Navigácia

 • Vyučovanie od 26.10.2020

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Od pondelka 26.10.2020 budeme vyučovať podľa následných pokynov:

  1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

  2.stupeň sa vyučuje dištančne

  Špeciálne triedy

  1.stupeň postupuje podľa pôvodného rozvrhu.

  2.stupeň sa vyučuje dištančne

   

  Vážení rodičia!

  Po skúsenostiach z online vyučovania v minulom školskom roku dôrazne  žiadam všetkých zúčastnených o dodržiavanie časového pripojenia podľa rozvrhu. Žiak, ktorý bez ospravedlnenia sa bude chcieť pripojiť neskôr na vyučovaciu hodinu, nebude pripojený a bude mu evidovaná neospravedlnená hodina.  Ďalej veľmi dôrazne doporučujem pripájať aj web kameru – z dôvodu ulievania sa žiakov na online hodinách. Žiaka je povinný  od neprítomnosti  dopredu ospravedlniť zákonný zástupca.  V prípade výpadku techniky ( potvrdeným zákonným zástupcom) postupovať podľa pokynov vyučujúceho. Upozorňujem, že žiakov budeme známkovať- t.z. písať testy, žiaci budú odovzdávať protokoly.

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Tento stav je vážny a vyzerá byť dlhodobý. Našou úlohou je aj za takýchto podmienok vzdelávať naše deti, čo na najvyššej úrovni. Bez vzájomnej spolupráce to určite nepôjde. Vopred Vám všetkým ďakujem za pochopenie a prajem nám veľa energie na úspešné zvládnutie danej situácie.

   

 • Školský klub detí

  Vážení rodičia žiakov 1. - 4.ročníka!

  Vzhľadom na sprísnený režim v Školskom klube detí v ZŠ Parchovany, žiadam Vás o prehodnotenie prítomnosti vašich detí v ŠKD od 12.10.2020 do odvolania. Navrhujeme, aby v ŠKD boli žiaci len z tých rodín, ktoré nemajú inú možnosť zabezpečiť dozor detí v poobedňajších hodinách, vzhľadom na pracovné zaťaženie rodičov. Ďakujem za pochopenie. 

  Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy

   

 • Čo potrebuje prvák ?

  Informácia pre rodičov prváka

  Čo potrebuje prvák

  Školské potreby – zošity s predtlačou, objedná a zabezpečí škola.

   

  Zošity:      511 (5 ks)

                    513 (5 ks) 

                    510 (2 ks)

                    Slovník (1 ks)

   

  Vybavenie peračníka: farbičky rôznofarebné 

                                        ceruzky (2 ks)

                                        pero plniace

                                        guma

                                        strúhadlo na ceruzky

   

  Vybavenie na výtvarnú výchovu: výkresy: A 4 (malé)  20 ks

                                                     náčrtník:  (skicár A 4) 1 ks

                                                     farebné papiere:  1 sada

                                                     vodové farby 

                                                     voskovky

                                                      plastelína

                                                      nožnice

                                                      lepidlo

                                                      štetce: guľatý hrubý, tenký,

                                                      väčšia nádoba na vodu, handrička,

   

  Vybavenie na telesnú výchovu (vo  vrecku s menom): športové oblečenie (tepláčky, tričko, športové kraťasy), športová obuv (tenisky alebo cvičky s bielou podrážkou).

   

  Hygienické potreby: podpísaný uterák s uškom, hygienické vreckovky 2 ks, toaletný papier, tekuté mydlo.

  Prezúvky

   

 • Organizácia vyučovania od 1.9.2020

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V priložených súboroch sa náchádzajú informácie o organizácii vyučovacieho procesu od 1.9.2020. Žiadam Vás o dôsledne naštudovanie pokynov a hlavne vyplnenie potrebných tlačív a ich následné odovzdanie triednemu učiteľovi 2.9.2020, resp. pri prvom nástupe do školy. Zároveň Vás žiadam o aktualizáciu Vašich kontaktov - emailová adresa, telefonický kontakt.

 • Ukončenie školského roka

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020  o 9,00 hod. v Kultúrnom dome v Parchovanoch. Ste srdečne pozvaní:). 

 • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

  Pri príchode dieťaťa do školy:

   

  • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
  • Pri prvom nástupe žiaci 6. až 9.ročníka odovzdajú „ Vyhlásenie“ platné k 22.6.2020.
  • Ranný filter pri vstupe do základnej školy bude pre nových žiakov povinný.
  • Žiaci 6. – 9.ročníka budú používať vchod učiteľský.
  • V zmysle pokynov hlavného hygienika a MŠ SR prosím, aby rodič dôsledne zvážil účasť svojho dieťaťa v škole s ohľadom na všetky okolnosti (spoločná domácnosť s rizikovou osobou, alergia, oslabená imunita, nachladenie, atď.)
  • Ak dieťa nemá zvýšenú teplotu, môže sa zúčastniť VVP, ak nie, škola postupuje v zmysle pokynov a odovzdá dieťa rodičovi, ktorý zabezpečí ďalší postup (lekár, karanténa atď.).
  • Po absolvovaní ranného filtra sa žiak odoberie do priestoru šatní a následne do triedy.
  • Žiak je povinný mať : dve rúška – jedno zabalené v aktovke, vlastné papierové hygienické vreckovky, doporučujeme vlastný prípravok na dezifenkciu rúk. 
  • Ranný filter pri vstupe do základnej školy bude pre nových žiakov povinný - (meranie teploty, dezinfekcia rúk) – zabezpečuje službukonajúci učiteľ/ka.
  • Rodič privádza svoje dieťa k dverám školy (prísny zákaz vstupu rodičov do budovy školy).
  • Platí prísny zákaz vjazdu automobilov do areálu školy.
  • Prosím venujte pozornosť technicko – organizačným piktogramom uverejneným v priestoroch školy a školského areálu.

   

  Pri odchode dieťaťa zo školy:

   

  • Rodič, sprevádzajúci dospelý nevstupuje do budovy školy,
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Rodičom je zakázané vstupovať do priestorov jedálne školy.
  • V prípade, že žiak nebude účastný fyzicky v škole, nezabudnúť žiaka zo stravy včas vyhlásiť.
  • Záujem o stravu treba vyznačiť vo „Vyhlásení“.
  •  Nárok na stravovanie „zadarmo“ majú všetci žiaci. Z technických dôvodov, žiakom vyučovaných dištančne, sa obedy  vydávať nebudú.
  • Žiaci sa vzdelávajú vo svojich kmeňových triedach. Odborné učebne a telocvične sa nevyužívajú. Postupujeme podľa zverejneného rozvrhu platného od 22.6.2020. ( platný rozvrh z 16.3.2020 bez 5.hodiny).
  • Nárok na stravovanie „zadarmo“ majú všetci žiaci. Z technických dôvodov, žiakom vyučovaných dištančne, sa obedy  vydávať nebudú.
  • Záujem o stravu treba vyznačiť vo Vyhlásení (viď nižšie).
  • V prípade, že žiak nebude účastný fyzicky v škole, nezabudnúť žiaka zo stravy včas vyhlásiť.
  • Rodičom je zakázané vstupovať do priestorov jedálne školy.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   

  Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy

   

   

 • Rozvrh platný od 1.6.2020

 • Organizácia vyučovania od 1.6. - 30.6.2020

 • Opatrenia zverejnené Úradom verejného zdravotníctva SR

 • Rodičovské konto

  Rodičovské konto:

  1. Základná škola musí disponovať emailovou adresou rodiča.

  2. Následne sa vygenerujú prístupové práva - heslo - pre rodiča.

  Poprosím vás o zaslanie aktuálnej emailovej adresy rodiča. Je možné vygenerovať aj pre oboch rodičov.

   

  Bez emailovej adresy nie je možné vygenerovať prístup rodiča!!!

   

  V prílohe podrobný postup

 • Upozornenie!

  Vážení rodičia, milí žiaci!
  Prešiel mesiac našej novej spolupráce – vzdelávania cez internet. Rozbehli sme sa veľmi dobre, ale aj napriek tomu máme nedostatky.
  Vieme, že existujú problémy s pripojením na internet, ale vyskytujú sa nám prípady, kde žiak má možnosť pracovať online, ale nevyužíva to pravidelne.
  UPOZORNENIE:
  -    Žiak je povinný sa zúčastňovať vyučovania online podľa zverejneného rozvrhu.
  -    Žiak ( rodič) je povinný ospravedlniť neprítomnosť žiaka na online vyučovacej hodine formou oznámenia a žiak je povinný následne si zadané úlohy urobiť.
  -    Žiak je povinný odosielať vypracované úlohy podľa pokynov vyučujúcich.
  -    Žiadam rodičov o oznámenie vedeniu školy, aki žiak nemá možnosť sa vzdelávať online. Následne bude žiak dostávať úlohy v tlačovej forme alebo vo forme emailových správ na adresu rodiča.
  Všetky tieto opatrenia prosím chápte ako cestu na zlepšenie vzdelávacích výsledkov našich žiakov. Škola pristúpila k slovnému hodnoteniu žiakov, ale ak to technické možnosti dovoľujú a žiak to nevyužíva, bude  to mať veľký vplyv na hodnotenie žiakov.

  Od 6.5.2020 bude škola zasielať správy o účasti žiakov na emailové adresy rodičov a formou SMS správy.

  Mgr.Ivan Račkovský

  Vážení rodičia, milí žiaci!
  Prešiel mesiac našej novej spolupráce – vzdelávania cez internet. Rozbehli sme sa veľmi dobre, ale aj napriek tomu máme nedostatky. 
  Vieme, že existujú problémy s pripojením na internet, ale vyskytujú sa nám prípady, kde žiak má možnosť pracovať online, ale nevyužíva to pravidelne.
  UPOZORNENIE:
  -    Žiak je povinný sa zúčastňovať vyučovania online podľa zverejneného rozvrhu.
  -    Žiak ( rodič) je povinný ospravedlniť neprítomnosť žiaka na online vyučovacej hodine formou oznámenia a žiak je povinný následne si zadané úlohy urobiť.
  -    Žiak je povinný odosielať vypracované úlohy podľa pokynov vyučujúcich.
  -    Žiadam rodičov o oznámenie vedeniu školy, aki žiak nemá možnosť sa vzdelávať online. Následne bude žiak dostávať úlohy v tlačovej forme alebo vo forme emailových správ na adresu rodiča.
  Všetky tieto opatrenia prosím chápte ako cestu na zlepšenie vzdelávacích výsledkov našich žiakov. Škola pristúpila k slovnému hodnoteniu žiakov, ale ak to technické možnosti dovoľujú a žiak to nevyužíva, bude  to mať veľký vplyv na hodnotenie žiakov. 

  Od 6.5.2020 bude škola zasielať správy o účasti žiakov na emailové adresy rodičov a formou SMS správy.

  Mgr.Ivan Račkovský
   

 • Rozvrh platný od 4.5.2020

  Rozvrh platný od 4.5.2020

 • ROZVRH OD 21.4.2020

 • Zápis do 1.ročníka

  Od zajtra je možné podávať prihlášku - zápis do 1.ročníka na našu školu. Prihláška sa nachádza v hlavnom ľavom menu. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Pridávam aj Usmernenie MŠ k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

  Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

  Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

  Zápis je možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi alebo ich kombináciou:

  1. Zápis prostredníctvom formuláraŠkoly už v súčasnej dobe využívajú formuláre (napr. asc agenda, e-škola) alebo majú zverejnené svoje formuláre na poskytovanie údajov potrebných na zápis dieťaťa do prvého ročníka na svojich webových sídlach. Zákonní zástupcovia môžu použiť formulár školy, na ktorú zapisujú dieťa. Ak nie je zverejnený, použijú formulár (stiahnuť formulár ako DOC, stiahnuť formulár ako PDF), a odošlú ho základnej škole (mail, pošta, schránka školy).
  2. Zápis papierovou formouAk zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia, čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
  3. Zápis elektronickou formouZákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

  Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

  Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (Predčasné zaškolenie päťročných detí)

  Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho školského vyučovania.

  Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

  Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Rozhodnutie o prijatí

  V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

 • Zasielanie súboru učiteľovi od žiaka

  Jednoduchý návod  - postup posielania fotiek, súborov učiteľovi

 • Aktuálne informácie

  Dobrý deň, milí žiaci, rodičia!

  Keďže naďalej pokračuje pokračuje prerušenie vyučovania do odvolania, nastavili sme prácu so žiakmi cez internet tak, aby sa nám časovo neprekrývali pokyny od vyučujúcich pre žiakov.  

  Ročníky 1 až 4.

  Postupujú podľa pokynov svojich triednych učiteľov. Vzájomná práca je plne v réžii vyučujúcich, t.z. zadávanie úloh, kontrola úloh, konzultácie.

  Špeciálne triedy.

  Postupne budú distribuované pracovné listy a pokyny pre žiakov v spolupráci so zriaďovateľom a Komunitným centrom.

  Ročníky 5 až 9.

  Stanovili sme rozvrh hodín s vyučovaním od 9,00 do 12,00 hod. Každý predmet má vyhradených 60 minút. Pozor, neznamená to, že budeme na jednom predmete v kuse pracovať jednu hodinu. Ide hlavne o to, že aj vy aj vyučujúci daného predmetu viete, že iní učitelia Vás v tomto čase nebudú kontaktovať.

  Piataci až deviataci predpokladám, že ste už dosť zodpovední (veľkí J ), aby ste to zvládli aj samy, bez prítomnosti rodičov.

  Ak niekto bude mať problémy so svojou prítomnosťou v určenom čase  z rôznych dôvodov – nemáte PC, obsadený PC súrodencom, výpadok internetu – nevadí. Všetok učebný materiál bude uložený na EduPage a budete postupovať podľa pokynov vyučujúcich. Našim cieľom je hlavne zachovať návyk povinnosti žiakov voči škole, sebe a rodičom. Určite Vás učitelia nebudú zahlcovať množstvom úloh. Hlavne sa snažte urobiť pre zvládnutie úloh svoje maximum.

  V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte školu pomocou EduPage, www.zsparchovany.sk, zsparchovany@zsparchovany.sk alebo Facebook ZS Parchovany oficial.

  S pozdravom Mgr.Ivan Račkovský, riad.školy

   

  P.S. Učitelia mi prezradili, že im veľmi chýbate!

 • NFORMÁCIE K ŠKOLSTVU od p.ministra školstva Branislava Gröhlinga

  NFORMÁCIE K ŠKOLSTVU od p.ministra školstva Branislava Gröhlinga

  Včera sme zasadali s Ústredným krízovým štábom do noci. Situácia s koronou pretrváva, ovplyvňuje aj školstvo. Možno nám prinesie pár komplikácii, ale ja verím, že to zvládneme a hlavne, že ostaneme v dobrom zdraví. To je teraz hlavnou témou 😷

  Sme v stave núdze, musíme sa vyhnúť riziku nákazy, minimalizovať osobné kontakty a zároveň nezvyšovať nápor na lekárov. Toto máme na pamäti. Všetky tieto zmeny sa odvíjajú od rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu, ktorých hlavným cieľom je chrániť nás všetkých:

  1. Úradu verejného zdravotníctva rozhodol, že školy ostanú zatvorené do odvolania.

  Viem, že je to pre rodičov nepríjemné. Vyvoláva to neistotu. Takto ale rozhodol úrad a urobil tak, aby sme všetci ostali zdraví (možno ste zachytili správu o 12-ročnom dievčati v USA, ktoré bojuje o život s koronavírusom). Akonáhle Úrad verejného zdravotníctva rozhodne o otvorení škôl, budeme o tom informovať.

  Verím, že opatrenia, ktoré prinášame (web, ktorý spúšťame, digitálne materiály pre učiteľov či bezplatná infolinka VÚDPaP) pomôžu aspoň čiastočne zvládnuť túto situáciu. Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť.

  Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať.

  Ak sa nejaké učivo nepreberie, presunie sa do ďalšieho ročníka. Nebude to problém.

  2. Externé maturity a písomná časť internej maturity sa rušia. Termín interných maturít bude do 30. júna podľa vývinu situácie. Ruší sa aj Testovanie 9 pre tento školský rok.

  3. Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára (teraz je na lekárov veľký nápor a musíme ich aspoň čiastočne odbremeniť). Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.

  4. Zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka. Viem, že ani toto nie je ideálne, ale Ústredný krízový štáb sa snaží minimalizovať osobný kontakt a zabrániť tak šíreniu nákazy.

  5. Podávanie žiadostí na prijatie do MŠ bude od 30. apríla do 31. mája bez potvrdenia o zdravotnom stave (preto, že je na lekárov obrovský nápor).

  6. Budem komunikovať s Akreditačnou agentúrou a VŠ a termíny prijímačiek na vysoké školy budú dohodnuté tak, aby bezproblémovo prebehli.

  Možno vás niektoré tieto zmeny nepotešili. Pamätajme, prosím, že sme v stave núdze. Školy ani ostatné časti života nemôžu fungovať úplne štandardne. Dbajme na seba a svoje okolie a robme všetko preto, aby sme to zvládli.

  Ďalšie informácie opäť zajtra 😊

 • Voľno

  Škola bude zatvorená od 16.3.2020 na 14 dní. Zajtra, t.j. 13.3.2020 sa učíme!!!!!

 • Chrípkové prázdniny

  Riaditeľ základnej školy oznamuje rodičom, že z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich žiakov vyhlasuje chrípkové prázdniny v čase od 26.2.2020 do 28.2.2020. Nástup žiakov do školy je 9.marca t.j v pondelok po jarných prázdninách.

 • Dejepisná olympiáda

  Dejepisná olympiáda

  Sebastián Vaňo VIII.A -  5.miesto; Peter Čisárik IX. -  5.miesto; Marián Tóth IX. - 7.miesto. Gratulujeme !!!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
  Hlavná 462, 076 62 Parchovany


 • +421 056 668 47 81
  0915 867 741Fotogaléria