Navigácia

 • Karneval

  Fašiangy sú už tradične časom zábavy, plesov a karnevalov.  Dňa 7. 2. 2020 naša škola ožila rôznymi čarodejnicami, princeznami, bojovníkmi, pirátmi a podobne. Pre deti bol pripravený program v podobe rôznych súťaží a tancovania. Nechýbal úsmev a dobrá nálada.

 • Kalendár FÚRA

  Kresba našej žiačky Bibiány Antolíkovej bola vybraná do kalendára 2020 - FÚRA. Gratulujeme!

 • Olympiáda z Nemeckého jazyka

  G R A T U LU J E M E !  1.miesto Adam Macko

 • Tvorivá dielňa

  Konečne sme v škole a sa  N E U Č Í M E !!!  Bola zábava :)

 • Školoviny december / 2019

  Školoviny 2019

  Vydali sme nové číslo Školovín !

 • 13. 12. 2019

  Aktualizovali sme modul Školský parlament

 • Mikuláš 2019

  Tak aj tohto roku chodil Mikuláš so svojim doprovodom po škole. Za pesničky a básničky rozdával sladkosti a zároveň pozval všetkých na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 18.12.2019 o 16,00 hod. ( streda) v miestnom kultúrnom dome.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Testovanie 5

  Testovanie 5 - prvá veľká skúška našich piatakov. Držíme prsty, aby im to vyšlo čo najlepšie :).

 • Príprava na Testovanie 9- monitor deviatakov

  Naši deviataci sa dobrovoľne podujali na otestovanie sa z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Určite sa snažili o čo najlepší výsledok - vidieť to aj z fotografií.

 • Festival vedy a techniky AMAVET 2019 – Prešov a Bratislava

  Máte radi vedu a techniku? Ak áno, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR a občianske združenie AMAVET si pre vás aj tento rok pripravili zaujímavé podujatie s množstvom zážitkov z vedy a techniky, ako ich nepoznáte.  Interaktívnu výstavu  Festival vedy a techniky AMAVET 2019 (FVAT) . Podujatie je už  tradičnou súčasťou  Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) a tento rok sa uskutočnilo  7. a 8. novembra 2019 v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava. Na krajskom kole sa zúčastnili žiaci 9. ročníka Marián a Marek s témou – Magnetizmus. Peter sa prebojoval až na celoslovenské kolo s témou projektu -  Plazy a ich význam .

   

 • Divadelné predstavenie Červená čiapočka v DJZ v Prešove

  Dňa 11.11.2019 navštívili žiaci 1. stupňa divadelné predstavenie Červená čiapočka v DJZ v Prešove. Počas predstavenia sa žiaci stretli nielen s Červenou čiapočkou, ale aj s postavami z ďalších rozprávok O troch prasiatkach, O vlkovi a kozliatkach a Ako išlo vajce na vandrovku.

 • 9. 10. 2019

  Aktualizovali sme modul Pedagogické dokumenty

 • Divadlo- Košice

  19. septembra navštívili žiaci 2. stupňa divadelné predstavenie Remeselníci v ŠD Košice. Predstavenie malo pozitívny ohlas- najmä komické situácie vyplývajúce z neschopnosti tiežremeselníkov a prílišnej poddajnosti manželov- objednávateľov prác, ktorí skočili takmer na všetko, čo im remeselníci- fušeri ponúkli. Po obhliadke pamätihodností mesta Košice nasledovala ešte krátka dejepisná exkurzia k pamätníku jednej z najväčších stredovekých bitiek- Bitky pri Rozhanovciach, kde si žiaci vypočuli výklad príčin a priebehu tejto bitky.

 • Otvorenie školského roka

  Školský rok 2019/ 2020 otvoril pán starosta JUDr. Juraj Guzej. Poprial pedagógom i žiakom veľa úspechov do nového školského roka. Vyjadril spokojnosť s doterajšími výsledkami žiakov školy a snahu obecného úradu pomáhať škole aj v tomto školskom roku pri dosahovaní čo najlepších výsledkov. Za hlavnú úlohu v tomto školskom roku vytýčil prevenciu šikanovania a agresivity na našej škole. Pán riaditeľ zaželal žiakom veľa úspechov a povzbudil ich, najmä prvákov, do ďalšej tvorivej práce na ceste za novými  vedomosťami a úspechmi v súťažiach.

 • 4. 10. 2019

  Aktualizovali sme modul Obsadenie telocvične

 • Celoškolské združenie rodičov - informácie

  Dňa 18.9.2019 (streda) o 15,30 sa uskutočnilo celoškolské združenie rodičov žiakov našej Základnej školy.  Zverejňujeme najdôležitejšie informácie:

  Školská jedáleň

  • Postup pri nahlasovaní  a odhlasovaní stravníka z obeda – žiak - stravník - je prihlásený na stravu len ak  zaregistruje svoju prítomnosť cez elekr.čip. Chýbajúceho žiaka nie je potrebné odhlasovať z obeda 
  • Postup pri odhlasovaní stravníka z obeda – žiak príde do školy a nechce obed – zapíše sa do zošita na odhlasovanie obeda
  • Žiak príde do školy z rôznych dôvodov po 8,15 hod. – rodič je povinný nahlásiť telefonicky alebo osobne vedúcej školskej jedálne (0907623850) do 8,15, že žiak bude neskôr v škole a bude stravník. Ak to neurobí, žiak nemá nárok na obed v ten deň.
  • Žiak odíde zo školy z rôznych dôvodov po 1.vyučovacej hodine – rodič má právo si prevziať jeho obed.

  Mobilné telefóny

  • Rodičia hlasovaním schválili spôsob používania mobil.telefónov: Žiakom sa zakazuje používať mobilný telefón v priestoroch školy. Žiak môže mať v škole iba vypnutý mobilný telefón. Použiť ho môže výhradne s povolením učiteľa – buď v nutných prípadoch na komunikáciu s rodičom alebo ako učebnú pomôcku – kalkulačka, fotoaparát, kamera, úložný priestor. Porušenie sa kvalifikuje ako porušenie školského poriadku so zápisom v triednej knihe, zabavením telefónu a uložením vo vypnutom stave do trezoru školy. Zákonný zástupca po informácii o odobratí telefónu si ho príde prevziať osobne.

  Zápisné poplatky

  • Rodičia hlasovaním schválili zvýšenie zápisného o 2 € oproti minulého roku. 1 dieťa 12 €, 2 a viac detí 16 €. V týchto poplatkoch je zahrnuté poistné a čiastočná úhrada pracovných zošitov.

   

 • Školoviny

  Vydali sme 2.číslo 16.ročníka v školskom roku 2018/2019.

 • Plavecký výcvik

  V druhom júnovom týždni sa v príjemnom prostredí bazéna v hoteli Chemes na Zemplínskej šírave uskutočnil plavecký kurz žiakov 8. a 9. ročníka našej školy.  Zdokonalili sa v plaveckých štýloch – kraul, prsia, znak aj motýlik. V rámci pobytu navštívili Hvezdáreň v Michalovciach, kde im priblížili 50 rokov prvého pristátia človeka na Mesiaci, v kupole hvezdárne sa oboznámili s pozorovaním a zobrazovaním  Slnka cez hvezdársky ďalekohľad a tým, ako ovplyvňuje činnosť tejto žiarivej hviezdy život človeka cez magnetizmus a prácu satelitov. Spoznali prírodné prostredie malého slovenského mora, uskutočnili túru a okúpali sa na Vinianskom jazere. Zahrali si volejbal, badminton, stolný tenis aj bowling a statočne bojovali medzi sebou s vodnými bombami a navštívili 5D kino v OC Zemplín.

 • FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET Bratislava

  FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET Bratislava

  7.6.2019 sa naši žiaci zúčastnili festivalu vedy a techniky AMAVET. Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania. Základným princípom je  tvorba vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
  Hlavná 462, 076 62 Parchovany


 • +421 056 668 47 81
  0915 867 741Fotogaléria