• Farebný týždeň

     • Posledný marcový týždeň sa na našej škole niesol v znamení farieb odevov . Modrá, biela, červená, sivá, zelená.....Týmito farbami sme si chceli pripomenúť, že svet okolo nás je rôznorodý a každý človek v ňom je iný. Pripomenuli sme si takto Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii, ktorý vyhlásilo valné zhromaždenie OSN, ako reakciu na smrť 69 demonštrujúcich v juhoafrickom meste Shaperville v roku 1960 proti novému zákonu obmedzujúcemu ich slobodu.

      Krátkym kultúrnym programom sme chceli demonštrovať  zameranie školy  na výchovu žiakov k tolerancii, k harmónii života na našej škole, k pochopeniu inakosti a jedinečnosti každého žiaka.

      Prvý jarný deň sa spája tiež s farbami, kvitnúcimi kvetmi a zrodením nového života. Žiaci prvého stupňa nám svojím recitačným pásmom priblížili každoročné ožívanie prírody, žiaci ŠZŠ zaspievali piesne a žiaci druhého stupňa ZŠ v druhej časti programu vystúpili so spevom a tancom dotvárajúcim radostnú atmosféru jari.

     • Múzeum na kolesách

     • Dňa 27.2.2019 sa vybralo historické múzeum na kolesách za našimi žiakmi. Účinkujúci sprostredkovali zábavnou formou históriu 2. svetovej vojny. Žiaci získali množstvo informácií nielen o priebehu vojny, ale aj o ľuďoch, ktorí sa jej zúčastnili.
      Zoznámili sa dôležitými funkciami ľudí od prieskumníkov až po tankistov, s ich oblečením, úlohami, s maskovaním a ošetrovaním ranených. Všetci odchádzali spokojní a navyše obohatení o skvelé zážitky a nové vedomosti.

     • Farebný týždeň

     •      Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti rasovej diskriminácii žiacky parlament organizuje v termíne od 18. do 22. marca 2019  na podporu výchovy tolerancie  s menšinami Farebný týždeň.

           Žiaci v školskom parlamente sa dohodli, že počas tohto týždňa:

      1. Každý deň prídu do školy v tričkách inej farby:

      18. 3.   pondelok     - modrá

      19. 3.   utorok         -  biela

      20. 3.   streda          -  červená/ružová

      21. 3.   štvrtok         -  sivá /dievčatá čelenky

      22. 3.   piatok          -  zelená/tyrkysová

      2. Pripravia 21.3.2019  kultúrny program pri príležitosti 1.jarného dňa.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľské voľno

      V zmysle § 150 ods. (5) Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní , poskytujem voľno pre žiakov školy na deň  13.02.2019 ( streda ) z dôvodov  plánovaného prerušenia distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s naším odberným miestom:

       

      Hlavná 462/17 Parchovany, ČOM: 0000561306, EIC: 24ZVS0000070287Y

       

     • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

     • Oznam o chrípkových prázdninách.

       

       

      Riaditeľ školy na základe zvýšeného výskytu respiračných ochorení a po konzultácii

       s RÚVZ v Trebišove udeľuje voľno pre žiakov Základnej školy od 6.2.2019 do 8.2.2019.

      Začiatok vyučovania bude 11.2.2019

     • Roman sa dostal na titulku .....

     • Roman Michalík sa zúčastnil výtvarnej súťaže ,,Odpad v našej obci očami detí” -  jeho práca sa dostala na  titulný list kalendára firmy Fúra. Gratulujeme.

     • Novoročný volejbalový turnaj

     • Dňa 5.1. 2019 sa  v telocvični základnej školy uskutočnil volejbalový turnaj. Víťazmi boli všetci, ktorí sa zúčastnili tejto akcie. Tešíme sa na ďalší ročník.  

     • Športové úspechy v roku 2018

     • Na okresnom kole vo florbale obsadili naši chlapci spomedzi deviatich družstiev výborné 2. miesto po výsledkoch:

      ZŠ Parchovany - ZŠ Obchodná Sečovce- 4:1,

      ZŠ Parchovany - ZŠ Cejkov-  4:0,

      ZŠ Parchovany - ZŠ Gorkého Trebišov-  4:3.

      Finále ZŠ Parchovany - ZŠ Komenského Trebišov  1:6.

       

       

      Na turnaji v stolnom tenise obsadili naši chlapci konečné 5. miesto po dvoch prehrách so ZŠ Komenského Trebišov 0:4, ZŠ I. Krasku Trebišov 2:4 a víťazstve nad ZŠ Cejkov 4:1. 

     • Vianočný bazár 2018

     • Od skorého rána sa uskutočnila  VIANOČNÁ BURZA,na ktorej predávajúci ponúkali rôzne domáce koláčiky, palacinky, langoše, medovníčky a iné sladkosti. 

      Budúci podnikatelia 

       

     • Monitor

     • Aj naši deviataci a ôsmaci sa snažili o čo najlepší výsledok na prípravnom testovaní :).

     • Telocvičňa

     • Vážení rodičia !  Vzhľadom na to, že sme ukončili rozsiahlu rekonštrukciu telocvične, Vás chcem informovať o následných podmienkach jej využívania. Žiaci musia mať športovú obuv určenú LEN na vstup do telocvične a to s nie tmavou podrážkou. Táto obuv sa nesmie použiť ani na hodinách Telesnej a športovej prípravy na cvičenie v exteriéru - vonku. Je veľké riziko nalepených kamienkov v podrážkach a následné poškrabanie palubovky. Som si vedomý zvýšeného nároku na vybavenie Vašich detí, ale dúfam, že pochopíte tieto podmienky.

     • Telocvičňa

     • Telocvičňový trakt je v rekonštrukcii. Predpokladaný dátum používania  je od 5.11.2018