa aj žiaci 9.ročníka.

       Deviataci skúmajú vlastnosti sacharidov a medu.
       

       

       

     • Celoslovenský detský čitateľský maratón “ČÍTAJME SI...” 2024

     •  

                   V týždni od 18. do 22. marca 2024 sa v našej školskej knižnici bude konať 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu “Čítajme si…” 2024, ktorý organizuje Linka detskej istoty s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

                 Projekt vznikol v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom.

       

      Link:https://ldi.sk/podujatia/jubilejny-15-rocnik-citajme-si-2024/

     • Ospravedlňovanie žiakov

     • Vážení rodičia.

      Pristupujeme k zmene postupu rodiča pri ospravedlnení žiaka z vyučovania.

      1. Zákonný zástupca už neospravedlňuje vymeškané hodiny svojho dieťaťa.
      2. Zákonný zástupca žiada školu o  ospravedlnenie vymeškaných hodín svojho dieťaťa na predpísanom tlačive školy.
      3. Zákonný zástupca žiada školu o  ospravedlnenie vymeškaných hodín svojho dieťaťa cez aplikáciu EduPage  bez zmeny - nemení sa doterajší postup.
      4. Zákonný zástupca predkladá škole Potvrdenie o ošetrení, vyšetrení lekárom na predpísanom tlačive školy ( už nie žiacka knižka).
      5. Upozornenie : podľa Školského poriadku , čl.III, povinnosti žiaka:
      • za každé vymeškanie vyučovania do päť po sebe idúcich dní doniesť písomnú žiadosť o ospravedlnenie vymeškaných hodín podpísanú zákonnými zástupcami, nad päť dní potvrdenie od lekára. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka oznámi rodič triednemu učiteľovi do 24 hodín. V prípade relevantného zistenia zneužitia tejto možnosti ospravedlniť žiaka zo zdravotných dôvodov do päť dní, budú všetky hodiny za toto obdobie neprítomnosti považované za neospravedlnené aj pri dodatočnom potvrdení od lekára.. 

       

      Všetky potrebné tlačivá sú k dispozícii na https://zsparchovany.edupage.org/a/tlaciva-pre-rodicov-na-stiahnutie , u triednych učiteľov a pri žiackom vchode do školy.

       

      Prijaté opatrenia sú hlavne na odstránenie záškoláctva a archivácie dokladov v osobných spisoch žiakov.

       

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Jubilejný 70. ročník Hviezdoslavovho Kubína najlepšie vystihujú autorove vlastné verše:

      ,, Ó, mojej matky reč je krásota,
      je milota, je rozkoš, láska svätá;
      je, vidím, cítim, celok života,
      môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá

       

      Naša reč, to je pokrm veru sladký, čo dostali sme do vienka od našej dobrej matky! A týmto pokrmom nás sýtili naši prednášajúci počas školského kola Hviezdoslavovho Kubína. A aj podľa slov poroty bol to pokrm chutný, namiešaný s láskou a s citom. Malí aj veľkí recitátori primiešali do tohoto pokrmu svoje vlastné precítenie textu, radosť z recitácie a úsmev. Škoda len, že toho pokrmu bolo o trošku menej ako po minulé roky. Všetkým prednášajúcim ďakujeme za snahu a ochotu stále byť v našej literárnej kuchyni. Postupujúcim prajeme veľa úspechov ďalšom kole súťaže.

       

      Výsledky súťaže:

       

      1. kategória:    poézia-                                         próza-

                              1. Z. Jeňová           - 3.r.                1. J. Ihnát              - 4. r

                               2.  A. Ihnaciková   - 3. r.              

                                  S. Siksová          - 3.r.                                                

                              3. S. Čonková        - 3.r                 .

                                   A. Poláková      - 3. r.     

                                   S. Horani          - 2. r.

                                   D. Dancáková   - 2. r.                                                                          

       

      2. kategória:   poézia-                                         próza-  bez súťažiaceho

                            1. L. Bača               - 5.r.                

                            2. T. Šepeľáková    - 6.r.

                                 T. Ivanoc           - 5. r.      

                               

       

      3. kategória:   poézia-                                         próza-

       

                            1. E. Minďárová         - 7.r.              1. A. Madárová          - 9. r.         

                            2. S. Kušnírik             - 8.r.

                            3. P. Boritášová          - 8. r.

                                M. Poláková           - 7. r.              
       

     • Športové úspechy našich žiakov

     • Gratulujeme... a  postupne spresníme informácie :)

      _Futbalový turnaj mladších žiakov_

          Tento druhý najstarší turnaj v našom pobvode, ktorý organizuje CVČ Sečovce sa vo svojom 30- tom ročníku tešil veľkému záujmu. Prihlásilo sa 6 družstiev- ZŠ Obchodná Sečovce, ZŠ Komenského Sečovce, ZŠ sv. Rodiny Sečovce, ZŠ Z. Teplica, ZŠ Vojčice a naša škola. Kvôli zvýšenej chorobnosti sa turnaja nezúčastnila ZŠ Vojčice. V silnej konkurencii piatich mužstiev naši chlapci obsadili skvelé 2. miesto.

      Výsledky:  

      Parchovany- Z. Teplica:  3:1,   Parchovany- ZŠ sv. Rodiny: 3:1,

      Parchovany- ZŠ Komenského Sečovce: 1:1,  Parch.- ZŠ Obchodná Sečovce: 0:2

      Zostava: M. Ihnátová, J. Ihnát, M. Mištáľ, S. Škytka, P. Ondovčák, T. Solomon,

                       M. Boritáš, M. Kuriško.

      Za zmienku stojí fakt, že víťazná škola ZŠ Obchodná Sečovce dala každému zo súperov 10 gólov. Jedine naši chlapci dokázali uhrať prijateľný výsledok 0:2 po polčase 0:0. Rozhodujúcim prvkom nášho úspechu bol silný útok, ktorý dokonale vypomáhal aj v obrane a takmer bezchybná a disciplinovaná hra našej obrany, a samozrejme ako vždy, vynikajúca brankárka. Všetci išli naozaj až na hranicu svojich síl a ukázali ako sa má bojovať, ak chce mužstvo dosiahnuť úspech.

       Bravóóó chlapci!!!

       

     • Chrípkové prázdniny

     • Vážení rodičia.

                       

       Týmto Vám oznamujeme, že z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných chorôb žiakov, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení zákonov podľa §150 ods.5 a  s  Metodickým usmernením č. 15/2005-R z 31.10.2005 Čl. 5 ods. 2 písm. c), bude prerušené vyučovanie :

                     

      od 16.2.2024 do 20.2.2024.

       

      Riadne vyučovanie sa začne v stredu, 21.2.2024.

       

       

       

       

                                                                       S pozdravom Mgr.Ivan Račkovský

                                                                                      riaditeľ školy

       

     • Smernica o zabezpečení vstupu do budovy školy

     •  


      Opatrenie ku zníženiu bezpečnostných rizík žiakov a zamestnancov.


      V Základnej škole Parchovany sa sprísňujú bezpečnostné opatrenia proti vniknutiam cudzích osôb do budovy školy. Vnútorná smernica o zabezpečení vstupu do budovy školy upresňuje a upravuje pravidla vstupu do budovy školy a pohybu v nej. Pokyn je k nahliadnutiu na webovom sídle školy www.zsparchovany.sk, pri vstupoch do školy a na nástenke Podporného tímu a naši žiaci boli so smernicou podrobne oboznámení v „Ranných kruhoch“.


      1.
      O 7.30 hod. sa otvára budova - žiacky vchod pre žiakov. Všetci žiaci následne odchádzajú zo šatní do tried.
      2.
      Žiaci prichádzajú do budovy školy žiackym vchodom samostatne, bez doprovodu rodičov. Výnimku tvoria len rodičia žiakov 1. ročníka, ktorým je vstup povolený.
      3.
      Budova školy je od 8.00 - 15.30 hod. uzamknutá. V tomto čase použite zvonček pri hlavnom vchode.
      4.
      Vstup do základnej školy je pre cudzích návštevníkov možný len pri nahlásení dôvodu návštevy a následnom odobrení vedením školy.
      5.
      Ten, kto nie je zamestnanec alebo žiak školy, sa nesmie v objekte školy pohybovať bez doprovodu, ani vstupovať do tried a učební.
      6.
      Výnimku vstupu do budovy školy majú cudzí stravníci, ktorí sa môžu pohybovať cez bočný vchod školy, chodbou ku školskej jedálni v čase od 12,00 do 12.30 hod, a od 13.00 do 13.30 hod.
      7.
      Zásobovanie školskej jedálne prebieha cez vchod do jedáleňského traktu z dvora. Povolenie vstupu týmto osobám dáva vedúca školskej jedálne.
      8.
      Do telocvične vchádzajú cudzie osoby len na základe nájomnej zmluvy. Zodpovednosť za nich preberá nájomca, s ktorým bola podpísaná zmluva o prenájme. Tieto osoby sa môžu pohybovať len v telocvičnom trakte.
      9.
      Žiaci majú prísny zákaz púšťať kohokoľvek do budovy školy.
      10.
      V dobe vyučovania je rodičom povolený vstup len z nevyhnutných dôvodov, aj to len za doprovodu zamestnaca školy. Pokiaľ rodič, zákonný zástupca privedie dieťa do školy neskôr ( napr. od lekára a pod.), zazvoní pri vstupe do budovy na zvonček. Dieťa do budovy vstupuje samostatne s výnimkou žiakov 1.- 2.ročníka, ktoré rodič môže odprevadiť až ku triede.
      11.
      Zákonný zástupca alebo ním poverená osoba si vyzdvihne dieťa osobne, ak bol školou informovaný o úraze alebo chorobe žiaka. Svoj príchod ohlási u vedenia školy, príp. u triedneho učiteľa alebo vyučujúceho.
      12.
      Pokiaľ je žiak uvoľnený zo školy na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu, ten čaká na dieťa pred školou. V ojedinelých prípadoch vo vestibule školy za prítomnosti zamestnanca školy.
      13.
      V prípade stretnutia s príslušným učiteľom si rodič, zákonný zástupca dohodne vždy vopred telefonicky alebo e-mailom na dobu pred alebo po skončení vyučovania.
      14.
      Rodič, zákonný zástupca môže vstúpiť do budovy školy s doprovodom zamestnanca v prípade vybavovania úradných záležitostí.
      15.
      Pokiaľ rodič, zákonný zástupca príde za žiakom v dobe prestávky medzi vyučovaním bez predchádzajúceho dohodnutia, čaká vo vestibule školy, kým mu žiaka alebo učiteľa zavolá zamestnanec školy.
      16.
      Zákonní zástupcovia alebo nimi poverené osoby čakajú na svoje deti pred budovou školy. Nie je možné, aby sa tieto osoby domáhali vstupu na chodby školy alebo do školských šatní.
      17.
      Žiaci, ktorí navštevujú školský klub detí (ďalej ŠKD) si po skončení vyučovania prenesú všetky veci do ŠKD.
      18.
      Výnimku vstupu do budovy majú tí rodičia, ktorí si prídu pre dieťa navštevujúce ŠKD. Títo rodičia vstupujú do budovy zadným vchodom pri ŠKD, kde otvárať im bude vychovávateľka ŠKD.
      19.
      Rodič,zákonný zástupca je povinný rešpektovať zákaz vstupu cudzím osobám do budovy školy (ochrana života a zdravia detí).
      20.
      Poučenie pre zamestnancov školy:
      - Dôsledne monitorovať situáciu a pohyb osôb v škole. V prípade nutného vstupu cudzích osôb do objektu školy zaistiť doprovod tejto osoby až do jej odchodu zo školy, prípadne osobou určeného zamestnanca školy. Každý pohyb neznámej osoby bezodkladne hlásiť vedeniu školy.
      21.
      Informácie pre rodičov alebo zákonných zástupcov :
      -
      Žiadame rodičov, aby zbytočne nevstupovali do školy, keď to nie je potrebné. V prípade, že rodičia potrebujú riešiť niečo osobné, vedenie školy, pedagógovia aj ďalší personál sú im plne k dispozícii.
      Prerokované pedagogickou radou dňa: 29.1.2024 Mgr. Ivan Račkovský
      Smernica nadobúda účinnosť dňom: 1.2.2024 riaditeľ školy