Navigácia

 • Školoviny

  Vydali sme 2.číslo 16.ročníka v školskom roku 2018/2019.

 • Plavecký výcvik

  V druhom júnovom týždni sa v príjemnom prostredí bazéna v hoteli Chemes na Zemplínskej šírave uskutočnil plavecký kurz žiakov 8. a 9. ročníka našej školy.  Zdokonalili sa v plaveckých štýloch – kraul, prsia, znak aj motýlik. V rámci pobytu navštívili Hvezdáreň v Michalovciach, kde im priblížili 50 rokov prvého pristátia človeka na Mesiaci, v kupole hvezdárne sa oboznámili s pozorovaním a zobrazovaním  Slnka cez hvezdársky ďalekohľad a tým, ako ovplyvňuje činnosť tejto žiarivej hviezdy život človeka cez magnetizmus a prácu satelitov. Spoznali prírodné prostredie malého slovenského mora, uskutočnili túru a okúpali sa na Vinianskom jazere. Zahrali si volejbal, badminton, stolný tenis aj bowling a statočne bojovali medzi sebou s vodnými bombami a navštívili 5D kino v OC Zemplín.

 • FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET Bratislava

  FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET Bratislava

  7.6.2019 sa naši žiaci zúčastnili festivalu vedy a techniky AMAVET. Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania. Základným princípom je  tvorba vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života.

 • Festival 4 živlov

  Na pôde CZŠ s MŠ sv.Juraja Gorkého 55 Trebišov sa konala prehliadka malých vedeckých projektov - Festival 4 živlov. Stretlo sa tu 31 žiakov z 5 škôl trebišovského okresu- ZŠ Michaľany /3 projekty/, Parchovany,/2projekty/ Sečovce Obchodná /2projekty/, Sečovce Komenského /1projekt/, Trebišov Gorkého /3projektya sme radi, že sa k nám pridali aj mladí vedci zo ZŠ Slanec, z okresu Košice okolie. Žiaci vo veku 10-16 rokov tu predstavili 13 projektov, výsledky svojej dlhodobej práce na projektoch v oblasti bádania, ktorými boli živly: voda, pôda, vzduch a oheň. Tieto živly prezentovali vo vedách ako sú fyzika, chémia, biológia, robotika, ekológia a ľudské zdravie.

 • Do školy na bicykli

  Do školy na bicykli

  Do školy na bicykli

  Výsledky súťaže:

    

  Prvý stupeň                       Druhý stupeň

  1.miesto 3.A                     1.miesto   6.A

  2.miesto 2.A                     2.miesto   8.A

  3.miesto 1.A                     3.miesto  7.

  Víťazkou – „Bicykel  - kolobežka z inej planéty“ – je

  Dianka Kurišková – 4.r.

  Na víťazov čaká sladké prekvapenie!

  Blahoželáme !

 • Výsledková listina z Krajského kola mladých záchranárov CO

  Keď Vám unikne postup na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vlások. Smola.

  Výsledkové listina  z Krajského kola mladých záchranárov CO, ktoré sa konalo 22. mája 2019 v CVČ, elokované pracovisko na Popradskej 86 v Košiciach.

 • MINICOOL VOLLEY

  Oblastné kolo v MINICOOL VOLLEY chlapcov

  Naši chlapci skončili na 3.mieste v mini volejbale vo finálovej oblasti a postúpili na celoslovenské kolo, ktoré bude v Poprade. Gratulujeme !!!

 • Na bicykli bezpečne 2019

  Naši žiaci obsadili výborné 2.miesto na okresnej súťaže Na bicykli bezpečne 2019. Gratulujeme!!!

 • Testovanie 9

  Výsledky Testovania 9

  Priemerná úspešnosť školy - MAT- 67,7 %      SJL - 62 %. Priemerný percentil  - 53,7 %

  Priemerná úspešnosť Slovensko - MAT- 63,1 %      SJL - 62,3 %. Priemerný percentil  - 49 %

   

  Deviatakom gratulujeme. Ich dosiahnuté priemery sa zhodujú z dosiahnutými priemermi na ich vysvedčeniach. Prajeme šťastnú voľbu strednej školy. :) 

   

 • Mladý záchranár

  Okresné kolo Mladý záchranár - naši žiaci dosiahli obrovský úspech.

  Družstvo C obsadilo 9.miesto, družstvo A 2.miesto a družstvo B sa stalo víťazom MZ CO základných škôl. Gratulujeme!

   

 • 1.máj

  Postavili sme "mája"

 • Deň narcisov

  V roku 2019 je heslom kampane ku Svetovému dňu proti rakovine ,, Ja som a ja budem.“  

 • Farebný týždeň

  Posledný marcový týždeň sa na našej škole niesol v znamení farieb odevov . Modrá, biela, červená, sivá, zelená.....Týmito farbami sme si chceli pripomenúť, že svet okolo nás je rôznorodý a každý človek v ňom je iný. Pripomenuli sme si takto Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii, ktorý vyhlásilo valné zhromaždenie OSN, ako reakciu na smrť 69 demonštrujúcich v juhoafrickom meste Shaperville v roku 1960 proti novému zákonu obmedzujúcemu ich slobodu.

  Krátkym kultúrnym programom sme chceli demonštrovať  zameranie školy  na výchovu žiakov k tolerancii, k harmónii života na našej škole, k pochopeniu inakosti a jedinečnosti každého žiaka.

  Prvý jarný deň sa spája tiež s farbami, kvitnúcimi kvetmi a zrodením nového života. Žiaci prvého stupňa nám svojím recitačným pásmom priblížili každoročné ožívanie prírody, žiaci ŠZŠ zaspievali piesne a žiaci druhého stupňa ZŠ v druhej časti programu vystúpili so spevom a tancom dotvárajúcim radostnú atmosféru jari.

 • Múzeum na kolesách

  Dňa 27.2.2019 sa vybralo historické múzeum na kolesách za našimi žiakmi. Účinkujúci sprostredkovali zábavnou formou históriu 2. svetovej vojny. Žiaci získali množstvo informácií nielen o priebehu vojny, ale aj o ľuďoch, ktorí sa jej zúčastnili.
  Zoznámili sa dôležitými funkciami ľudí od prieskumníkov až po tankistov, s ich oblečením, úlohami, s maskovaním a ošetrovaním ranených. Všetci odchádzali spokojní a navyše obohatení o skvelé zážitky a nové vedomosti.

 • Hviezdoslavov Kubín 2019

  Hviezdoslavov Kubín 2019

 • Výsledková listina okresného kola Fyzikálnej olympiády

  Gratulujeme !!!!!!!! 

  Kategória E - 1.miesto Katarína Topoľovská 

  Kategória F - 1.miesto Peter Čisárik

   

  Jupííí :) Postupujú na Krajské kolo Fyzikálnej olympiády!

   

   

 • Farebný týždeň

       Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti rasovej diskriminácii žiacky parlament organizuje v termíne od 18. do 22. marca 2019  na podporu výchovy tolerancie  s menšinami Farebný týždeň.

       Žiaci v školskom parlamente sa dohodli, že počas tohto týždňa:

  1. Každý deň prídu do školy v tričkách inej farby:

  18. 3.   pondelok     - modrá

  19. 3.   utorok         -  biela

  20. 3.   streda          -  červená/ružová

  21. 3.   štvrtok         -  sivá /dievčatá čelenky

  22. 3.   piatok          -  zelená/tyrkysová

  2. Pripravia 21.3.2019  kultúrny program pri príležitosti 1.jarného dňa.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  V zmysle § 150 ods. (5) Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní , poskytujem voľno pre žiakov školy na deň  13.02.2019 ( streda ) z dôvodov  plánovaného prerušenia distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s naším odberným miestom:

   

  Hlavná 462/17 Parchovany, ČOM: 0000561306, EIC: 24ZVS0000070287Y

   

 • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

  Oznam o chrípkových prázdninách.

   

   

  Riaditeľ školy na základe zvýšeného výskytu respiračných ochorení a po konzultácii

   s RÚVZ v Trebišove udeľuje voľno pre žiakov Základnej školy od 6.2.2019 do 8.2.2019.

  Začiatok vyučovania bude 11.2.2019

 • Karneval 2019


Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 462, Parchovany
  Hlavná 462, 076 62 Parchovany


 • +421 056 668 47 81
  0915 867 741Fotogaléria